Giáo án Đại số khối 11 - Chương 2 - Bài 4: Phép thử và biến cố

Tiết: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT Ngày dạy:

§4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .

-Ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .

2) Kỹ năng :

 - Biểu diễn biến cố bằng lời và bằng tập hợp .

 - Biết được các phép toán trên các biến cố .

3) Tư duy : - Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .

- Hiểu ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .

4) Thái độ : - Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi

- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.

- Bảng phụ

- Phiếu trả lời câu hỏi

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số khối 11 - Chương 2 - Bài 4: Phép thử và biến cố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần CHƯƠNG II: 	 Ngày soạn: 13/10/07
Tiết: 	 	 TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 	 Ngày dạy: 
§4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .
-Ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .
2) Kỹ năng :
	- Biểu diễn biến cố bằng lời và bằng tập hợp .
	- Biết được các phép toán trên các biến cố .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .
- Hiểu ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .
4) Thái độ : - Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi 
- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Phép thử , không gian mẫu 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Giới thiệu như sgk
-Phép thử ngẫu nhiên ?
-Nghe, suy nghĩ 
-Trả lời 
-Nhận xét 
I/ Phép thử , không gian mẫu : 
1) Phép thử : (sgk)
Hoạt động 2 : Không gian mẫu 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-HĐ1 sgk ? 
-Không gian mẫu ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-VD1 sgk ?
-VD2 sgk ?
-VD3 sgk ?
-Kết quả có thể xảy ra ?
-Đọc HĐ1 sgk 
-Trả lời 
-Nhận xét, ghi nhận 
-Nghe, suy nghĩ 
-Trả lời 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2) Không gian mẫu : (sgk)
Ký hiệu : (đọc ô mê ga)
VD1 : (sgk)
VD2 : (sgk)
VD3 : (sgk)
Hoạt động 3 : Biến cố 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-VD4 sgk ? 
-Biến cố là gì ?
-HĐ2 (sgk) ?
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Ghi nhận kiến thức
II/ Biến cố : (sgk)
Tập biến cố không thể 
Tập biến cố chắc chắn 
Hoạt động 4 : Phép toán trên các biến cố 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Như sgk 
-Thế nào là biến cố đối ? 
- kl gì hai bc A, B ?
-Hợp, giao các biến cố ? 
-Thế nào là biến cố xung khắc ? 
( )
-VD5 sgk ? 
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Đọc VD5 sgk, nhận xét, ghi nhận 
III/ Phép toán trên các biến cố : (sgk)
Biến cố đối của bc A . Kí hiệu : 
Kí hiệu
Ngôn ngữ biến cố
A là biến cố
A là biến cố không
A là b.cố chắc chắn
C là bc :”A hoặc B”
C là bc : “ A và B”
A và B xung khắc
A và B đối nhau
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Phép thử , không gian mẫu, biến cố đối , biến cố xung khắc ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT1->BT7/SGK/63,64
	 Xem trước bài “ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ “ 
Tuần CHƯƠNG II: 	 Ngày soạn: 13/10/07
Tiết: 	 	 TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 	 Ngày dạy: 
§4: BÀI TẬP PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .
-Ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .
2) Kỹ năng :
	- Biểu diễn biến cố bằng lời và bằng tập hợp .
	- Biết được các phép toán trên các biến cố .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là phép thử, kết quả của phép thử, không gian mẫu .
- Hiểu ý nghĩa xác suất của biến cố , các phép toán trên các biến cố .
4) Thái độ : - Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi 
- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Không gian mẫu là gì ?
-Thế nào là bc đối, bc xung khắc ?
-BT1/SGK/57 ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
1. BT1/SGK/63 :
a) 
b) 
Hoạt động 2 : BT2/SGK/63 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/63 ?
-Thực hiện mấy h.động được kq?
-b) A nhận xét kq lần gieo đầu ? 
B nhận xét tổng số chấm hai lần?
C nhận xét kq hai lần gieo ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2. BT2/SGK/63 :
a)
b) -A là biến cố : “ Lần đầu gieo xuất hiện mặt 6 chấm “
-B là biến cố : “ Tổng số chấm trong hai lần gieo là 8”
-C là biến cố :” Kết quả của hai lần gieo như nhau”
Hoạt động 3 : BT3/SGK/63ï 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/63 ?
-Các kq có thể xảy ra ?
-Trường hợp tổng số trên hai thẻ chẳn?
-Trường hợp tíach các số trên hai thẻ chẵn ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
3. BT3/SGK/63 :
a) 
b) 
Hoạt động 4 : BT4/SGK/64 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/SGK/64 ?
-Biến cố đối ?
-Biến cố xung khắc ?
b) biến cố : “Cả hai bắn trượt “
 nên B, C xung khắc
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
4. BT4/SGK/64
a) 
Hoạt động 5 : BT5/SGK/64 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/64 ?
-Không gian mẫu ?
-Kq lấy thẻ màu đỏ?
-Kq lấy thẻ màu trắng ?
-Kq lấy thẻ ghi số chẵn ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
5. BT5/SGK/64
a) 
b) 
Hoạt động 6 : BT6/SGK/64 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT6/SGK/64 ?
-Không gian mẫu ?
-Số lần gieo không quá 3 ?
-Số lần gieo là 4 ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
6. BT6/SGK/64
a) 
b) 
Hoạt động 7 : BT7/SGK/64 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT7/SGK/64 ?
-Không gian mẫu ?
-Kq chữ số sau lớn hơn chữ số trước ?
-Kq chữ số trước gấp đôi chữ số sau ?
-Hai chũ số bằng nhau ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
6. BT7/SGK/64
Củng cố :
Câu 1: Phép thử , không gian mẫu, biến cố đối , biến cố xung khắc ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 Xem trước bài “ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ “ 

File đính kèm:

  • docCII_Bai4_DS11.doc