Giáo án Hình học 10 tiết 11: Hệ trục tọa độ (tt)

 

Tiết 11 §4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ (tt)

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

 - Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ, tọa độ trung điểm và tọa độ

 trọng tâm của tam giác.

2. Về kĩ năng:

- Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ

- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam

 giác.

3. Về thái độ:

- Nghiêm túc học tập

- Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

1. Chuẩn bị của GV: giáo án, thước kẻ,

2. Chuẩn bị của HS: đồ dùng học tập, học bài, làm bài tập ở nhà.

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 10 tiết 11: Hệ trục tọa độ (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/10/2014 Ngày dạy: 31/10/2014 Lớp dạy: 10B1
Tiết 11 §4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ (tt)
I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: 
	- Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ, tọa độ trung điểm và tọa độ
 trọng tâm của tam giác.
2. Về kĩ năng:
- Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam
 giác.
3. Về thái độ:
- Nghiêm túc học tập
- Có tinh thần hợp tác trong học tập.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1. Chuẩn bị của GV: giáo án, thước kẻ,
2. Chuẩn bị của HS: đồ dùng học tập, học bài, làm bài tập ở nhà.
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: Không
2. Đặt vấn đề vào bài mới: Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp bài Hệ trục tọa độ
3. Dạy nội dung bài mới
Hoạt động 1(12’): Tọa độ các vectơ 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Gv: 
Gv: Cho hai véc tơ ,
hãy biểu thị hai véc tơ qua hai véc tơ 
Tính tọa độ của các véc tơ 
Tọa độ mỗi véc tơ có quan hệ thế nào với tọa độ của ?
Giới thiệu công thức tính vectơ tổng, vectơ hiệu và vectơ tích của vectơ với một số k.
Em có nhận xét gì về phương của vectơ và ?
 cho ta điều gì?
Ta có , vậy cho ta? 
, 
Vậy 
Vậy 
Vậy 
Bằng tổng, tích, hiệu
Ghi nhận.
Cùng phương
 và 
3,Tọa độ các vectơ ,
Cho .
Khi đó:
.
 với cùng phương 
hay 
Hoạt động 2(7’): Củng cố về tọa độ các vectơ 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
GV lấy ví dụ, yêu cầu học sinh đứng dưới lớp thực hiện
Thực hiện cùng GV
Nghe hiểu, ghi nhận kiến thức
VD1: 
Cho 
Tính tọa độ các vectơ sau: 
 Giải:
a. 
b. ;
c. 
 d. Ta có
Vậy 
Ta có thể tính
VD2: Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương hay không.
a. 
 vậy cùng phương
b. 
 vậy cùng phương
Hoạt động 3(8’): Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Gv nêu công thức.
Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động sgk
Nghe hiểu, ghi nhận kiến thức
Thực hiện theo yêu cầu
Vậy 
4.Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác:
Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì
Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì
Hoạt động 4(5’): Củng cố tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Gv nêu ví dụ, gọi học sinh làm
Gọi I là trung điểm AB. Khi đó I=?
G=?
Thực hiện cùng giáo viên
VD3: Cho tam giác ABC có , và . 
a. Tìm tọa độ trung điểm cạnh AB 
b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
 Giải
a. Gọi I là trung điểm cạnh AB
b. Ta có
4. Củng cố, luyện tập (11’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Cho 
Gv nhấn mạnh những lý thuyết cần nắm vững trong bài
Gv ra bài tập luyện tập
* Cho 
* Cho 
* Cho , 
Bài1: Cho và . Phân tích véc tơ theo các véc tơ 
 Giải
Giả sử 
Ta có:
Vậy 
Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm 
a. Chứng minh A,B,C là ba đỉnh của một tam giác
b. Tìm tọa độ của trong tâm tam giác ABC
 Giải
a. Ta có:
Do nên không cùng phương, suy ra A,b,C không thẳng hàng và chúng là 3 đỉnh của một tam giác.
b. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC
Vậy tọa độ của trọng tâm tam giác ABC là: 
5. Hướng dẫn học bài cũ, chuẩn bị bài mới
a. Bài cũ (2’)
	- Học lý thuyết
- Làm tiếp các bài tập 7,8 SGK/26+27 và Ôn tậpchương I
HD: 
Bài 7 sử dụng t/c đường trung bình và hai véc tơ bằng nhau để tìm tọa độ đỉnh tam giác ABC.
Tính tọa độ trọng tâm của hai tam giác để chỉ ra chúng trùng nhau
	 b. Bài mới

File đính kèm:

  • docTiet 11 He truc toa do lop 10 hay.doc