Giáo án Bám sát 11 Nâng cao: Ôn tập về về đạo hàm hàm số lượng giác

Bài soạn: ÔN TẬP VỀ VỀ ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Tiết thứ: Ngày soạn: - 12 - 2010

 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy: .

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Nắm được các công thức về đạo hàm của hàm số lượng giác

- Các quy tắc tính đạo hàm

-

2. Về kĩ năng

- Vận dụng được các công thức để tính đạo hàm của hàm số lượng giác

- Giải các bài toán liên quan.

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bám sát 11 Nâng cao: Ôn tập về về đạo hàm hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về về đạo hàm hàm số lượng giác 
Tiết thứ: Ngày soạn: - 12 - 2010
 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy:..
I - Mục tiêu bài học
Học sinh cần nắm được:
1. Về mặt kiến thức
- Nắm được các công thức về đạo hàm của hàm số lượng giác 
- Các quy tắc tính đạo hàm 
-
2. Về kĩ năng
- Vận dụng được các công thức để tính đạo hàm của hàm số lượng giác 
- Giải các bài toán liên quan.
-
3. Về tư duy, thái độ
- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học
Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp
 Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi
 Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo.
III – Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu các công thức đạo hàm của hàm số lượng giác 
2. Dạy bài mới
Đặt vấn đề: Hàm số lượng giác có nhiều bài toán đạo hàm hay. Tiết này, ta nghiên cứu.
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức.
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi 
Đặt vấn đề: Những kiến thức chính
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
- Giới thiệu bài
HĐTP 2: Tiếp cận khái niệm
- Lấy ví dụ
- Hướng dẫn 
HĐTP 3: Hình thành khái niệm
- Hướng dẫn HS định nghĩa
- Chính xác hoá
HĐTP 4: Củng cố khái niệm
- Lấy ví dụ
- Chính xác hoá
- Lắng nghe
Thực hiện
Phát biểu
Nhận xét
Thực hiện giải ví dụ
Hàm số cú đạo hàm trờn R,và .
 Hàm số cú đạo hàm trờn R và .
a) Hàm số cú đạo hàm trờn mỗi khoảng (với ),
và  
 Hàm số cú đạo hàm trờn mỗi khoảng (với ),và 
                 .
Hoạt động 2: Tính đạo hàm 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Nắm được cách tính
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi 
Đặt vấn đề: Trước hết, ta vận dụng công thức để giải một bài tập sau
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Ghi đề
Phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Tìm hiểu
Mỗi HS giải 1 câu
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 1: Dựng cụng thức, tớnh đạo hàm của cỏc hàm số sau:
Giải: a/y’=3cos2x.(-sinx)
b/y’=1.sinx+x.cosx=sinx+xcosx
HD:
Hoạt động 3: Giải phương trình đạo hàm 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Nắm được cách giải phương trình đạo hàm 
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi 
Đặt vấn đề: Ta giải phương trình đạo hàm như thế nào?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Tim hiểu đề, phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Suy nghĩ tìm lời giải
Thực hiện theo yêu cầu GV
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 2: Giải phương trỡnh trong cỏc trường hợp sau:
a) 	b) 	c) 
d) 
 HD:
Hoạt động 4: Các bài toán khác 
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Nắm được cách giải các bài toán liên quan
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi 
Đặt vấn đề: Ta nghiên cứu những bài toán liên quan đến đạo hàm của hàm số lượng giác 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Đọc đề và hướng dẫn
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Phân tích cách
 làm
Lên bảng giải
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 3: 1.Chứng minh hàn số cú đạo hàm bằng 0
2. Tớnh biết 
HD:
3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
Nêu câu hỏi củng cố bài
Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm
Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm?
Hướng dẫn HS làm bài ở nhà 
Ghi nhớ
Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh giao an Dao ham ham so luong giac Bam sat 11 Nc.doc