Giáo án Tin học 7 - Tiết 56: Thực hành Tạo biểu đồ để minh họa

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhập các công thức và hàm vào ô tính.

- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được tính toán trên các ô tính.

- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ đơn giản.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị biểu đồ đã lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;

+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint,

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS: Các bảng số liệu theo bộ môn, các dạng biểu đồ

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 56: Thực hành Tạo biểu đồ để minh họa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:13/03/10
 Ngày giảng: 7A:15/03/10 
 7B: 16/03/10
 Tiết 56 Thực hành: Tạo biểu đồ để minh họa
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Nhập các công thức và hàm vào ô tính.
- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
Kỹ năng: 
- Thực hiện được tính toán trên các ô tính.
- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ đơn giản.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Chuẩn bị biểu đồ đã lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;
+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint, 
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: Các bảng số liệu theo bộ môn, các dạng biểu đồ
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Ta có thể thực hiện chỉnh sửa biểu đồ trên các khía cạnh nào?
- Ta có thể thực hiện chỉnh sửa biểu đồ trên các khía cạnh:
+ Thay đổi vị trí biểu đồ.
+ Thay đổi dạng biểu đồ.
+ Xóa biểu đồ. 
+ Sao chép biểu đồ sang văn bản Word.
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Hôm nay chúng ta sẽ thực hành các thao tác trên biểu đồ.
HĐ 1:1. Bài tập 1
	- Mục tiêu: Tạo được biểu đồ trên vùng dữ liệu khởi tạo
	- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
	- Thời gian: 15’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Yêu cầu học sinh mở chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu theo mẫu được chiếu trên máy chiếu.
 HS: Nhập số liệu và sử dụng hàm tính thích hợp để tính trêng trang tính. Các nhóm báo cáo nếu xong.
 GV: Quan sát kết quả và nhận xét.
 GV: Yêu cầu học sinh tạo biểu đồ trên vùng dữ liệu đã tạo.
 HS: Lựa chọn dạng biểu đồ hình cột và tạo biểu đồ theo các thông số và báo cáo kết quả và nhận xét. 
 GV: Kết luận.
1. Bài tập 1 
Lập trang tính và tạo biểu đồ.
- Lập trang tính.
- Tạo biểu đồ hình cột:
HĐ 2:Bài tập 2: 
- Mục tiêu:Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ đơn giản.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 21’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh tạo mới biểu đồ hình gấp khúc trên vùng dữ liệu đã tạo ở trên.
 HS: Tạo biểu đồ theo yêu cầu.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện thay đổi dạng biểu đồ hình cột thành biểu đồ dạng đường gấp khúc.
 HS: Thực hiện thay đổi dạng biểu đồ và so sánh biểu đồ vừa thay đổi và biểu đồ đã tạo ở câu a.
 ? ý nghĩa của việc thay đổi dạng biểu đồ?
 GV: Kết luận.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện thay đổi dạng biểu đồơơr phần b thành biểu đồ dạng đường tròn.
 HS: Thao tác và quan sát kết quả.
 ? Điều gì xảy ra? Cột nữ và cột tổng cộng có được thể hiện trên biểu đồ hay không?
 GV: Yêu cầu học sinh vẽ lại biểu đồ hình tròn trên cột tổng cộng.
 HS: Thực hiện và quan sát, so sánh 2 kết quả trên. 
HS: Nhận ra cách trình bày dữ liệu dạng đường tròn.
 GV: Kết luận: Biểu đồ hình tròn chỉ có thể biểu diễn được một cột.
 GV: Yêu cầu học sinh xóa cột nam, nữ trên vùng dữ liệu trên và vẽ biểu đồ hình tròn với vùng dữ liệu đó. 
 HS: Thực hiện yêu cầu. Nhóm nào xong trước báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét.
 GV: Quan sát và uốn nắm hướng dẫn các nhóm chưa hoàn thành và khuyến khích các nhóm đã hoàn thành sớm.
 GV: Yêu cầu học sinh đổi biểu đồ đã tạo ở trên phần d thành biểu đồ hình gấp khúc và biểu đồ hinhd cột và lưu bảng tính với tên “Hoc sinih gioi khoi 7”
 HS: Thao tác theo yêu cầu của bài tập.
 GV: Nhận xét
Bài tập 2: 
Tạo và thay đổi dạng biểu đồ.
a. Tạo mới biểu đồ hình gấp khúc trên vùng dữ liệu đã tạo ở trên.
b. Chỉnh sửa biểu đồ ở trên thành biểu đồ dạng hình gấp khúc.
- So Sánh giống nhau.
c. Thay đổi dạng biểu đồ ở phần b thành dạng đường tròn.
d. Thực hiện thao tác xóa cột để có cột tổng cộng và vẽ biểu đồ hình tròn cho vùng dữ liệu vừa chỉnh sửa.
e. Đổi biểu đồ đã tạo ở trên phần d thành biểu đồ hình gấp khúc và biểu đồ hinhd cột.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác từ cách tạo vùng dữ liệu, cách tạo biểu đồ và cách chỉnh sửa biểu đồ cần chính xác và định hướng cách trình bày theo các dạng biểu đồ nào ngay từ đầu và chỉnh sửa cho hợp lí.
- Chú ý cách trình bày dữ liệu, vị trí biểu đồ, dạng biểu đồ khoa học nhất.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ, chỉnh sửa biểu đồ.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT56.doc
Giáo án liên quan