Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 72: Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Tiết PPCT: 72

Ngày dạy: ___/__/_____

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

1. Mục tiêu:

a. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Trả lời được các câu hỏi về lí thuyết của chương trình toán 11

b. Kĩ năng:

- Làm thành thạo các dạng toán đã học.

c. Thái độ:

 - Tự tin và có lập trường khi thế giới quan về môi trường sống được nâng cao thêm một bước .

2. Chuẩn bị:

a. Giáo viên:

- Sách giáo khoa.

- Tài liệu hướng dẫn giảng dạy toán lớp 11.

b. Học sinh:

- Xem cách giải và giải trước.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 09/04/2019 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 tiết 72: Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 72
Ngày dạy: ___/__/_____
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM
1. Mục tiêu: 
a. Kiến thức: Giúp học sinh: 
- Trả lời được các câu hỏi về lí thuyết của chương trình toán 11
b. Kĩ năng:
- Làm thành thạo các dạng toán đã học. 
c. Thái độ:
	- Tự tin và có lập trường khi thế giới quan về môi trường sống được nâng cao thêm một bước .	
2. Chuẩn bị:
a. Giáo viên:
- Sách giáo khoa.
- Tài liệu hướng dẫn giảng dạy toán lớp 11.
b. Học sinh:
- Xem cách giải và giải trước.
3. Phương pháp dạy học:
	- Gợi mở, vấn đáp.
	- Phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Thực hành giải toán
- Hoạt động nhóm.
4. Tiến trình :
4.1 Ổn định tổ chức: Kiểm diện.
4.2 Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: 
1 - Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và tập xác định của các hàm số đó.
2 - Viết chu kì của các hàm số tuần hoàn y = sinx, y = cosx, y = tanx, 
y = cotx. Từ đó suy ra chu kì của các hàm số sau:
 y = sin( 2x + ) y = tan( ) (10đ)
ĐS: 
- Nêu được định nghĩa của các hàm lượng giác và tập xác định của các hàm số đó.
- Chu kì của hàm y = sin( 2x + ) là p. chu kì của hàm y = tan( ) là 3p
GV:
- Hệ thống kiến thức về định nghĩa, tập xác định, tập giá trị và chu kì của các hàm lượng giác.
- Giới thiệu tính chất: Nếu hàm số f(x) có chu kì tuần hoàn T thì hàm f( kx ) với k ¹ 0, có chu kì tuần hoàn là 
4.3 Giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động: Oân tập
GV: Yêu cầu HS trả lời 18 câu hỏi lý thuyết
HS: Trả lời 
GV: Yêu cầu HS giải
HS: Giải 
GV: HD Nhân cả tử thức và mẫu thức với biểu thức liên hợp của tử thức ta khử được dạng vô định: 
GV: Yêu cầu HS giải
HS: Giải 
GV: Củng cố phương pháp chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình trên một khoảng.
GV: Gọi 2 học sinh thực hiện giải bài tập.
HS: Giải 
GV: Củng cố: Giải toán tổ hợp
GV: Yêu cầu HS giải
HS: Giải 
GV: Củng cố các công thức đạo hàm
Bài 13b/180 Tính các giới hạn sau:
b) B = 
ĐS: B = .
Bài 14/181 Chứng minh rằng: Phương trình sinx - x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm.
Giải
Đặt f(x) = sinx - x + 1 thì f(x) liên tục trên R. Ta có f( 0 ) = 1 > 0, f( 2p ) = 1 - 2p < 0, nên ta có: f( 0 ).f( 2p ) < 0 
Þ f(x) = 0 có nghiệm trên ( 0; 2p)
Bài 4/179 Trong một bệnh viện ngoại khoa có 40 bác sỹ làm việc. Hỏi có bao nhiêu cách chia ca mổ, nếu mỗi ca gồm:
a) Một bác sỹ mổ và một bác sỹ phụ mổ.
b) Một bác sỹ mổ và bốn bác sỹ phụ mổ.
ĐS: 
a) 
b) 40.
Bài 17/181 Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) y = b) y = 
c) y = ( 2 - x2)cosx + 2xsinx
d) y = 
ĐS:
a) Dùng công thức đạo hàm của một thương, đạo hàm của hàm lũy thừa, đạo hàm của y = cosx.
ĐS: y’ = 
b) Đưa về hợp của hai hàm:
Þ 
Dùng công thức đạo hàm của một thương y = Þ y’ = cho kết quả: y’ = 
c) ĐS: y’ = x2sinx
d) ĐS: y’ = 
4.4 Củng cố và luyện tập:	
- Em hãy trình bày phương pháp giải đã áp dụng?
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Xem l¹i bµi.
- Chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
- Soạn bài:”Vi phân”.
5. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docDS11_Tiet 72 oooo Cau hoi va bai tap on tap cuoi nam.doc