Giáo án Đại số khối 11 - Chương 5 - Ôn chương V

CHƯƠNG IV: ĐẠO HÀM

Tiết: ÔN CHƯƠNG V

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Tính đạo hàm của hàm số, viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số.

- Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm.

- Giải phương trình vàviết phương trình tiếp tuyến.

- Trọng tâm : Tính đạo hàm.

2) Kỹ năng :

- Tính đạo hàm của các hàm số.

- Vận dụng đạo hàm để viết PTTT với đồ thị hàm số, giải một số phương trình.

3) Tư duy :

- Hiểu và vận dụng thành thạo các dạng toán cơ bản.

4) Thái độ :

- Cẩn thận , chính xác trong tính toán và trình bày .

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số khối 11 - Chương 5 - Ôn chương V, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
CHƯƠNG IV: ĐẠO HÀM 	 
Tiết: 	 ÔN CHƯƠNG V 
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
Tính đạo hàm của hàm số, viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số.
Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm.
Giải phương trình vàviết phương trình tiếp tuyến.
Trọng tâm : Tính đạo hàm. 
2) Kỹ năng :
Tính đạo hàm của các hàm số.
Vận dụng đạo hàm để viết PTTT với đồ thị hàm số, giải một số phương trình.
3) Tư duy : 
- Hiểu và vận dụng thành thạo các dạng toán cơ bản.
4) Thái độ :
- Cẩn thận , chính xác trong tính toán và trình bày . 
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu, thước kẽ.
- Bảng phụ
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 :Bài tập 1.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
GV: Hs cần sử dụng CT nào để tính đạo hàm?
 HD: (ku)’ = k.u’ và (xn)’ = n.xn-1
 ..
Gv: Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
- Hs lên bảng thực hiện.
-HS suy nghĩ đưa ra cách giải.
-Lên bảng trình bày lời giải
-HS còn lại làm vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Ghi nhận kiến thức 
1. Tính đạo hàm của các hàm số:
BT1. sgk
x2 – x + 1
Hoạt động 2 : Bài tập 2.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
GV: Hs cần sử dụng CT nào để tính đạo hàm?
 HD: (cosx)’ = -sinx 
 (sint)’ = cost 
Gv: Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
- Hs lên bảng thực hiện.
-HS suy nghĩ đưa ra cách giải.
-Lên bảng trình bày lời giải
-HS còn lại làm vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Ghi nhận kiến thức 
2. Tính đạo hàm của các hàm số: BT2 sgk
b) 
c) 
Hoạt động 3 :Bài 3&5.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
GV: Hs cần sử dụng CT nào để tính đạo hàm?
 HD: 
+ Tính giá trị của hàm số tại x = 3.
+Tính đạo hàm của hàm số và tính đạo hàm của hs đó tại x = 3.
+ Giải PT bằng cách đặt ẩn phụ và đưa chúng về PT bậc hai.
Gv: Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
-HS suy nghĩ đưa ra cách giải.
-Lên bảng trình bày lời giải
-HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Ghi nhận kiến thức 
3. BT3 sgk và BT5 sgk
ĐS3: 
ĐS5:
+ Pt: 
+ Nghiệm: 
Hoạt động 4 : Bài 7.
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
GV: Hs cần sử dụng CT nào để tính đạo hàm?
 HD: 
+ y – yo = y’(xo)(x – xo)
+ Tính y’ và y’(2). 
+ Tương tự cho câu b, c.
Gv: Nhận xét và đánh giá bài làm của học sinh.
-HS suy nghĩ đưa ra cách giải.
-Lên bảng trình bày lời giải
-HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-Ghi nhận kiến thức 
4.Viết phương trình tiếp tuyến:
y = -2x + 7
y = -5x – 3
y = -2x + 3 và y = 2x - 5
 Củng cố : Cách giải các dạng bài tập.
Dặn dò : Xem kỹ các dạng bài tập đã giải 
	 Tiết tới kiểm tra 1 tiết.

File đính kèm:

  • docON CHUONG V_DS.doc