Giáo án Toán Hình 11 tiết 30, 31: Ôn tập chương II

Môn : HÌNH HỌC 11 (Nâng cao)

Tên bài : ÔN TẬP CHƯƠNG II (1 tiết)

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Nắm được các khái niệm cơ bản về điểm , đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian.

Hiểu và vận dụng được các định nghĩa, tính chất, định lý trong chương.

2. Kĩ năng:

Vẽ được hình biểu diễn của một hình trong không gian.

Chứng minh được các quan hệ song song.

Xác định thiết diện của mặt phẳng với hình hộp.

3. Về tư duy và thái độ:

Hệ thống các kiến thức đã học, vận dụng vào các bài toán cụ thể.

Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Hình 11 tiết 30, 31: Ôn tập chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : 	HÌNH HỌC 11 (Nâng cao)
Tên bài :	ÔN TẬP CHƯƠNG II (1 tiết)
Mục tiêu:
Kiến thức:
Nắm được các khái niệm cơ bản về điểm , đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian.
Hiểu và vận dụng được các định nghĩa, tính chất, định lý trong chương.
Kĩ năng:
Vẽ được hình biểu diễn của một hình trong không gian.
Chứng minh được các quan hệ song song.
Xác định thiết diện của mặt phẳng với hình hộp.
Về tư duy và thái độ:
Hệ thống các kiến thức đã học, vận dụng vào các bài toán cụ thể.
Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
GV: câu hỏi, bảng phụ, overhead, sách giáo khoa và sách giáo viên.
HS: Đọc và nắm vững phần tóm tắt chương II, trả lời các câu hỏi và làm bài tập trước ở nhà.
Phương pháp:
Vấn đáp, sửa bài tập và hệ thống kiến thức.
Tiến trình bài học:
Bảng 1
Thời gian
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng
7p
HĐ1: Ôn kiến thức đã học
Trả lời các câu hỏi, bổ sung câu trả lời.
2đt song song là 2đt không có điểm chung và đồng phẳng.
2đt chéo nhau là 2đt không đồng phẳng.
Trình bày bảng phụ số1.
CH1: Hãy nêu sự khác biệt giữa hai ĐT chéo nhau và hai ĐT song song?
CH2: Nêu phương pháp chứng minh ĐT song song với MP?
CH3: Nêu phương pháp chứng minh 2 mp song song?
Bảng 1
Dấu hiệu nhận biết 2đt song song, đt song song với mp, 2mp song song (sách giáo viên – trang 40,41)
15p
15p
HĐ2: Luyện tập và củng cố kiến thức
HĐ2.1:
Đọc đề bài 4/78_sgk
Nêu phương pháp giải.
Trình bày bài giải.
HĐ2.2:
Trả lời CH4,5.
Lần lượt xác định các đoạn giao tuyến của mặt phẳng với các mặt của hình hộp.
Tìm các điểm chung của 2mp.
Để xác định điểm chung 2mp ta tìm giao điểm của 2 đt nằm trên 2mp đó.
Đọc đề bài 6/78_sgk
Vẽ hình.
Nêu các bước giải.
Trình bày lời giải.
Hướng dẫn giải và sửa một số bài tập sách giáo khoa.
Sửa bài. Củng cố phương pháp chứng minh.
CH4: Nêu phương pháp xác định thiết diện của mặt phẳng với hình hộp?
CH5:Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng?
Sửa bài, củng cố phương pháp xác định thiết diện.
Hình vẽ : (bảng 2)
(Hướng dẫn:
MN thuộc mp(DEI)
)
5p
HĐ3: Củng cố kiến thức
THUOC
2. THIET DIEN
BANG
LANG TRU
CHEO
SONG SONG
Hướng dẫn giải ô chữ.
N1: (5 chữ cái) ĐT đi qua 2 điểm nằm trên MP, ta nói ĐT  MP.
N2: (9 chữ cái) Đa giác tạo bởi các đoạn giao tuyến của 1mp với các mặt của hình chóp gọi là gì.
N3: (4chữ cái) Độ dài các cạnh bên của lăng trụ  nhau.
N4: (7 chữ cái) Hình có 2đáy là 2đa giác bằng nhau nằm trên 2mp song song và có các cạnh bên song song.
N5: (4 chữ cái) 2đt không đồng phẳng thì chúng .. nhau.
N6: (8 chữ cái) 2mp song song cùng cắt 1mp khác theo 2giao tuyến .. với nhau.
D: Thales.
Hãy phát biểu định lý Thales.
Hướng dẫn về nhà:
Ôn tập các kiến thức đã học chương II. Làm các bài tập trắc nghiệm. Giải lại các bài tập đã giải.
Chuẩn bị bài kiểm tra 1 tiết chương II.
Bổ sung sau tiết dạy:

File đính kèm:

  • docHH11 Tiet 30+31.doc
Giáo án liên quan