Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 56: Bài tập: giới hạn của hàm

Tiết 56

BÀI TẬP: GIỚI HẠN CỦA HÀM

I./ MỤC TIÊU :

 Qua bài học sinh cần nắm .

 1./ Về kiến thức :

+ Giúp học sinh nắm được định nghĩa dãy số có giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm, giới hạn hữu hạn của hàm số tại  , khái niệm giới hạn 1 bên .

+ Nắm và vận dụng được các định lí về giới hạn hữu hạn để tính các giới hạn hữu hạn của hàm số .

2./ Về kỹ năng :

 + Tìm giới hạn của các hàm số .

 + Vận dụng được các định lí tìm giới hạn đơn giản trong các bài tập SGK .

 3./ Về thái độ :

 + Rèn luyện tư duy logic, Biết vận dụng định lý để chứng minh các giới hạn 0.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 56: Bài tập: giới hạn của hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04.02.2009 Ngày dạy: 07.02.2009
Tiết 56 
BÀI TẬP: GIỚI HẠN CỦA HÀM 
I./ MỤC TIÊU :
 Qua bài học sinh cần nắm .
	1./ Về kiến thức : 
+ Giúp học sinh nắm được định nghĩa dãy số có giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm, giới hạn hữu hạn của hàm số tại ±, khái niệm giới hạn 1 bên .
+ Nắm và vận dụng được các định lí về giới hạn hữu hạn để tính các giới hạn hữu hạn của hàm số .
2./ Về kỹ năng :
 + Tìm giới hạn của các hàm số .
 + Vận dụng được các định lí tìm giới hạn đơn giản trong các bài tập SGK .
	3./ Về thái độ :
	+ Rèn luyện tư duy logic, Biết vận dụng định lý để chứng minh các giới hạn 0.
II./ Chuẩn bị :
	1./ Giáo viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo, chuẩn bị phiếu học tập .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Học sinh :
	+ Sách giáo khoa, làm bài tập của bài cũ, đọc nội dung bài mới ở nhà .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định :
	2./ Kiểm tra bài cũ :	
	3./ Bài mới : 
	Hoạt động 1: Giải bài tập .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Tìm các giới hạn sau:
a) (3x2 - 7x + 11)
b) 
Bài 2: Tìm các giới hạn sau:
+ Gọi 1 HS trình bày cách thực hiện .
Bài 1: Tìm các giới hạn sau:
a./ (3x2 - 7x + 11) = 9
b./
(x3 + x2) = 0
+ Dựa vào điều kiện để hàm số có nghĩa, rút gọn 
x ≠ -1: = 
Þ==-3 .
Bài 2: Tìm các giới hạn sau:
+ Tương tự như cách tìm giới hạn hữu hạn của dãy số, HS trình bày:
- Chia tử và mẫu của hàm số cho x3 (bậc cao nhất)
- Tìm giới hạn của biểu thức trên tử và ở mẫu sau khi chia
- Kết luận:=0
Hoạt động 2: Giải bài tập .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 3: Tìm các giới hạn sau:
	a./ 
	b./ 
	c./ 
	d./ .
Bài 3: Tìm các giới hạn sau:
a./ = -4
b./ = 2
c./ =
d./ = -2
4./ Củng cố :
	+ Phiếu học tập :
1.bằng	
	A. 1 B. C. D. Không tồn tại
2. bằng
	A. B.	 C. 5 D. Không tồn tại .
	5./ Bài tập về nhà :
	+ Bài tập về nhà: Tìm các giới hạn sau
	1. 
	2. 
	+ Học sinh về nhà giải các bài tập còn lại sách giáo khoa .

File đính kèm:

  • doc56.doc