Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 5: Khoảng cách

Tuần CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Tiết: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

§5: KHOẢNG CÁCH

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Các định nghĩa các loại khoảng cách trong không gian .

- Các tính chất về khoảng cách, cách xác định đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau .

2) Kỹ năng :

 - Áp dụng làm bài toán cụ thể .

3) Tư duy : - Hiểu thế nào là khoảng cách .

- Đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau.

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11 - Chương 3 - Bài 5: Khoảng cách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần CHƯƠNG III: 	 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	 	 Ngày soạn: 08/12/07
Tiết: 	 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ngày dạy: 
§5: KHOẢNG CÁCH
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Các định nghĩa các loại khoảng cách trong không gian .
- Các tính chất về khoảng cách, cách xác định đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau .
2) Kỹ năng :
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là khoảng cách .
- Đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Phát biểu điều kiện để đường thẳng vuơng gĩc với mặt phẳng 
-Dựng hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng (P) 
-Dựng hình chiếu của điểm N trên đường thẳng D
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Trình bày như sgk 
-HĐ1 sgk ?
-HĐ2 sgk ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Xem sgk, nhận xét, ghi nhận 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
I. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng : 
1/ Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng : (sgk)
2/ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng : (sgk)
Hoạt động 3 : Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Trình bày như sgk 
-HĐ3 sgk ?
-HĐ4 sgk ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
II. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song :
1/ Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 
Định nghĩa : (sgk)
2/ Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 
Định nghĩa : (sgk)
Hoạt động 4 : Đường thẳng vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-HĐ5 sgk ?
-Định nghĩa như sgk 
-Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau ?
-Nhận xét sgk
-HĐ6 sgk ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
III. Đường thẳng vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau : 
1/ Định nghĩa : (sgk)
2/ Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau : (sgk)
3/ Nhận xét : (sgk)
Hoạt động 5 : Ví dụ 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Bài toán cho gì ? yêu cầu gì ?
-Vẽù hình 
-Cách tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
Ví dụ 
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Khoảng cách hai mp song song ? Khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT1->BT8/SGK/119,120
	 Xem trước bài làm bài luyện tập và ôn chương 
Tuần CHƯƠNG III: 	 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	 	 Ngày soạn: 08/12/07
Tiết: 	 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN Ngày dạy: 
§5: BÀI TẬP KHOẢNG CÁCH
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Các định nghĩa các loại khoảng cách trong không gian .
- Các tính chất về khoảng cách, cách xác định đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau .
2) Kỹ năng :
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là khoảng cách .
- Đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau.
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau?
-Cách tìm doạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau ?
-BT1/SGK/119 ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
BT2/SGK/119 :
a) Sai b) Đúng
c) Đúng d) Sai
e) Sai 
Hoạt động 2 : BT2/SGK/119 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/119 ?
-Cách chứng minh ba đường thẳng đồng qui?
-Gọi . Ta có 
-
-Kết luận ?
-
-CM ?
-Ta có 
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-Ba đường thẳng AH, SK, BC đồng qui
-
-AE đoạn vuông góc chung SA và BC
BT2/SGK/119 :
Hoạt động 3 : BT3/SGK/119 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/119 ?
-
-Tính BI ?
-BT4/SGK/119 ?
-
-Tính BH ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
BT3/SGK/119 :
BT4/SGK/119 :
Hoạt động 4 : BT5/SGK/119 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/119 ?
-Cách CM đường thẳng vuông góc mp, khoảng cách giữa hai mp ?
-Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT5/SGK/119 
Hoạt động 4 : BT7/SGK/120 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT7/SGK/120 ?
-Khoảng cách từ đỉnh S tới mặt đáy (ABC) bằng độ dài đường cao SH hình chóp tam giác đều
-
-Gọi , ta có :
-Tìm SH ?
-BT8/SGK/120 ?
-Gọi I, K trung điểm AB, CD . Chứng minh ?
-Tính IK dựa vào tam giác vuông IKC ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
BT7/SGK/120 :
BT8/SGK/120 :
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Cách tìm khoảng cách ? Tìm đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau ?
Dặn dò : Xem bài và BT đã giải 
	 Xem trước bài làm bài luyện tập và ôn chương 
Làm bài tập

File đính kèm:

  • docCIII_Bai5_HH11.doc