Giáo án Tin học 7 - Tuần 7 - Năm học 2012-2013

1. Kiến thức

- Biết nhập công thức vào ô tính

- Sử dụng công thức để tính toán

2. Kỹ năng

- Viết đúng các công thức tính toán

- Viết đúng kí hiệu toán học sử dụng trong Excel

3. Thái độ.

- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học

- Học sinh ngày càng yêu thích môn học

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tuần 7 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:
7
Ngày soạn:
09/09/2012
Tiết:
13
Ngày giảng:
20/09/2012
Bài số: 3
THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết nhập công thức vào ô tính
- Sử dụng công thức để tính toán
2. Kỹ năng
- Viết đúng các công thức tính toán
- Viết đúng kí hiệu toán học sử dụng trong Excel
3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ
1/. Giáo viên:
	a) Phương pháp: Phương pháp thực hành.
	b) ĐDDH: 
- SGK, Giáo án, phần mềm. 
- Phòng máy vi tính.
	2/. Học sinh:
	- Chuẩn bị dụng cụ học tập.
III- CÁC TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG GHI BẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu các dạng dữ liệu mà excel có thể xử lí? Cho ví dụ cụ thể.
3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu cách sử dụng công thức để tính toán
 Tìm hiểu cách sử dụng công thức để tính toán.
- Giới thiệu công thức toán học: Trong toán học ta thường tính các biểu thức, vd: (5+3)/12, 2 x 5 + 9,Các công thức cũng được dùng trong bảng tính.
- Giới thiệu kí hiệu được sử dụng để kí hiệu các phép toán trong công thức.
- Giải thích thứ tự ưu tiên các phép toán.
* Hoạt động 2: Làm bài tập áp dụng
 Cách nhập công thức.
- Giới thiệu công thức ở bảng tính phải có dấu (=)ở phía trước.
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và đưa ra các bước thực hiện nhập công thức?
? Chọn một ô không có công thức và quan sát thanh công thức => so sánh nội dung trên thanh công thức với dữ liệu trong ô.
? Chọn một ô có công thức => So sánh nội dung trên thanh công thức với dữ liệu trong ô.
4. Củng cố: 
Làm bài tập 1,2/24 SGK
5. Hướng dẫn về nhà : 
- Học bài kết hợp SGK
- Xem trước mục 3/23 SGK
HS báo cáo sỉ số
HS1
HS2
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
+ Các bước thực hiện nhập công thức:
- Chọn ô cần nhập công thức.
- Gõ dấu =
- Nhập công thức.
- Nhấn Enter hoặc nhấp chuột vào nút V để kết thúc.
Học sinh quan sát => rút ra nhận xét: Nội dung trên thanh công thức giống dữ liệu trong ô.
Học sinh quan sát màn hình => rút ra nhận xét: Công thức trên thanh công thức còn trong ô là kết quả tính toán bằng công thức.
1. Sử dụng công thức để tính toán:
+ : Kí hiệu phép cộng
- : Kí hiệu phép trừ
* : Kí hiệu phép nhân
/ : Kí hiệu phép chia
^ : Phép lấy luỹ thừa
% : Phép lấy phần trăm
2. Nhập công thức:
Các bước thực hiện nhập công thức:
- Chọn ô cần nhập công thức.
- Gõ dấu =
- Nhập công thức.
- Nhấn Enter hoặc nhấp chuột vào nút V để kết thúc.
IV. Rút kinh nghiệm:
----------˜˜&™™----------
Tuần:
7
Ngày soạn:
09/09/2012
Tiết:
14
Ngày giảng:
20/09/2012
Bài số: 3
THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết cách nhập công thức vào ô tính.
	- Biết cách sử dụng địa chỉ các ô tính trong công thức
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ
1/. Giáo viên:
	a) Phương pháp: Phương pháp thực hành.
	b) ĐDDH: 
- SGK, Giáo án, phần mềm. 
- Phòng máy vi tính.
	2/. Học sinh:
	- Chuẩn bị dụng cụ học tập.
III- CÁC TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG GHI BẢNG
Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ.
- Trong chương trình bảng tính để nhập công thức ta phải làm gì? (5 phút)
Bài mới:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nhập công thức
 Cách sử dụng địa chỉ trong công thức.
? Thế nào là địa chỉ ô, cho ví dụ
Ta có thể tính toán với dữ liệu có trong các ô thông qua địa chỉ các ô, khối, cột, hàng.
- Đưa ra ví dụ cách tính có địa chỉ và cách tính không dùng địa chỉ => thay đổi số trong ô dữ liệu => nhận xét kết quả.
 Kết luận ?
* Hoạt động 2: 
 Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
Giáo viên đưa ra một bảng tính gồm các cột STT, Tên sách, Đơn giá, Số lượng=> Yêu cầu học sinh tính cột”thành tiền”
4. Củng cố: 
Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức ?
5. Hướng dẫn về nhà : 
- Học bài kết hợp SGK
- Làm bài tập 4/24 SGK
 HS báo cáo sỉ số
HS 1
+ Địa chỉ ô là một cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên.
Ví dụ: A1, B2, C5
Chú ý quan sát cách thực hiện của giáo viên => Nhận xét kết quả
Kết luận: Các phép tính mà không dùng đến địa chỉ thì mỗi lần tính toán ta phải gõ lại công thức và ngược lại nếu dùng công thức có địa chỉ, khi ta thay đổi giá trị => kết quả tự động thay đổi theo.
Học sinh thực hiện tính toán theo yêu cầu của giáo viên.
Thành tiền = đơn giá * số lượng
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức:
Trong các công thức tính toán với dữ liệu có trong các ô, dữ liệu đó thường được cho thông qua địa chỉ của các ô
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docTuan 7.doc