Giáo án thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Đại số 11 - Tiết 70: Hàm số liên tục

1> Mục đích, yêu cầu

Giúp học sinh

- Hiểu rõ thêm về hàm liên tục

- Biết làm các dạng bài về xét tính liên tục của hàm số tại một diểm và trên tập xác định

 - Biết vận dụng ý nghĩa hình học của hệ quả để cm một phương trình coa nghiệm

2> Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Giáo viên: Chuẩn bị tốt giáo án và các bảng phụ

Học sinh: Học bài cũ cẩn thận và làm bài tập đầy đủ khi lên lớp.

3> Tiến trình lên lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Đại số 11 - Tiết 70: Hàm số liên tục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án thi giáo viên dạy giỏi tỉnh: Năm học 2010-2011
Giáo viên: Nguyễn Văn Bình
Đơn vị: THPT Yên Phong1
Tiết 70: Hàm số liên tục
Ngày soạn 15-3-2011
Ngày dạy 19-3-2011
Dạy lớp 11a7 - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh
Mục đích, yêu cầu
Giúp học sinh
- Hiểu rõ thêm về hàm liên tục
- Biết làm các dạng bài về xét tính liên tục của hàm số tại một diểm và trên tập xác định
	- Biết vận dụng ý nghĩa hình học của hệ quả để cm một phương trình coa nghiệm
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên: Chuẩn bị tốt giáo án và các bảng phụ 
Học sinh: Học bài cũ cẩn thận và làm bài tập đầy đủ khi lên lớp.
Tiến trình lên lớp
Ôn định lớp 
Hoạt động 1: Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1) CMR hàm gián đoạn tại x=1.
2) CMR 
 liên tục tại x=1
3) Xét tính liên tục 
+) Gọi học sinh xung phong lên bảng làm
+) Gọi học sinh tra lời các câu hỏi
+) Nêu định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm
+) Tổng hiệu tich thương của 2 hàm số liên tục tại một điểm là hàm số liên tục tại điểm đó.
+) Chữa bài của học sinh:
Phân tích rõ cho học sinh giới hạn của hàm f(x) tai x=1 tim được trực tiếp, còn của g(x) tại x=1, h(x) tại x=0 phai tim giới hạn phải và giới hạn trái tại điểm đó. 
Suy nghĩ trả lời câu hỏi
Theo dõi bài các bạn làm rồi nhận xét
Hoạt động 2: Xét tính liên tục trên khoảng, đoạn
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
4) CMR liên tục trên tập xác định
5) CMR liên tục trên tập xác đinh.
6) Giải thích vì sao các hàm số sau liên tục trên R
+) Gọi học sinh nhắc lại định nghĩa hàm liên tục trên khoảng, đoạn, nửa khoảng
+) Hàm đa thức, hàm phân thức liên tục trên tập xác định
+) Hàm lượng giác y=sinx, y=cosx, y=tanx, y=cotx liên tục trên tập xác định. 
+) Chữa bài làm của học sinh
+) Trả lời câu hỏi
+) Theo dõi các bạn làm trên bảng rồi nhận xét
Hoạt động 3: CM phương trình có nghiệm
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
7) CMR hàm số 
liên tục trên R
8) CMR 
a) có nghiệm âm lớn hơn -1
b) có nghiệm thuộc 
c) CMR pt có ít nhất 1 nghiệm âm và ít nhất 1 nghiệm dương.
+) x<1 là hàm phân thức xác định , suy ra g(x) liên tục trên miền x<1
+) x>1 , là hàm phân thức, suy ra g(x) cũng liên tục trên miền x>1
+) Tại x=1 hàm số cũng liên tục
Kết luận: G(x) liên tục trên R 
+) Mạnh dạn xung phong lên bảng
+) Theo dõi và chữa bài của bạn.
Hoạt động 4: Phát phiếu học tập
Hoạt động 5: Củng cố
	+) Nẵm chắc các dạng bài xét tính liên tục của hàm số tại một điểm và trên TXĐ
	+) Nắm chắc các định lí về tính liên tục của hàm số
	+) ứng dụng CM phương trình có nghiệm
	+) Hoàn thành các bài tập còn lại 
Phiếu học tập
Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, Các khẳng định sau đúng hay sai?
1) Nếu f(a).f(b)<0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc (a;b)
2) Nếu f(a).f(b)>0 thì phương trình f(x)=0 không có nghiệm thuộc (a;b)
Nếu f(a).f(b)<0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc (a;b)
Nếu f(a)+f(b)=0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc 
Phiếu học tập
Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, Các khẳng định sau đúng hay sai?
1) Nếu f(a).f(b)<0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc (a;b)
2) Nếu f(a).f(b)>0 thì phương trình f(x)=0 không có nghiệm thuộc (a;b)
Nếu f(a).f(b)<0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc (a;b)
Nếu f(a)+f(b)=0 thì phương trình f(x)=0 có nghiệm thuộc 

File đính kèm:

  • docThi 2011.doc