Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 19: Hàm số bậc nhất

HÀM SỐ BẬC NHẤT

I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức

 - Chính xác hoá khái niệm hàm số và đồ thị hàm số mà HS đã học

 - Nắm vững khái niệm hàm đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn); khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy trên đồ thị.

 - Nắm vững hai phương pháp chứng minh tính đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn)

 - Nắm vững các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ

 2. Về kỹ năng

- Khi cho hàm số bằng biểu thức HS cần:

+ BIết cách tìm tập xác định của hàm số;

+ Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm thuộc tập xác định;

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 19: Hàm số bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2006.
Hàm số bậc nhất
I. Mục tiêu
 1. Về kiến thức
	- Chính xác hoá khái niệm hàm số và đồ thị hàm số mà HS đã học
	- Nắm vững khái niệm hàm đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn); khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ và sự thể hiện các tính chất ấy trên đồ thị.
	- Nắm vững hai phương pháp chứng minh tính đồng biến, nghịch biến trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn)
	- Nắm vững các phép tịnh tiến đồ thị song song với trục toạ độ
 2. Về kỹ năng
- Khi cho hàm số bằng biểu thức HS cần:
+ BIết cách tìm tập xác định của hàm số;
+ Biết cách tìm giá trị của hàm số tại một điểm thuộc tập xác định;
+ Biết cách kiểm tra một điểm có toạ độ cho trước có thuộc vào đồ thị của hàm số đã cho không;
+ Biết chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số đơn giản trên một khoảng (nửa khoảng hoặc đoạn) cho trước bằng tỉ số biến thiên
+ Biết chứng minh hàm số chẵn, hàm số lẻ bằng định nghĩa.
+ Biết cách tịnh tiến đồ thị song song với trục
- Khi cho hàm số bằng đồ thị HS cần
+ Nhận biết được sự biến thiên và biết lập bảng biến thiên của hàm số thông qua đồ thị
+Bước đầu nhận biết một vài tính chất của hàm số như: GTLN, GTNN của hàm số (nếu có), dấu của hàm số tại một điểm hoặc trên một khoảng
Về tư duy: HS có tư duy logic về hàm số 
Về thái độ:- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác khi vẽ đồ thị
- Thấy được ý nghĩa của đồ thị hàm số trong thực tế 
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học
Thực tiễn. HS đã có kiến thức nhất định về hàm số ở THCS
Phương tiện Các phiếu học tập
III. Phương pháp dạy học
1. Bài cũ. Lồng ghép vào quá trình luyện tập
2. Bài mới
H1. Nhắc lại khái niệm về hàm số bậc nhất
Bài toán 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau
1) 	2) 
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Nhắc lại khái niệm hàm số
- TXĐ
- Sự biến thiênBảng biến thiên
- Đồ thị
 + Đặc điểm của đồ thị
 Vị trí tương đối so với hệ toạ độ
 Giao với các trục toạ độ
- Giải bài toán 1
- Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
- Điều khiển HS trả lời các nội dung trên
- Lấy VD minh hoạ và áo dụng
Ví dụ: a) Vẽ đồ thị của hàm số 
b) Tịnh tiến đồ thị
	1) Sang phải 2 đơn vị
	2) Sang trái 3 đơn vị
	3) Lên trên 1 đơn vị
	4) Xuống dưới 2 đơn vị
H2. Hàm số bậc nhất trên từng khoảng
Bài toán 2. Xét hàm số
Lập bảng biến thiên
Vẽ đồ thị
- Thảo luận giải bài
- Tình bày và hoàn thiện bài
- Giao nhiệm vụ cho HS theo nhóm
- Điều khiển HS trình bày bài giải theo nhóm, thảo luận và hoàn thiện bài.
- Lưu ý các sai sót của HS nếu cần
H3. Hàm số 
Bài toán 3. Cho hàm số 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Dựa vào bảng biến thiên và đồ thị tìm GTNN của hàm số
Tịnh tiến đồ thị lên trên 2 đơn vị
Tịnh tiến đồ thị sang trái 3 đơn vị sau đó tịnh tiến xuống dưới 2 đơn vị
- Thảo luận giải bài (chia khoảng mở dấu giá trị tuyệt đối)
- Tình bày và hoàn thiện bài
- Điều khiển HS trình bày bài giải theo nhóm, thảo luận và hoàn thiện bài.
- Lưu ý các sai sót của HS nếu cần
3. Cũng cố:
	Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số chứa dấu giái tị tuyệt đối thì phương pháp chia khoảng mở dấu giá trị tuyệt đối
4. Bài tập: Bài tập SGK và SBT phần hàm số bậc nhất và phần luyện tập

File đính kèm:

  • docD19.doc