Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 27: Ôn tập

- GV dùng sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức ở phần trồng trọt - giới thiệu.

- GV đặt câu hỏi ở từng nội dung và yêu cầu học sinh trả lời.

- GV yêu cầu học sinh quan sát lại sơ đồ và hệ thống lại kiến thức của phần trồng trọt.

- GV dùng sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức ở phần lâm nghiệp - giới thiệu.

- GV đặt câu hỏi ở từng nội dung và yêu cầu học sinh trả lời.

- GV yêu cầu học sinh quan sát lại sơ đồ và hệ thống lại kiến thức của phần lâm nghiệp.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 27: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12 - 12 - 13.
Ngày giảng:	 7A1.	14 - 12 - 13.
 7A2. 14 - 12 - 13.
Tiết 27. 
ÔN TẬP.
I. Mục tiêu. 
- KT: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở phần “ Trồng trọt và Lâm nghiệp”
- KN: Vận dụng vào thực tế sản xuất trong trồng trọt và trồng rừng ở gia đình và địa phương.
- TĐ: Yêu thích nghề trồng trọt và trồng rừng.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: Nội dung ôn tập, sơ đồ tư duy hệ thống hoá KT trồng trọt và lâm nghiệp...
- HS: Như yêu cầu giờ trước.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động. (1’)
- Kiểm tra bài cũ: ( không )
- Bài mới: Trong cả học kì vừa qua, chúng ta đã đi nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung phần trồng trọt và lâm nghiệp. Tiết học hôm nay, chúng ta đi ôn tập, hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học ở 2 phần trên. 
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Tìm hiểu nội dung phần trồng trọt và lâm nghiệp. (20’)
- MT: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở phần “ Trồng trọt và Lâm nghiệp”.
- ĐDDH: Sơ đồ hệ thống hoá KT trồng trọt và lâm nghiệp.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV dùng sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức ở phần trồng trọt - giới thiệu.
- GV đặt câu hỏi ở từng nội dung và yêu cầu học sinh trả lời.
- GV yêu cầu học sinh quan sát lại sơ đồ và hệ thống lại kiến thức của phần trồng trọt.
- GV dùng sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức ở phần lâm nghiệp - giới thiệu.
- GV đặt câu hỏi ở từng nội dung và yêu cầu học sinh trả lời.
- GV yêu cầu học sinh quan sát lại sơ đồ và hệ thống lại kiến thức của phần lâm nghiệp.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- HS quan sát tiếp thu.
- HS lắng nghe, quan sát.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- HS quan sát tiếp thu.
I. Nội dung phần trồng trọt và lâm nghiệp.
1. Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức phần trồng trọt.
(Sơ đồ 4 – SGK/52.)
2. Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức phần lâm nghiệp.
(Sơ đồ 4 – SGK/52.)
HĐ2: Trả lời câu hỏi. (20’)
- MT: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở phần “ Trồng trọt và Lâm nghiệp”.
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV chia nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi SGK. 
- GV yêu cầu học sinh các nhóm đại diện báo cáo, nhóm khác nhận xét.
- GV kết luận và bổ xung cho học sinh.
- GV khắc sâu những kiến thức trọng tâm phần trồng trọt và lâm nghiệp.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi, theo yêu cầu của giáo viên.
 - HS các nhóm báo cáo, nhận xét.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS tiếp thu.
II. Câu hỏi.
- Nhóm 1. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 và 5 SGK/ 53.
- Nhóm 2. Trả lời câu hỏi 6, 7, 8, và 9 SGK/ 53.
- Nhóm 3. Trả lời câu hỏi 10, 11, 12, và 13 SGK/ 53.
- Nhóm 4. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 và 5 SGK/ 79.
- Nhóm 5. Trả lời câu hỏi 6, 7, 8, 9 và 10 SGK/ 79.
- Nhóm 6. Trả lời câu hỏi 11, 12, 13, 14 và 15 SGK/ 79.
4. Củng cố - dặn dò. (3’)
- Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kì I.
- Nhận xét ý thức, thái độ học tập của học sinh.
- Dặn dò: Ôn tập phần trồng trọt và lâm nghiệp, chuẩn bị giờ sau kiểm tra học kì I.
_____________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet 27.+.doc