Giáo án Đại số lớp 11 (cơ bản) tiết 45, 46: Bài tập ôn chương III - HKI

Tên bài dạy: Bài tập ôn chương III - HKI.

Tiết: 45 - 46.

Mục đích:

 * Về kiến thức:

 + Củng cố lý thuyết đã học trong chương III.

 * Về kỹ năng:

 + HS biết chứng minh mệnh đề đơn giản bằng phương pháp quy nạp.

 + HS biết tìm cấp số cộng và cấp số nhân.

Chuẩn bị:

 * Giáo viên:

 + Thước kẻ, phấn màu.

 * Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà theo hướng dẫn của GV.

Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số lớp 11 (cơ bản) tiết 45, 46: Bài tập ôn chương III - HKI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 
Tên bài dạy: Bài tập ôn chương III - HKI.
Tiết: 45 - 46.
Mục đích:
 * Về kiến thức:
 + Củng cố lý thuyết đã học trong chương III.
 * Về kỹ năng:
 + HS biết chứng minh mệnh đề đơn giản bằng phương pháp quy nạp.
 + HS biết tìm cấp số cộng và cấp số nhân.
Chuẩn bị:
 * Giáo viên:
 + Thước kẻ, phấn màu.
 * Học sinh: Chuẩn bị bài trước ở nhà theo hướng dẫn của GV.
Phương pháp: Đàm thoại gợi mở.
Tiến trình lên lớp:
 * Ổn định lớp.
 * Kiểm tra bài cũ:
 + Các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp ?
 + Cấp số cộng là gì ? Làm thế nào để tính công sai ? Tính chất của cấp số cộng ?
 + Cấp số nhân là gì ? Làm thế nào để tính công bội ? Tính chất của cấp số nhân ?
 * Bài mới:
1. Bài tập 1
Hoạt động 1: Dùng phương pháp quy nạp chứng minh 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Kiểm tra với ?
— Đặt giả thiết quy nạp ?
— Chứng minh mệnh đề đúng với ?
— (đúng).
— .
— 
.
2. Bài tập 2
Hoạt động 2: Tìm cấp số cộng có 5 số hạng biết rằng .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng ?
— Biến đổi hệ phương trình trên ?
— Xác định cấp số cộng đã cho ?
— .
— .
— .
3. Bài tập 3
Hoạt động 3: Chứng minh là một cấp số nhân.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Xác định ?
— Lập tỷ số ?
— Kết luận ?
— 
— (hằng số).
— là một cấp số nhân với công sai .
4. Bài tập 4
Hoạt động 4: Cho dãy số . Chứng minh công thức truy hồi của dãy số trên là 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Kiểm tra ?
— Chứng minh ?
— 
— 
Hoạt động 5: Tìm tập xác định của hàm số .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Biểu thức xác định khi nào ?
— Xác định các giá trị của x sao cho ?
— Viết tập xác định của hàm số ?
— Khi .
— 
— 
Hoạt động 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Giá trị của ?
— Biến đổi để được ?
— Xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
— đạt min khi nào ?
— .
— .
— .
— 
Hoạt động 7: Giải phương trình .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Điều kiện của phương trình ?
— Giải phương trình ?
— Kết hợp điều kiện ?
— .
— 
— .
Hoạt động 8: Giải phương trình .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Biến đổi ?
— Thử có là nghiệm của phương trình không ?
— Chia hai vế cho ?
— Giải phương trình 
 ?
— 
— Thế vào phương trình, không là nghiệm.
— 
— 
Hoạt động 9: Có 4 quyển toán, 3 quyển lý, 2 quyển hóa. Tính xác suất lấy ra 3 quyển thuộc 3 môn khác nhau.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
— Xác định ?
— Xác định ?
— Tính ?
— 
— 
— 
 * Củng cố:
 + Công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản ?
 + Công thức tính xác suất của một biến cố ?
 * Dặn dò:
 + Có 4 quyển toán, 3 quyển lý, 2 quyển hóa. Tính xác suất lấy ra 3 quyển đều là sách toán. Tính xác suất lấy được ít nhất 1 quyển sách toán. 
 + Tìm số hạng thứ năm trong khai triển

File đính kèm:

  • docDS11-t45,46.doc