Đề kiểm tra học kì I môn: Toán - Khối 11 (Đề 9)

Bài 3. (2,5 đ):a. Tìm số đường chéo của một đa giác đều có 12 đỉnh.

 b. Từ một hộp chứa 6 bi trắng và 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một lần 4 viên bi. Tính xác suất sao cho:

 1. Bốn viên được lấy ra cùng màu.

 2. Bốn viên lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu vàng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn: Toán - Khối 11 (Đề 9), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kiểm tra HK I Toán lớp 11 CB Thời gian 90’ Đề 2 Bài 1. (2 đ): Giải các phương trình lượng giác:
Bài 2. (2 đ): a. Tìm hệ số chứa trong khai triển nhị thức 
b. Xét sự tăng giảm của dãy số xác định bởi 
Bài 3. (2,5 đ):a. Tìm số đường chéo của một đa giác đều có 12 đỉnh. 
 b. Từ một hộp chứa 6 bi trắng và 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một lần 4 viên bi. Tính xác suất sao cho:
 1. Bốn viên được lấy ra cùng màu.
 2. Bốn viên lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu vàng.
Bài 4. (1,5 đ): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vec tơ và đường tròn có phương trình: . Tìm phương trình đường tròn là ảnh của khi thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỷ số 3 và phép tịnh tiến theo vec tơ .
Bài 5. (2 đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi K là giao điểm của AC và BD và P là trung điểm của SA. 
a. Tìm giao điểm T của CP với mp (SBD).
b. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (CPD).
..Hết
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM- ĐỀ SỐ 2 (gồm 01 trang)
Nội dung
Điểm
Nội dung
Điểm
Bài 1.(2đ)
a. 
hay: 
Nghiệm: 
b.-Phương trình tương đương với:
-Thu gọn: 
-Giải ra nghiệm: 
(hoặc ghép nghiệm: )
Bài 2. (2đ)
a. Tìm hệ số chứa .
-Số hạng tổng quát là: 
-Thu gọn: 
-Số hạng chứa tương ứng k = 7
-Vậy hệ số cần tìm: 
b.
= 
-Vậy dãy số đã cho tăng
Bài 3.(2,5đ)
a.-Số đường thẳng được tạo thành từ 12 đỉnh của đa giác là 
-Suy ra số đường chéo là 66 -12 = 54
b. -Gọi là không gian mẫu, = 
1.Gọi A:’’ Bốn viên lấy ra cùng màu”
Thì: 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
b.- Gọi B:’’ Bốn viên lấy ra có ít nhất 1 bi vàng”
-= “Bốn viên lấy ra đều là trắng”
-
-
-
Bài 4. (1,5đ)
- (C) có tâm I(-2; 1),bán kính R = 2
-Qua phép vị tự tâm O tỷ số 3, I biến thành I1(-6;3) và R biến thành R1= 6
-Qua phép tịnh tiến thì I1 biến thành I’(-4; 2) và R1 biến thành R’ = 6.
-Vậy đường tròn ảnh của đường tròn cho là: 
Bài 5. (2 đ)
a. -Trong (SAC), CP cắt SK tại T
-
-nên T là điểm cần tìm.
b. -Trong (SBD), DT cắt SB tại Q
-(CPD) cắt hình chóp theo các đoạn giao tuyến là CD, DP, PQ, QC 
-Nên thiết diện thu được là tứ giác CDPQ
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
Vẽ đầy đủ
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

File đính kèm:

  • docTham khao Toan 11 HK I9.doc
Giáo án liên quan