Đề kiểm tra 15 phút môn: Đại số 10

Phần Tự luận :

Câu 1: Để mua áo quần thể dục cho học sinh khối 10. Nhà trường chọn ngẫu nhiên một lớp 10B gồm 45 học sinh và thực hiên do chiều cao của học sinh lớp đó. Kết quả được thống kê như sau: (đơn vị: cm)

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn: Đại số 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:  Lớp:10B 
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Đại Số
( Thời gian làm bài: 15 phút)
........?&@.......
Phần Tự luận :
Câu 1: Để mua áo quần thể dục cho học sinh khối 10. Nhà trường chọn ngẫu nhiên một lớp 10B gồm 45 học sinh và thực hiên do chiều cao của học sinh lớp đó. Kết quả được thống kê như sau: (đơn vị: cm)
150
159
151
156
154
160
155
161
157
155
157
159
160
161
161
163
150
160
156
161
158
152
153
164
157
159
154
158
153
155
163
164
151
160
164
161
162
160
162
156
159
158
154
157
157
 a) Hãy tính tần số và tần suất theo lớp dưới đây?
Lớp
Giá trị đại diện 
Tần số
Tần suất (%)
[150;152]
[153;155]
[156;158]
[159;161]
[162;164]
..
..
..
.
..
N = ..
 b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

File đính kèm:

  • docDe kiem tra 15p GDTX.doc
Giáo án liên quan