Đề thi học kì 1 năm học 2004-2005 môn giáo dục công dân 9 thời gian: 45 phút

Câu 1 :( 0,5đ) Nhà nước quản lý kinh tế bằng cách nào ?

a. a. Bằng pháp luật.

b. Bằng kế hoạch.

c. Bằng quyền lực của mình.

d. Bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách.

Câu 2 : ( 0,5đ) Công dân có quyền tự do kinh doanh theo hình thưc nào?

a. Bỏ vốn lập xí nghiệp theo nhu cầu của mình.

b. Những mặt hàng nào mình thích thì kinh doanh.

c. Mặt hàng nào đem laị lợi nhuận cao thì kinh doanh.

d. Tự mình lựa chọn thành phần kinh tế ., nhưng phải theo qui định của pháp luật.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 18/01/2016 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 năm học 2004-2005 môn giáo dục công dân 9 thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Bình Thành
Họ và Tên:................................
..................................................
Lớp:..........................................
 ĐỀ THI HỌC KÌ 1
 Năm học 2004-2005
 Môn GDCD 9
 Thời gian: 45 phút
 ---oOo---
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong những câu sau:
Câu 1 :( 0,5đ) Nhà nước quản lý kinh tế bằng cách nào ?
Bằng pháp luật.
Bằng kế hoạch.
Bằng quyền lực của mình.
Bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách.
Câu 2 : ( 0,5đ) Công dân có quyền tự do kinh doanh theo hình thưc nào?
Bỏ vốn lập xí nghiệp theo nhu cầu của mình.
Những mặt hàng nào mình thích thì kinh doanh.
Mặt hàng nào đem laị lợi nhuận cao thì kinh doanh.
Tự mình lựa chọn thành phần kinh tế ., nhưng phải theo qui định của pháp luật.
Câu 3 : ( 0,5đ) Lao động là quyền của công dân nên:
Công dân làm việc hay không là quyền của ho.
Làm những việc nào mình thích miễn là có được nhiều tiền.
Công dân có quyền làm việc, có quyền sử dụng sức lao động của mình vào bất cứ công việc gì có ích cho bản thân, gia đình và xã hội nhưng phải đúng pháp luật.
Cả 3 ý trên đều sai.
Câu 4 : ( 0,5đ) Công dân có quyền sở hữu về những gì?
Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng.
Quyền định đoạt, thu nhập hợp pháp.
Của cải để dành, nhà ở, tài sản khác.
Thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn tài sản khác.
Câu 5 : ( 0,5đ) Quyền sở hữu của công dân gồm :
Ba quyền.
Hai quyền.
Một quyền.
Cả ba đều sai.
Câu 6 : ( 0,5đ) Quyền sở hữu về tài sản của công dân quan trọng nhất là quyền gì ?
Quyền sở hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng.
Câu 7 : ( 0,5đ) Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng của công dân bằng :
Bằng uy quyền của mình.
Bằng pháp luật.
Bằng hiến pháp và pháp luật.
Dựa vào báo đài để phổ biến.
Câu 8 : ( 0,5đ) Nhà nước xử lý các việc xâm phạm tài sản của công dân bằng cách nào ?
Phê bình , giáo dục.
Truy tố ra toà.
Phạt vi cảnh.
d.Tuỳ theo tính chất từng loại việc mà xử lý.
Câu 9 : ( 0,5đ) Tài nguyên thiên nhiên là :
Nhà cửa, cây cối, đồi núi.
Sông suối, đồi núi, nước, khoáng sản.
Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học, đất đai.
Đất đai, rừng, nước, khoáng sản trong lòng đất, động thực vật, khí quyển....
Câu 10 : ( 0,5đ) Công dân lại có quyền khiếu nại và tố cáo là vì :
Vì nhằm bảo vệ lợi ích của mình.
Bảo vệ công bằng cho xã hội.
Vì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân , vì dân, pháp luật bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Đó là quy định của pháp luật đối với công dân.
II. PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 : ( 1đ) Bảo vệ Tổ quốc là gì ?
Câu 2 : ( 1,5đ) Nhà nước có trách nhiệm như thế nào đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ?
Câu 3 : ( 1đ) Quyền khiếu nại là gì ?
Câu 4 : ( 1,5đ) Vì sao các cơ quan, cán bộ, viên chức nhà nước có nghĩa vụ phục vụ công dân ?

File đính kèm:

  • docde thi GDCD 9.doc
Giáo án liên quan