Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 17: Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản (tiếp)

Tiết soạn: 17

 MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (TIẾP).

I, MỤC TIÊU:

1, Về kiến thức:

 Nắm được cách giải một số PT lượng giác nhờ việc biến đổi tương đương để đưa về việc giải các PT quen thuộc.

2, Về kỹ năng:

 - Sử dụng các công thức lượng giác vào biến đổi PT.

- Giải được một số PT lượng giác nhờ việc biến đổi tương đương để đưa về việc giải các PT quen thuộc.

- Biết quy lạ về quen.

3, Về tư duy

 - Phát triển khả năng tư duy lôgic, phán đoán tình huống.

- Rèn luyện tính sáng tạo trong học tập.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Giải tích 11 - Nâng cao - Tiết 17: Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan: 06/10/2007 Ngày giảng: 08/10/2007
Tiết soạn: 17
 một số dạng phương trình lượng giác cơ bản (tiếp).
I, Mục tiêu:
1, Về kiến thức:
	Nắm được cách giải một số PT lượng giác nhờ việc biến đổi tương đương để đưa về việc giải các PT quen thuộc.
2, Về kỹ năng:
	- Sử dụng các công thức lượng giác vào biến đổi PT.
- Giải được một số PT lượng giác nhờ việc biến đổi tương đương để đưa về việc giải các PT quen thuộc.
- Biết quy lạ về quen.
3, Về tư duy
	- Phát triển khả năng tư duy lôgic, phán đoán tình huống.
- Rèn luyện tính sáng tạo trong học tập.
4, Về thái độ:
	- Nghiêm túc, tích cực và tự giác. 
II, Chuẩn bị phương tiện dạy học:
1, Thực tiễn:
	- Các công thức lượng giác.
	- Cách giải các phương trình LG cơ bản và dạng cơ bản.
2, Phương tiện:
	- 
3, Phương pháp:
	- Đàm thoại, gợi mở kết hợp hoạt động nhóm HT. 
III, Tiến trình bài dạy và các hoạt động.
A, Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
Hoạt động 2: Giải các ví dụ 7 và 8.
Hoạt động 3:thực hiện 
Hoạt động 4: cách giải PT dạng .
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài 
	B, Tiến trình bài dạy:
	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
1, Kiểm tra bài cũ: (kết hợp kiểm tra trong bài giảng)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2, Dạy bài mới:
Hoạt động 2: (20’)
Đặt vấn đề: Chúng ta đã biết cách giải một số dạng phương trình lượng giác trong các tiết học trước, song trong thực tế chúng ta còn gặp nhiều phương trình mà muốn giải được ta cần một vài bước biến đổi để đưa về dạng quen biết đã có cách giải. Trong tiết này ta nghiên cứu một và phương trình đơn giản.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nêu ví dụ 7.
Giải phương trình:
Phân tích, gợi ý giúp HS tìm hướng giải.
?1. Em có nhận xét gì về tổng các góc lượng giác có mặt ở hai vế của PT?
?2. Để xuất hiện hàm số lượng giác có gócta có thể sử dụng công thức nào?
?3. Vậy ta có được PT nào?
Yêu cầu HS thực hiện giải PT tìm được.
Hướng dẫn HS cách kết hợp hai họ nghiệm . 
Hiểu và nhận nhiệm vụ.
Nghe và trả lời các câu hỏi gợi ý của GV nêu ra.
TL1: Ta có .
TL2: Ta sử dụng công thức
.
TL3: 
Hoàn chỉnh lời giải và ghi nhớ.
Nêu ví dụ 8. Giải phương trình:
Phân tích, gợi ý giúp HS tìm hướng giải.
?4. Ta có thể hạ bậc của phương trình đã cho không, sử dụng công thức nào?
?5. Em có nhận xét gì về PT tìm được?, ta cần tiếp tục biến đổi như thế nào?
?6. Vậy PT (5) tương đương với PT nào? 
TL 4: Ta sử dụng công thức hạ bậc
TL5: Ta có
TL 6: ta thấy . Sử dụng công thức BĐ tổng thành tích với vế trái của PT.
Ta có 
Hoạt động 3:thực hiện (7’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Yêu cầu HS thực hiện .
?7. Em có nhận xét gì về PT (6)?, Ta thực hiện giải như thế nào? 
Gọi 01 HS lên bảng thực hiện giải (6).
GV nhận xét đánh giá lời giải, cho điểm và sử lỗi (nếu có).
TL7: PT (6) là phương trình tích. Ta giải bằng cách xét từng thừa số.
Ta có:
Hoạt động 4: cách giải PT dạng (12’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nêu cách giải PT dạng
Với PT đã cho ta có thể giải bằng cách đặt ẩn phụ như sau:
 Nếu đặt thì
.
 Nếu đặt thì
.
Lấy ví dụ áp dụng: Giải phương trình
Yêu cầu HS thực hiện vận dụng PP đã nêu để giải PT đã cho.
GV chữa nhanh.
Chú ý lắng nghe.
Ghi chép.
áp dụng PP đã nêu để giải PT đã cho. 
Giải
Đặt t = sinx+cosx = cos(x-p/4) 
với Ê ị 
Ta có phương trình :
* Với t = 1 ta có cos(x-p/4) = 1
Û cos(x-p/4)=1/ 
Û x=p/2 + kp và x=k2p (kẻZ)
* Với t =- ta có cos(x-p/4)=- 
Û x=3p/4+k2p (kẻZ)
Vậy phương trình đã cho có nghiệm là:
x=k2p ; x=p/2+k2p; x=3p/4+k2p (kẻZ).
Hoạt động 5:
	3, Củng cố toàn bài (4’):
	- Nhắc lại một số cách nhận dạng và biến đổi BT lượng giác.
	- Củng cố cách giải PT dạng .
	4, Hướng dẫn HS học ở nhà(2’):
	- Ôn bài đã học, xem các ví dụ đã giải.
	- Giải ví dụ 9 và thực hiện .
	- Giải các bài tập 34, 35, 36 trang 42.

File đính kèm:

  • docDSNC11_T17.doc