Giáo án Chuyên đề Toán 11 NC tiết 5: Phương trình lượng giác (tiếp)

Tiết soạn: 05

 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾP).

I, MỤC TIÊU:

1, Về kiến thức:

 - Học sinh nắm vững các kiến thức về giải PTLG ở các dạng đã học.

 - Nắm được cơ sở LL chung khi giải một PTLG.

 2, Về kỹ năng:

- Có kỹ năng phân tích nhận dạng,

- Lựa chọn p.hướng biến đổi PTTG về các dạng quen thuộc đã biết cách giải.

3, Về tư duy

- Phát triển khả năng tư duy lôgic, tính sáng tạo trong học tập.

4, Về thái độ:

 - Nghiêm túc, tích cực và tự giác.

II, CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1, Thực tiễn:

 - HS đã được trang bị kiến thức về hàm số LG và công thức LG.

 - Đã biết cách giải các PTLG cơ bản

2, Phương tiện:

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chuyên đề Toán 11 NC tiết 5: Phương trình lượng giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan: 07/10/2007 Ngày giảng: 10/10/2007
Tiết soạn: 05
 phương trình lượng giác (tiếp).
I, Mục tiêu:
1, Về kiến thức:
	- Học sinh nắm vững các kiến thức về giải PTLG ở các dạng đã học.
	- Nắm được cơ sở LL chung khi giải một PTLG.
	 2, Về kỹ năng:
- Có kỹ năng phân tích nhận dạng, 
- Lựa chọn p.hướng biến đổi PTTG về các dạng quen thuộc đã biết cách giải.
3, Về tư duy
- Phát triển khả năng tư duy lôgic, tính sáng tạo trong học tập.
4, Về thái độ:
	- Nghiêm túc, tích cực và tự giác. 
II, Chuẩn bị phương tiện dạy học:
1, Thực tiễn:
	- HS đã được trang bị kiến thức về hàm số LG và công thức LG.
	- Đã biết cách giải các PTLG cơ bản
2, Phương tiện:
	- Tài liệu HD GD chuyên đề tự chọn, Sách tham khảo.
	- Đồ dùng dạy học.
3, Phương pháp:
	- Đàm thoại, gợi mở kết hợp hoạt động nhóm HT. 
III, Tiến trình bài dạy và các hoạt động.
A, Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
Hoạt động 2: Giải PT bằng cách sử dụng công thức biển đổi Tổng Tích
Hoạt động 3: Giải PT bằng PP sử dụng công thức hạ bậc.
Hoạt động 4: Giải PT có điều kiện. 
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài và Hướng dẫn HS học ở nhà:
	B, Tiến trình bài dạy:
	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ:
Câu hỏi : Hoàn thành các công thức sau:
a. Công thức biến đổi TổngTích
b. Công thức hạ bậc:
Nghe, hiểu câu hỏi và trả lời.
Gợi ý 
2, Dạy bài mới:
Hoạt động 2: Giải PT bằng cách sử dụng công thức biển đổi Tổng Tích (15’).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Đây có phải là phương trình lg đã biết cách giải?
HD học sinh nx các số hạng, các hàm lg, các góc có mlh gì?
ị công thức cần áp dụng:
Tích ị Tổng
Nhóm nhân tử chung.
Học sinh biến đổi PT và thực hiện giải PT tương đương tìm được.
Ví dụ 1: Giải phương trình:
Giải:
Ta có:
Tacó:
Vậy phương trình (1) có nghiệm là:
X=
Hoạt động 3: Giải PT bằng PP sử dụng công thức hạ bậc (10’).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HD học sinh nhận dạng các hsố lg, số mũ các số hạng trong pt ị công thức cần áp dụng?
Nếu phương trình đã cho có luỹ thừa chẵn của hsố sin và cos thì ta sử dụng công thức hạ bậc.
Hs nhắc lại công thức hạ bậc và áp dụng?
Yêu câu HS giải>
GV nhận xét sửa lỗi và đánh giá.
Ví dụ 2: Giải phương trình :
Giải: Ta có:
Do đó ta có:
Vậy nghiệm của PT (2) là:
Hoạt động 4: Giải PT có điều kiện (10’). 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
?. Phương trình có nghĩa khi nào?
GV HD:
+, nx học sinh lượng giác.
+, qh giữa các góc.
ị công thức cần áp dụng.
Hs giải?
Ví dụ3 :Giải phương trình: 
Giải:
TXĐ: D= R\
Ta có:
*
Vậy phương trình (3) có nghiệm là: 
Hoạt động 5:
	3, Củng cố toàn bài (3’):
- Nhắc lại một số PP đã sử dụng trong bài học để giải PTLG.
	4, Hướng dẫn HS học ở nhà (2’):
- Ôn lại các công thức LG.
- Xem lại các VD đã giải.
- Giải các BT tương ứng trong sách BT ĐS & GT 11 (Nâng cao).
- Ôn lại các công thức lượng giác để phục vụ cho tiết học sau.

File đính kèm:

  • docTiet_05.doc