Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Trường THCS Bình Long

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1.Về kiến thức

 Giúp học sinh nắm được :

- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của cuộc CM TS Hà Lan giữa TKXVI ,CM Anh giữa TK XVII.

- Các khái niệm cơ bản trong bài ,chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”.

 2.Về tư tưởng

- HS nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng .

- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho c/độ p/kiến.

 3.Về kĩ năng

- Rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh, ảnh .và kĩ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.

 

doc111 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Ngày: 24/10/2018 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Trường THCS Bình Long, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cuộc đấu tranh lớn của công nhân ở các nước tư bản?
 GV nhắc lại về sự ra đời của các tổ chức quốc tế công nhân
 GV yêu cầu từng nhóm trình bày những hiểu biết của mình về các tác giả và tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.
 GV:Nêu nguyên nhân, tính chất và kết cục của chiến tranh thế gới thứ nhất?
 GV tổ chức cho các nhóm thảo luận để rút ra năm sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại.
 HS:-Cách mạng Hà Lan.; -Tuyên ngôn của Dảng Cộng Sản ; -Công xã Pa ri
-Phong trào đấu tranh của nhân dân Â. Độ
-Chiến tranh thế giới thứ nhất
 I.Những sự kiện lịch sử chính
II.Những nội dung chủ yếu
1.Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
2.Những cuộc cách mạng tư sản tư sản đầu tiên
3.Sự xâm lược của thực dân phương tây
4.Phong trào đấu tranh của công nhân
5.các thành tựu văn học, nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật
6.Chiến tranh thế giới thứ nhất.
III.Bài tập thực hành 
*Hướng dẫn HS tự học ở nhà: Về xem và học kỉ các nội dung chính của bài ôn tập, nắm vững sang giai đoạn hiện đại các em mau lĩnh hội kiến thức hơn. Làm hết các bài tập mà các em còn bỏ trống
-Chuẩn bị bài mới:cách mạng tháng mười Nga 1917.
+ “Đọc” kênh hình SGK.
+Trả lời các câu hỏi trong SGK, xoáy vào nội dung chính sau:
.Tình hình nước Nga ntn trước khi bùng nổ cách mạng?
.Hai cuộc cách mạng nổ ra nguyên nhân do đâu, kết quả , ý nghĩa thế nào? Hai cuộc cách mạng này có điểm giống và khác nào?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần11 +12 - Tiết 22+ 23
Ngày dạy:/11/2011, tại lớp 8A2,3
Ngày dạy: /11/11, tại lớp 8A2,3
 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941)
 Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)
I.Mục tiêu bài học
 1.Kiến thức 
Giúp HS nắm được:
 -Những nét chính của tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX. Vì sao ở nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng.
 -Những diễn biến chính của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
 -Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả của cách mạng diễn ra như thế nào?
 -Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
 2.Tư tưởng
Bồi cưỡng nhận thức đúng đắn và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới.
 3.Kĩ năng
 -Biết sử dụng bản đồ thế giới để xác định vị trí nước Nga (trước cách vmạng) và cuộc đấu tranh bảo vệ nước Nga sau cách mạng.
 -Biết sừ dụng, khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để đưa ra nhận xét.
II.Thiết bị, tài liệu cần cho bài giảng
 -Bản đồ nước Nga trước chiến tranh thế giới thứ nhất
 -Tranh ảnh nước Nga trước và trong cách mạng
 -Tư liệu lịch sử liên quan đến bài học.
III.Các hoạt động dạy và học
1.Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Gv kiểm tra trong quá trình dạy học, yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại kiến thức cũ nếu có liên quan đến nội dung bài học.
*- Lập bảng thống kê các sự kiện chính của CM tháng Mười Nga theo mẫu sau:
Thời gian
Sự kiện
Ý nghĩa
-Vì sao nói CM tháng Mười Nga là CM Vô sản đầu tiên trên TG giành thắng lợi?
3. Giới thiệu bài mới: CTTG I xãy ra, cùng với nó là tai họa cho nhân loại. Tuy vậy trong quá trình chiến tranh, phong trào CM của g/cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc không ngừng phát triển, nổi bật là CM tháng Mười Nga. Thắng lợi này đã mở ra một thowifkis phát triển mới trong lịch sử nhân loại – LS TG hiện đại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thời kì lịch sử này bằng sự kiện mở đầu-CM tháng Nười Nga 1917.
 Hoạt động của giáo viên và học sinh
 Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: cả lớp
 GV sử dụng bản đồ thế giới cho HS quan sát lãnh thổ Nga trước cách mạng để thấy Nga là lãnh thổ rộng nhất thế giới
 GV:Tình hình nước Nga dưới chế độ Nga hoàng như thế nào?
 HS: Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực..
Hoạt động 2:Nhóm/cá nhân
 GV sử dụng hình 52 và yêu cầu HS thảo luận và đưa ra nhận xét của mình về bức tranh.
 HS:Phương tiện canh tác lạc hậu, phần lớn phụ nữ làm việc ngoài đồng, đàn ông phải ra trận.
 GV yêu cầu HS thông qua nội dung vừa tìm hiểu và nội dung in nghiêng trong SGK nhận xét về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.
 HS:Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh
 GV: Cách mạng bùng nổ là điều tất yếu.
Hoạt động 1:cả lớp
 GV tường thuật cuộc cách mạng tháng hai.
-23-2, 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat biểu tình.
-26-2, công nhân toàn thành phố tổng bãi công.
-27-2, dưới sự lãnh đạo của đảng Bôn-sê-vích, công nhân chuyển từ tổng bãi công sang khởi nghĩa vũ trang
-Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
 GV:Tìng hình nước Nga sau cách mạng?
 HS:Hai chính quyền song song tồn tại.
Hoạt động 1: cả lớp.
 GV:Lênin và đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị gì cho cuộc cách mạng?
 HS:Lê-nin về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đội cận vệ đỏ được thành lập
 GV:Trình bày những diễn biến chính của cuộc cách mạng?
 GV trình bày một cách sinh động cuộc tấn công cung điện Mùa Đông.
GV:tổ chức cho HS thảo luận theo từng cặp câu hỏi :Vì sao năm 1917 ở Nga có hai cuộc cách mạng?
 HS:Vì cuộc cách mạng tháng Hai là cuộc cach mạng dân chủ tư sản, sau cách mạng hai chính quyền song song tồn tại
I.Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
1.Tình hình nước Nga trước cách mạng
-Là một đế quốc quân chủ chuyên chế.
- Nga hoàng tham gia chiến tranh TG I đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Những mâu thuẫn XH trở nên hết sức gay gắt, phong trào đấu tranh khắp nơi đòi lật đỗ c/độ Nga hoàng.
2.Cách mạng tháng Hai năm 1917
-23/2 : 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat biểu tình.
-26/2: công nhân toàn thành phố tổng bãi công. Biến thành khởi nghĩa vũ trang, được huwowngruwngs của binh lính.
-Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ, Nga trở thành nước Cộng hòa..
- Phong trào CM diễn ra trong cả nước, các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính được thành lập. Cùng lục, g/cấp TS lập ra chính phủ lam thời. Xãu ra hai chính quyền cùng song song tồn tại ở Nga.
3.Cách mạng tháng Mười năm 1917
- Trước tình hình phức tạp đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chủ trương tiếp tục làm CM, lật đổ chính phủ lâm thời TS.
-Đêm 24-10, nghĩa quân chiếm pê-tơ-rô-grat và bao vây Cung điện Mùa Đông.
-25-10, Cung điện Mùa Đông bị chiếm, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.
 Hoạt động của giáo viên và học sinh
 Nội dung kiến thức cần đạt
 GV:Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa thế nào đối với nước Nga?
 HS:Đưa nhân dân lao động lên nắm quyến, thiết lập chế độ mới-xã hội chủ nghĩa.
 GV giới thiệu về tác phẩm mười ngày rung chuyển thế giới của Giôn Rít và hỏi vì sao Giôn Rít đặt tên như vậy?
 HS:cách mạng tháng mười làm thay đổi thế giới-một chế độ mới, nhà nước mới ra đời, làm các nước đế quốc hoảng sợ.
 GV:Cách mạng có ý nghĩa thế nào với thế giới?
 HS: Để lại bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo điều kiện phát triến của phong trào cộng sản công nha6n quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
II.Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng Tháng mười Nga năm 1917.
.Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
- Cuộc CM đã làm thay đổi vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên, nhân dân lao động lên nắm quyến, thiết lập chế độ mới-xã hội chủ nghĩa
-Để lại bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo điều kiện phát triến của phong trào cộng sản công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
.*Củng cố:
_Nguyên Nhân của các cuộc cách mạng ở nga năm 1917?
-Kết quả của cách mạng tháng hai?
-Như thế nào là cuộc cách mạng vô sản?
Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.
* Hướng dẫn HS học tập ở nhà:
-Học bài.
+Trả lời các câu hỏi trong SGK
+Trình bày cuộc chiến chống thù trong, giặc ngoài qua lược đồ hình 57.
-Chuẩn bị bài mới:Bài 16
+Trả lời các câu hỏi trong SGK: tìm hiểu xem dánh đuổi được kẻ thù trong và ngoài nước rồi thì Nhân dan Nga dưới sự lãnh đạo của Lê-nin đã tiến hành xây dựng đất nước bằng những biện pháp gì? Kết quả ra sao?
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 12 - Tiết 24
Ngày dạy: ./11/2011, tại lớp 8A2,3 
Ngày dạy: /11/2011
 Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941)
I.Mục tiêu bài học
 1.Kiến thức
Giúp HS nắm được
-Vì sao nước Nga Xô viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới, nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga.
-Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)
 2.Tư tưởng
Giúp HS nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời có cá nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đâytrong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 3.Kĩ năng
Giúp HS bước đầu tập hợp tư liệu, sự kiện lịch sử để nhìn nhận , đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.
II.Thiết bị, tài liệu cần cho bài giảng.
1.Bản đồ Liên Xô
2.Tranh ảnh về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
3.Một số tư liệu, mẩu chuyện về xây dựng kinh tế, văn hoá ở Liên Xô thời kì 1925-1941.
III.Các hoạt động dạy và học
1.Ổn định lớp:
 2.Kiểm tra bài cũ:
- Qua trình đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nhân dân Nga ntn? Kết quả?
- Ý nghĩa lịch sử của CM tháng Mười Nga 1917?
 Hoạt động của giáo viên và học sinh
 Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1:Nhóm/cá nhân
 GV sử dụng Hình 58 yêu cầu HS quan sát, Thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi :Bức tranh nói lên điều gì?
 HS:Bức tranh nói về sự kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh:đói rét, bệnh tật, nhà máy công xưởng bị tàn phábên trái là hình ảnh những người công nhân nông dân đang sẵn sàng xây dựng lại đất nước.
 GV:trong tình hình ấy, tháng 3-1921 Đảng Bôn-sê-vich Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới
Hoạt động 2: cả lớp
 GV: Nêu nội du

File đính kèm:

  • docGiao an Lich su 8 chuan.doc