Giáo án Tin học 7 - Tiết 47: Thực hành Ai là người học giỏi

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các thao tác lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Thực hiện được các thao tác lọc dữ liệu theo các tiêu chí.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 47: Thực hành Ai là người học giỏi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 24/01/10
Ngày giảng: 7A:26/01/10
 7B: 
 Tiết 47 Thực hành: Ai là người học giỏi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các thao tác lọc dữ liệu.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được các thao tác lọc dữ liệu theo các tiêu chí.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS:
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Lọc dữ liệu là gì?
*Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuần nhất định nào đó.
* Kết quả lọc dữ liệu không sắp xếp lại dữ liệu: kết quả lọc được hiển thị theo thứ tự ban đầu, còn các hàng khác bị ẩn đi.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để cụ thể hóa các chức năng cơ bản của chương trình bảng tính trên sắp xếp và lọc dữ liệu. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Mục đích và yêu cầu
	- Mục tiêu: Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 3’
	- Cách tiến hành:	
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Đưa ra mục đích và yêu cầu của bài toán: sắp xếp và lọc dữ liệu trên bài tóan cụ thể. 
 HS: Theo dõi và nắm rõ các yêu cầu.
 GV: Phân nhóm học sinh, có nhóm trưởng và thư kí ghi chép và trình bày kết quả. 
1. Mục đích và yêu cầu 
HĐ 2:2. Thực hành 
- Mục tiêu:
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Thực hiện được các thao tác lọc dữ liệu theo các tiêu chí.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 33’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu câug học sinh mở bảng tính có tên “Bangdiem lopem” và thực hiện các yêu cầu của bài tập 1.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hành các yêu cầu của bài học.
 HS: Nghiêm túc thực hiện yêu cầu và cử người trình bày trước lớp.
 HS: Các nhóm khác quan sát và nhận xét đánh giá.
 GV: Nhận xét và đánh giá, uốn nắm và hướng dẫn nhóm nào chưa thực hiện được.
 ? Nhắc lại các thao tác lọc dữ liệu
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác lọc trên các điều kiện khác nhau.
 HS: Nắm rõ các thao tác và ý nghiã của việc lọc dữ liệu.
 GV: Hướng dẫn học sinh các tính năng, họat động của thủ tục trên.
 HS: Trình bày các ý kiến theo yêu cầu của bài tập.
 GV: Kết luận.
 GV: Yêu cầu học sinh lập trang tính và thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu của bài học.
 - Sắp xếp theo chiều tăng giảm của các cột trong trang tính.
 HS: Tích cực làm bài và thực hành nghiêm túc.
 GV: Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành theo yêu cầu bài đề ra. 
 GV: Hướng dẫn học sinh lọc ra 3 nước có dân số ít nhất và đưa ra một bài toán cụ thể để tìm các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một danh sách.
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài toán, tìm các giải quyết nhanh nhất.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu bài tóan trên máy tính.
2. Thực hành 
 Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu.
a. Sắp xếp theo các điểm của các môn học và ĐTB.
b. Lọc dữ liệu các bạn được điểm 10 tin.
c. Lọc các bạn có ĐTB cao nhất:
Bài tập 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu.
a. Mở trang tính có tên : “Cac nuoc DNA”.
b. Sắp xếp theo yêu cầu.
c. Thực hiện việc lọc dữ liệu theo yêu cầu:
- Ba nước có số dân ít nhất.
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Khi thực hiện cần chú ý đến các kiểu sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK_78.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT47.doc