Giáo án Đại số 11 tiết 17- Ôn tập chương II

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

Ôn tập các kiến thức về hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

2. Kĩ năng:

Giải được các bài tập cơ bản liên quan kiến thức trên.

3. Thái độ:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:

1. Học sinh:

2. Giáo viên:

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy bài mới.

3. Tiến trình:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/01/2015 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 tiết 17- Ôn tập chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG II
Tiết PPCT: 17 	Tuần: 9	Ngày soạn:
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Ôn tập các kiến thức về hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai 
2. Kĩ năng:
Giải được các bài tập cơ bản liên quan kiến thức trên.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:
1. Học sinh: 
2. Giáo viên:
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra kiến thức cũ: Đan xen trong quá trình giảng dạy bài mới.
3. Tiến trình:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Bài 1
 xác định khi nào ?
Gọi HS trình bày.
Nhắc lại.
a. 
b. 
c. 
d. 
Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
Hoạt động 2: Bài 2
Nhắc lại các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai ?
Chia nhóm thực hiện bài 2.
.a. TXĐ: D=R
Đỉnh I(1; - 2)
Trục đối xứng: x = 1
BBT:
x
 1 
y
 -2 
HS nghịch biến trên 
HS đồng biến trên 
Điểm thêm:
x
–1 0 1 2 3
y
2 - 1 -2 -1 2
b. 
Bài 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ dồ thị hàm số sau:
y = x2 – 2x – 1 
y = – x2 +2
Hoạt động 3: Bài 3
Nhắc lại điểm thuộc đồ thị; đỉnh, trục đối xứng của parabol ?
Gọi HS trình bày.
a= -1; b=4
Bài 3:
a. Xác định a, b biết đường thẳng y=ax+b đi qua A(1;3); B(-1; 5)
b. Viết phương trình parabol biết nó đi qua A(1; 4) và có trục đối xứng 
Hoạt động 4: củng cố
Nhắc lại TXĐ, các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai; Nhắc lại điểm thuộc đồ thị; đỉnh, trục đối xứng của parabol
Nhắc lại.
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Về nhà xem lại bài vừa học, làm lại các BT đã học, chuẩn bị KT 1 tiết.

File đính kèm:

  • doctiet 17.doc
Giáo án liên quan