Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

* Đề bài.

Câu 1. Em hãy cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội? Nêu tình hình rừng ở nước ta hiện nay?

Câu 2. Nêu các điều kiện lập vườn gieo ươm cây rừng?

* Đáp án.

Câu 1. Vai trò của rừng và trồng rừng.

 + Làm sạch môi trường không khí.

 + Phòng hộ.

 + Cung cấp lâm sản.

 + Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hoá.

Câu 2. Các điều kiện lập vườn gieo ươm.

 + Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại.

+ Độ PH từ 6 đến 7.

+ Mặt đất bằng hay hơi dốc.

+ Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.

- Bài mới: Sau khi làm đất ở vườn ươm xong, cần gieo ươm và chăm sóc cây con như thế nào? Bài học hôm nay giúp ta trả lời câu hỏi trên.

3. Các hoạt động dạy và học.

HĐ1: Tìm hiểu các biện pháp kích thích hoạt cây rừng nảy mầm. (11’)

- MT: Xác định được các cách tác động làm cho hạt cây rừng có tỉ lệ nảy mầm cao và giải thích được cơ sở khoa học của mỗi cách tác động đó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 23: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27 - 11 - 13.
Ngày giảng:	 7A1.	29 - 11 - 13.
 7A2. 29 - 11 - 13.
Tiết 23 - Bài 24. 
GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
I. Mục tiêu. 
- KT: Xác định được các cách tác động làm cho hạt cây rừng có tỉ lệ nảy mầm cao và giải thích được cơ sở khoa học của mỗi cách tác động đó. Nêu được các công việc và mục đích của mỗi công việc trong quá trình chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
- KN: Trình bày được thời vụ gieo hạt ở mỗi vùng của nước ta, nhằm làm cho cây con sinh trưởng, phát triển tốt. Trình bày được trình tự các bước và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi bước của quy trình gieo hạt cây rừng. 
- TĐ: Tham gia tích cực vào việc trồng, chăm sóc cây ở vườn trường hay vườn ở gia đình để phát triển cây ăn quả hay cây lấy gỗ, góp phần tạo sản phẩm, cải thiện môi trường sinh thái.
II. Đồ dùng dạy học.
- GV: H37, H38 SGK phóng to.
- HS: Đọc và tìm hiểu bài trước khi đến lớp, tìm hiểu kĩ thuật gieo và chăm sóc vườn ươm ở gia đình hoặc ở địa phương.
III. Phương pháp.
- Trực quan, vấn đáp
IV. Tổ chức giờ dạy.
1. ÔĐTC. (1’)
2. Khởi động.
- Kiểm tra 15 phút.
* Đề bài.
Câu 1. Em hãy cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội? Nêu tình hình rừng ở nước ta hiện nay?
Câu 2. Nêu các điều kiện lập vườn gieo ươm cây rừng?
* Đáp án.
Câu 1. Vai trò của rừng và trồng rừng.
	+ Làm sạch môi trường không khí.
	+ Phòng hộ.
	+ Cung cấp lâm sản.
	+ Nghiên cứu khoa học và sinh hoạt văn hoá.
Câu 2. Các điều kiện lập vườn gieo ươm.
	+ Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại. 
+ Độ PH từ 6 đến 7.
+ Mặt đất bằng hay hơi dốc.
+ Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.
- Bài mới: Sau khi làm đất ở vườn ươm xong, cần gieo ươm và chăm sóc cây con như thế nào? Bài học hôm nay giúp ta trả lời câu hỏi trên.
3. Các hoạt động dạy và học.
HĐ1: Tìm hiểu các biện pháp kích thích hoạt cây rừng nảy mầm. (11’)
- MT: Xác định được các cách tác động làm cho hạt cây rừng có tỉ lệ nảy mầm cao và giải thích được cơ sở khoa học của mỗi cách tác động đó.
- ĐDDH: H37 SGK phóng to.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
? Em hãy cho biết, muốn cho hạt nảy mầm cần những điều kiện gì.
- GV thông báo: Hạt cây rừng thường có vỏ cứng, dày rất khó hút nước.
? Em có cách nào làm cho hạt dễ hút nước và nảy mầm tốt.
- GV nhận xét, bổ xung và kết luận.
? Nêu một số ví dụ về từng cách kích thích hạt giống nảy mầm ở trên.
- HS trả lời: hút được nước, hút oxi, nhiệt độ môi trường thích hợp.
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS dựa vào SGK để trả lời.
- HS lắng nghe, ghi chép ý chính.
- HS trả lời cá nhân, em khác bổ xung.
I. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm.
1. Đốt hạt: Với hạt có vỏ dày, cứng (trám, lim, xoan)
2. Tác động bằng lực: Với hạt vỏ dày, khó thấm nước, cứng (chặt, đập)
3. Tác động bằng nhiệt: với những hạt có vỏ cứng (nước ấm, đốt hạt)
HĐ2: Tìm hiểu thời vụ và quy trình gieo hạt. (8’)
- MT: Trình bày được thời vụ gieo hạt ở mỗi vùng của nước ta, nhằm làm cho cây con sinh trưởng, phát triển tốt. Trình bày được trình tự các bước và yêu cầu kĩ thuật trong mỗi bước của quy trình gieo hạt cây rừng.
- ĐDDH:
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
GV yêu cầu HS đọc mục II.1/SGK.
? Thời vụ gieo hạt ở nước ta vào tháng nào.
? Em hãy cho biết tại sao mỗi vùng miền khác nhau lại có thời gian gieo hạt khác nhau.
? Để hạt có tỉ lệ nảy mầm cao khi gieo hạt cần làm những việc gì. Mục đích của việc đó.
- GV nhận xét, kết luận.
- HS dựa vào SGK trả lời.
- HS trả lời: Vì mỗi vùng miền có khí hậu, thời tiết khác nhau.
- HS dựa vào SGK trả lời và giải thích mục đích của từng việc.
- HS lắng nghe, tiếp thu, ghi chép ý chính.
II. Gieo hạt.
1. Thời vụ gieo hạt.
- Ở miền Bắc từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.
- Ở miền Trung từ tháng 1 đến tháng 2.
- Ở miền Nam từ tháng 2 " tháng 3.
2. Quy trình gieo hạt.
- Gieo hạt " lấp đất kín hạt " che phủ luống gieo " tưới nước " phun thuốc trừ sâu, bệnh " bảo vệ luống gieo.
HĐ3: Tìm hiểu kĩ thuật chăm sóc vườn gieo ươm. (8’)
- MT: Nêu được các công việc và mục đích của mỗi công việc trong quá trình chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
- ĐDDH: H38 SGK phóng to.
- Cách tiến hành:
HĐ của GV.
HĐ của HS.
Nội dung.
- GV yêu cầu HS quan sát H38 SGK và trả lời câu hỏi sau:
? Em hãy cho biết những công việc chăm sóc ở vườn ươm cây rừng là gì? Tác dụng của công việc đó.
- GV nhận xét, kết luận.
? Ngoài các biện pháp trên còn có biện pháp nào nữa? tác dụng của nó là gì.
? Hạt nứt nhanh đem gieo nhưng tỉ lệ nảy mầm thấp, em có thể cho biết do những nguyên nhân nào.
- HS quan sát, tìm hiểu.
- HS dựa vào hình vẽ trả lời và nêu tác dụng của từng công việc.
- HS lắng nghe, ghi chép.
- HS trả lời: Tỉa cây để đảm bảo mật độ.
- HS trả lời: do thời tiết xấu, sâu bệnh, chăm sóc chưa đạt yêu cầu
III. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
- Làm giàn che để giảm bớt nắng, gió, mưa
- Tưới nước để cây con đủ ẩm.
- Làm cỏ, xới đất để làm đất tơi xốp, diệt cỏ dại, sâu bệnh.
- Phun thuốc trừ sâu bệnh hại.
- Tỉa cây để đảm bảo mật độ
4. Củng cố - dặn dò. (2’)
- GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ, các em khác lắng nghe, tiếp thu.
- Qua bài học em hãy nêu một số phương pháp kích thích hạt giống nảy mầm?
- Nêu những công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng?
- Mỗi HS chuẩn bị: bầu đất, đất, phân lân. (mỗi tổ chuẩn bị: bình tưới nước, lá che phủ luống bầu, dao, búa..).
_____________________________________________

File đính kèm:

  • docTiet 23.doc