Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 22: Kiểm tra viết chương 1

TIẾT 22: KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG 1

I. MỤC TIÊU

 1.Về kiến thức: Kiểm tra đánh giá khả năng nhận thức của học sinh sau khi học song chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

 2.Về kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành giải các bài toán.

 3. Về tư duy:

 Rèn luyện tư duy lôgíc và trí tưởng tượng , biết quy lạ về quen

 4. Về thái độ:

 Cẩn thận chính xác trong tính toán, lập luận, nghiêm túc trong làm bài.

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 1. Thực tiễn:

 Học sinh đã học xong chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

 2. Phương tiện:

 - Thầy: Chuẩn bị ra đề đáp án biểu điểm, in phô tô đề kiểm tra.

 - Trò : Ôn luyện ở nhà chuẩn bị kĩ để kiểm tra

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 22: Kiểm tra viết chương 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/10/2008 Ngày giảng: 27/10/2008
Tiết 22: Kiểm tra viết chương 1
I. Mục tiêu
	1.Về kiến thức: Kiểm tra đánh giá khả năng nhận thức của học sinh sau khi học song chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
	2.Về kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành giải các bài toán.
	3. Về tư duy:
	Rèn luyện tư duy lôgíc và trí tưởng tượng , biết quy lạ về quen
	4. Về thái độ: 
	Cẩn thận chính xác trong tính toán, lập luận, nghiêm túc trong làm bài.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
	 1. Thực tiễn:
 Học sinh đã học xong chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
	 2. Phương tiện:
 - Thầy: Chuẩn bị ra đề đáp án biểu điểm, in phô tô đề kiểm tra.
 - Trò : Ôn luyện ở nhà chuẩn bị kĩ để kiểm tra
	 3. Về phương pháp dạy học: Kiểm tra viết nghiêm túc 
 III. Tiến trình bài học và các hoạt động
A. Các hoạt động học tập	
B. Tiến trình bài học 
* ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.
C. Giao đề:
I. Phần trắc nghiệm:
( 0.5 điểm cho một câu trả lời đúng)
Câu 01: Tập giá trị của hàm số là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 02: Số nghiệm của phương trình: trên đoạn là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 03: Một nghiệm của phương trình là: 
A. . B. . C. . D. .
Câu 04: Ký hiệu M là giá trị lớn nhất của hàm số . Khi đó: 
A. . B. . C. . D. .
Câu 05: Số giao điểm có hoành độ thuộc đoạn của hai đồ thị hàm số và 
A. . B. . C. . D. .
Câu 06: Từ đồ thị hàm số , ta có thể vẽ đồ thị hàm số bằng cách: A. Tịnh tiến đồ thị hàm số sang phải một đoạn .
	B.Tịnh tiến đồ thị hàm số sang trái một đoạn .
	C.Tịnh tiến đồ thị hàm số lên trên một đoạn .
	D.Tịnh tiến đồ thị hàm số xuống dưới một đoạn .
II. Phần tự luận:
Câu 07 (3đ): Giải phương trình .
Câu 08 (4đ): Cho phương trình 
	A, Tìm các giá trị của a để phương trình vô nghiệm.
	B, Giải phương trình biết là một nghiệm của nó.
D. Đáp án và biểu điểm:
I. Phần trắc nghiệm:
Câu số
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D.
A.
 II. Phần tự luận:
Câu 07 (3Đ).
Ta có:
Câu 08: 
	A, Để phương trình vô nghiệm ta phải có: 
.
B, Vì là một nghiệm của PT nên ta có a=2. Khi đó ta có phương trình: .
Ta có,
Vì nên ta có:
E, Hướng dẫn HS học ở nhà:
	- Giải lại đề kiểm tra.
	- Đọc trước bài mới.

File đính kèm:

  • docDSNC11_T22.doc