Giáo án Hình học lớp 7

I.Mục tiêu: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh. Nêu được tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.- Nhận biết các cặ p góc đối đỉnh trong một hình.

- Bước đầu tập suy luận.

II. Chuẩn bị :

1. Gáo Viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.

2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, giấy rời, bảng nhóm, bút viết bảng.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu kiến thức chương I cần nghiên cứu và các yêu cầu về đồ dùng của môn học.

2 Bài mới:

 

doc16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/01/2015 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g trực của một đoạn thẳng
- Nhớ cách vẽ 2 đường thẳng vuông góc, vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng
- BTVN: 16,17,18,19,20 (SGK) và 10, 11 (SBT).
Tiết 4 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Học sinh giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau
- Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.
- Sử dụng thành thạo eke, thước thẳng
- Tự giác học tập
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Thước thẳng, êke, giấy rời.
 2. Học sinh: Thước thẳng, êke, giấy rời, bảng nhóm, bút viết bảng.
III.Tiến trình bài dạy:
1. Bài cũ: - HS1: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
 Cho đường thẳng xx’ và . Vẽ đường thẳng yy’ đi qua O và vuông góc với xx’
 - HS2: Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
 Cho AB = 4 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB
2. Bài mới:
 GV dùng bảng phụ nêu BT 17 (SGK-87)
Gọi lần lượt ba học sinh lên bảng kiểm tra xem hai đường thẳng có vuông góc hay không?
GV yêu cầu học sinh đọc và làm BT 18 (SGK)
Học sinh đọc kỹ đề bài, vẽ hình từng bước theo nội dung bài toán
GV: Gọi một học sinh lên bảng vẽ, nhận xét, sửa sai cho HS
GV dùng bảng phụ nêu h.11 yêu cầu học sinh vẽ lại hình và nói rõ trình tự vẽ
Học sinh quan sát hình vẽ, suy nghĩ, thảo luận để nêu lên cách vẽ của bài toán
Học sinh thực hành vẽ hình của bài toán theo nhúm.
GV: Gọi ðại diện 2 nhóm lên vẽ hình và nêu cách vẽ.
GV yêu cầu học sinh đọc đề bài BT 20
Học sinh đọc đề bài BT 20, tóm tắt bài toán
? Đề bài cho biết điều gì? yêu cầu làm gì?
 ?Hãy cho biết vị trí của 3 điểm A, B, C có thể xảy ra?
HS: A, B, C thẳng hàng
 A, B, C không thẳng hàng
 Đại diện học sinh lên bảng vẽ hình của các trường hợp, rút ra nhận xét về vị trí của d1, d2 trong các trường hợp
 ?Có nhận xét gì về vị trí của d1, d2 trong mỗi trường hợp ?
GV kết luận.
 GV dùng bảng phụ nêu bài tập trắc nghiệm, yêu cầu học sinh cho biết câu nào đúng, câu nào sai
GV: vẽ hình minh hoạ cho các câu sai
HS: Đại diện học sinh đứng tại chỗ trả lời
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
GV: Kết luận
 Đúng hay sai ?
a) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB là đường T2 của đoạn thẳng AB
b) Đường thẳng vuông góc với đoạn AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB
c) Đt đi qua trung điểm và vuông góc với AB là đường trung trực của đoạn AB
d) Hai mút của đoạn thẳng đối xứng nhau qua đường trung trực của nó
1. Bài 17 (SGK):
a) a không vuông góc với a’
b) 
c) 
2.Bài 18 (SGK):
- 
- A nằm trong góc 
- d1 qua A
Ox tại B
- d2 qua A
Oy tại C
3. Bài 19(SGK):
 -Vẽ đường thẳng d1 tuỳ ý
-Vẽ đường thẳng d2 cắt d1 tại O và tạo với d1 một góc 600
- Lấy diểm A nằm trong góc 
- Vẽ tại B
- Vẽ tại C
4. Bài 20 (SGK): a) A, B, C thẳng hàng
*B nằm giữa A và C
*B không nằm giữa A và C
b) A, B, C không thẳng hàng
5. Bài tập: 
a) Sai
b) Sai
c) Đúng
d) Đúng 
3. Củng cố: 
-Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc ?
-Phát biểu t/c hai đường thẳng vuông góc?
4. Hướng dẫn dặn dò:
- Xem lại các bài tập đã chữa
- BTVN: 12, 13, 14, 15 (SBT)
- Đọc trước bài: “Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Tiết 5: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI 
 ĐƯỜNG THẲNG
I.Mục tiêu: - Học sinh nhận dạng được các loại góc: cặp góc trong cùng phía, cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị …..
- Nắm được tính chất của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Bước đầu tập suy luận
- Cẩn thận, nhiệt tình
II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK-thước thẳng-thước đo góc-bảng phụ
 Thước thẳng, êke, giấy rời.
 2. Học sinh: SGK-thước thẳng-thước đo góc, êke, giấy rời, bảng nhóm
III.Tiến trình bài dạy:
1. Bài cũ: 	Kết hợp trong bài học
2. Bài mới: 
 GV vẽ hình 12 lên bảng
 ?Có bao nhiêu góc đỉnh A? bao nhiêu góc đỉnh B?
 GV đánh số các góc và giới thiệu góc so le trong, góc đồng vị
Yêu cầu học sinh tìm tiếp các cặp góc so le trong, góc đồng vị còn lại
 ?Làm?1 (SGK)
GV dùng bảng phụ nêu BT 21 yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống
GV vẽ h.13 (SGK) lên bảng
 Gọi một học sinh đọc h.vẽ
 Học sinh vẽ hình vào vở và đọc hình vẽ
 GV cho học sinh hoạt động nhóm làm ?2 (SGK-88)
Học sinh tóm tắt bài toán dưới dạng cho và tìm. Rồi hoạt động nhóm làm bài tập
 ? Nếu đt c cắt 2 đt a và b, trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì các cặp góc so le trong còn lại và các cặp góc đồng vị ntn?
-GV nêu tính chất (SGK)
 GV kết luận.
 ?Hãy làm BT 22 (SGK)
GV vẽ hình 15 (SGK) lên bảng
Yêu cầu học sinh lên bảng điền tiếp số đo ứng với các góc còn lại
Hãy đọc tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị ?
GV giới thiệu cặp góc trong cùng phía, yêu cầu học sinh tìm tiếp cặp góc trong cùng phía còn lại
Có nhận xét gì về tổng 2 góc trong cùng phía trong hình vẽ bên ?
Từ đó rút ra nhận xét gì ?
1. Góc so le trong, góc đồng vị:
*Cặp góc so le trong: và ; và 
*Cặp góc đồng vị
 và ; và 
 và ; và 
2. Tính chất:
 Cho 
a)Tính:, 
Ta có: (kề bù)
Tương tự ta có: 
b) (đối đỉnh)
c) Ba cặp góc đồng vị còn lại
*Tính chất: SGK-89
Bài 22 (SGK)
b) 
c) 
Nhận xét: Hai góc trong cùng phía bù nhau.
3. Củng cố: Nêu tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng?
4. Hướng dẫn dặn dò:
- Đọc trước bài: “Hai đường thẳng song song”
- BTVN: 23 (SGK) và 16, 17, 18, 19, 20 (SBT)
- Ôn lại định nghĩa 2 đường thẳng song song và các vị trí của hai đường thẳng
T 
 Tiết 6 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I.Mục tiêu: - Học sinh nắm được thế nào là hai đường thẳng song song. Công nhận dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song. Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy.
 - Biết sử dụng eke và thước thẳng hoặc chỉ dùng eke để vẽ 2 đường thẳng song song. Nhiệt tình, tự giác học tập
II. Chuẩn bị:
 1. Giáo viên: SGK-thước thẳng-êke-bảng phụ
 2. Học sinh: SGK-thước thẳng-êke
III.Tiến trình bài dạy:
 1. Bài cũ: - HS1: Phát biểu tính chất các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Vẽ hình?
 - HS2: Hãy nêu vị trí tương đối của 2 đường thẳng. Thế nào là 2 đường thẳng song song ?
2. Bài mới:
 ?Cho đường thẳng a và đường thẳng b. Muốn biết đt a có song song với đường thẳng b không ta làm như thế nào?
 GV cho HS cả lớp làm ?1-sgk
Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau ?
 ?Em có nhận xét gì về vị trí và số đo của các góc cho trước ở các hình17a, b, c?
 ?HS nhận xét về vị trí và số đo các góc cho trước ở từng hình?
 GV giới thiệu dh nhận biết 2 đg thẳng song song, cách ký hiệu và các cách diễn đạt khác nhau
 Học sinh phát biểu dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song
GV dùng bảng phụ nêu BT 24 (SGK – 91)
Học sinh đọc kỹ đề bài rồi điền vào chỗ trống
 GV dùng bảng phụ nêu bài tập: Đúng hay sai 
HS: Làm việc theo nhóm bàn
với trường hợp sai GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh hoạ
GV: Kiểm tra uốn nắn học sinh về cách nhận biết hai đường thẳng song song.
 1. Nhắc lại kiến thức lớp 6:
- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung 
- Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song
2. Dấu hiệu nhận biết:
?1: 
 - a song song với b
 - d không song song với e
 - m song song với n
*Tính chất: SGK
Ký hiệu: a // b
2. Vẽ hai đường thẳng song song:
 (Xem cách vẽ ở hình 18; 19)
3. Luyện tập:
 Bài 24: Điền vào chỗ trống
a)……….a // b
b) ……….a // b
 Bài tập: Đúng hay sai ?
a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không có điểm chung
b) Hai đoạn thẳng song song là 2 đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song
a) sai
b) Đúng
3. Củng cố: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
 ? Dựa trên dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song hãy kiểm tra bằng dụng cụ xem a có song song với b ko?
 a
 b 
 ?Vậy muốn vẽ 2 đường thẳng song song ta làm như thế nào?
 4. Hướng dẫn dặn dò:
- Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song, BTVN: 25, 26 (SGK
Tiết 7: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu: - Củng cố và khắc sâu cho học sinh về hai đường thẳng song song đặc biệt là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
 - Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng ấy. Biết sử dụng eke và thước thẳng hoặc chỉ dùng eke để vẽ 2 đường thẳng song song.
II. Chuẩn bị:
 1. Giáo viên: -thước thẳng-eke-bảng phụ
 2. Học sinh: -thước thẳng-eke
III.Tiến trình bài dạy:
 1. Bài cũ: - Phát biểu tính chất hai đường thẳng song song
 - Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
 2. Bài mới:
 ?Cho hai điểm A, B. Vẽ đường thẳng a đi qua A đường thẳngt b đi qua B và b // a?
 Gọi học sinh lên bảng vẽ hình.
 ?Nêu cách vẽ?
 Gọi học sinh đọc đề bài 26 (SGK-91)
 Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình theo cách diễn đạt của đề bài
 ?Muốn vẽ một góc 1200 ta có những cách nào?
 GV y/c h/s đọc đề bài BT 27 (SGK-91)
 ?Bài tập cho biết điều gì? Yêu cầu điều gì?
 ?Muốn vẽ AD // BC ta làm ntn?
 Muốn có AD = BC ta làm ntn? ?Ta có thể vẽ được mấy đoạn AD như vậy?
 Cho học sinh đọc đề bài 28 (SGK-91)
HS: Nêu cách vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ sao cho xx’// yy’?
 GV gọi một học sinh lên bảng vẽ hình, yêu cầu học sinh còn lại vẽ hình vào vở
Một học sinh lên bảng vẽ hình
Học sinh lớp nhận xét, góp ý
 Cho học sinh đọc đề bài 29 (SGK-91)
 ? Đề bài cho biết điều gì? Yêu cầu làm gì ?
 GV yêu cầu một học sinh lên bảng vẽ góc xOy và điểm O’
 ? Có mấy vị trí điểm O’ đối với góc xOy?
 Gọi một học sinh khác lên bảng vẽ góc x’O’y’ sao cho và 
 ?Hãy dùng thước đo góc kiểm tra xem và có bằng nhau không?
 Một học sinh khác lên bảng dùng thước đo góc kiểm tra xem và có bằng nhau không? 
GV kết luận.
1. Bài 25/91: 
- vẽ đường 
thẳng a.
- Nối A với B
- Vẽ góc 
2.Bài 26 (SGK):
Ax // By 
(có cặp góc
so le 
trong 
bằng 
nhau)
3. Bài 27 (SGK):
 - Qua A vẽ đường thẳng song song với BC
- Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = BC
4.Bài 28 (SGK):
- Vẽ đường thẳng xx’
- Lấy . Qua B vẽ đường thẳng 
- Lấy điểm . Qua A vẽ đường thẳng 
Ta có: 
5. Bài 29 (SGK): 
Cho và có: ; 
Ta có: = 
3. Củng cố: Cách vẽ hai đường thẳng song song
4. Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại các bài tập đã chữa
- BTVN: 30 (SGK

File đính kèm:

  • docHinh 7Tiet 110.doc
Giáo án liên quan