Giáo án Đại Số 11 - Ban KHTN - Tiết 10: Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi

Tiết số: 10

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Giúp Hs

· Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị lượng giác của một góc.

· Tìm số đo của góc khi biết một giá trị lượng giác nào đó.

2. Kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi để tính toán, kiểm chứng kết quả một số bài toán.

 3. Tư duy và thái độ:

· Tư duy nhạy bén.

· Ứng dụng MTBT trong học tập và trên thực tế.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của học sinh: kiến thức cũ, máy tính CASIO fx – 500MS.

 2. Chuẩn bị của giáo viên: bài giảng, máy tính CASIO fx – 500MS.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 25/04/2019 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại Số 11 - Ban KHTN - Tiết 10: Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:26/09/07
Tiết số: 10
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức: Giúp Hs
Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị lượng giác của một góc.
Tìm số đo của góc khi biết một giá trị lượng giác nào đó. 
2. Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi để tính toán, kiểm chứng kết quả một số bài toán.
	3. Tư duy và thái độ:
Tư duy nhạy bén.
Ứng dụng MTBT trong học tập và trên thực tế.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	1. Chuẩn bị của học sinh: kiến thức cũ, máy tính CASIO fx – 500MS.
	2. Chuẩn bị của giáo viên: bài giảng, máy tính CASIO fx – 500MS.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
	1. Ổn định tổ chức (1‘): kiểm tra vệ sinh, tác phong, sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ (‘): không kiểm tra.
	3. Bài mới:
Thời lượng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
4’
Hoạt động 1: ấn định đơn vị đo góc (độ hoặc rađian)
Hướng dẫn cho Hs cách chọn chế độ sử dụng đơn vị đo góc: độ hoặc rađian.
Theo dõi hướng dẫn của Gv, làm theo.
Đơn vị độ: MODEà MODEà MODE à 1
Đơn vị rađian: MODEà MODEà MODE à 2
15’
Hoạt động 2: sử dụng MTBT để tính giá trị lượng giác của một góc
Hướng dẫn cho Hs tính giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó. Hd cho Hs cách tính sin450, cos, tan () với lưu ý chọn đơn vị phù hợp.
Theo Hd của Gv, tính toán, so sánh kết quả.
sin 45 = 0,707106781
cos ( shift p ¸ 6 ) = 0.866025403
tan ( - shift p ¸ 3 ) = -1,73205080
20’
Hoạt động 3: sử dụng MTBT để tìm số đo góc
Hd cho Hs cách tìm số đo góc khi biết giá trị lượng giác bằng m, khi đó lần lược ấn shift và một trong các phím sin-1, cos-1, tan-1 rồi nhập giá trị m và ấn =, kết quả là số đo của góc cần tìm.
Chú ý rằng ở chế độ số đo rađian, các phím sin-1, cos-1 cho kết quả (khi ) là arcsinm, arccosm, phím tan-1 cho kết quả là arctanm; ở chế độ số đo độ, các phím sin-1 và tan-1 cho kết quả là số đo góc từ -900 đến 900, phím cos-1 cho kết quả số đo góc từ 00 đến 1800, các kết quả ấy được hiển thị dưới dạng số thập phân.
Cho Hs thực hành tìm số đo của góc trong các trường hợp sau đây:
Tìm số đo độ của góc a khi biết sina = -0.5.
Tìm số đo độ của góc a khi biết sina = 0.123
Tìm số đo rađian của góc a khi biết tana = 
Theo dõi Hd của Gv, ấn tương tự, so sánh kết quả.
Thực hành bấm máy tính.
a) ấn lần lượt các phím: MODE MODE MODE 1 SHIFT sin-1 -0.5 =
Kết quả: -30, nghĩa là a = 300
b) ấn lần lượt các phím: MODE MODE MODE 1 SHIFT sin-1 0.123 =
Kết quả: 7.065272931, nghĩa là a»7.0652729310. Muốn đưa kết quả về dạng độ – phút – giây, ta ấn tiếp SHIFT xuất hiện nghĩa là 
c) ấn lần lượt các phím MODE MODE MODE 2 SHIFT tan-1 ( 3 1 ) =
Kết quả: 0.631914312, đó là giá trị gần đúng của arctan().
	4. Củng cố và dặn dò(5’): các thao tác với máy tính bỏ túi.
	5. Bài tập về nhà:
IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTiet 10DS11tn.doc