Biên bản tổng kết thảo luận chương trình và sách giáo khoa môn Hóa học THCS

Ưu điểm:

- Nội dung chương trình phù hợp tâm sinh lý của học sinh, cập nhật tính hiện đại và sát thực tiễn của Việt nam

- Phân chia số tiết lý thuyết, luyện tập, thực hành như vậy là hợp lí.

- Sắp xếp hợp lí các mạch kiến thức, mức độ thể hiện của chương trình phù hợp đổi mới phương pháp dạy học.

Nhược điểm:

- Phân phối chương trình chưa hợp lý giữa các tiết dạy luện tập với tiết kiểm tra.

 

doc3 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản tổng kết thảo luận chương trình và sách giáo khoa môn Hóa học THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
oooOOOooo
BIÊN BẢN TỔNG KẾT THẢO LUẬN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN HÓA HỌC THCS
Địa điểm: Trường THCS Trần Huy Liệu
Thành phần tham gia: Nhóm hoá - sinh Trường THCS Trần Huy Liệu . 
B- ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CỦA MÔN HÓA HỌC LỚP 8 , LỚP 9. 
Ưu điểm: 
- Nội dung chương trình phù hợp tâm sinh lý của học sinh, cập nhật tính hiện đại và sát thực tiễn của Việt nam
- Phân chia số tiết lý thuyết, luyện tập, thực hành như vậy là hợp lí.
- Sắp xếp hợp lí các mạch kiến thức, mức độ thể hiện của chương trình phù hợp đổi mới phương pháp dạy học.
Nhược điểm: 
- Phân phối chương trình chưa hợp lý giữa các tiết dạy luện tập với tiết kiểm tra. 
Kiến nghị: 
- Sắp xếp lại phân phối chương trình cho phù hợp giữa các tiết luyện tập, ôn tập với tiết kiểm tra. Vì hiện nay trong phân phối chương trình một số tiết kiểm tra rồi mới đến tiết luyện tập, ôn tập.
C1 – ĐÁNH GIÁ SGK CỦA MÔN HÓA HỌC 8: 
Cách trình bày của sách giáo khoa: 
Ưu điểm: 
 	Trình bày rõ, đẹp, cấu trúc hợp lý. Ngôn ngữ trình bày trong sáng, dễ hiểu, dấu hiệu phân biệt chương bài rõ ràng. Gía cả sách hợp lý.
Nhược điểm: 
Kênh hình, kênh chữ chưa phù hợp với thực tế thí nghiệm. 
Thứ tự gọi tên hình chưa khoa học 
Nội dung sách giáo khoa: 
Ưu điểm: 
Mức độ thể hiện đúng mục tiêu và yêu cầu của chương trình bộ môn. Đảm bảo tính chính xác, hiện đại và cập nhật kiến thức. 
Cân đối giữa lý thuyết và thực hành vận dụng kiến thức
Nhược điểm
	Nội dung chưa phù hợp với tình hình cơ sở vật chất dạy học của địa phương. Một số bài quá dài so với thời lượng dạy học. 
	Cuối năm nên có bài ôn tập để giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cho việc ôn tập hè, chủân bị học lớp 9. 
Cụ thể đóng góp chỉnh lý như sau: 
Bài – trang
Nội dung góp ý
Đề xuất chỉnh lý
2/7
Màu của các chất lỏng trong hình đều màu xanh
Màu của các chất lỏng trong hình đúng màu của chất thực tế 
24/81
Hình ảnh ngọn lửa lưu huỳnh, phôt pho cháy màu xanh.
Cháy sinh ra khói vàng 
28/95
Hình 4.7 c ngọn lửa vẫn cháy 
Ngọn lửa tắt 
32/110
Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử 
Sự tách nguyên tử oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử
37/126
Phân phối chương trình 2 tiết 
Phân phối chương trình 3 tiết
40/135
Hình 6.2 dung dịch xăng và dầu ăn có màu xanh 
Hình 6.2 dung dịch xăng và dầu ăn không có màu 
6/22
Có 6 hình 1.9 -> 1.14
Gọi 6.1 -> 6.6, khi gọi tên nên có số bài trước, dễ tìm hơn so với gọi số thứ tự của chương.
C2 – ĐÁNH GIÁ SGK CỦA MÔN HÓA HỌC 9: 
Cách trình bày của sách giáo khoa: 
Ưu điểm: 
 	Trình bày rõ, đẹp, cấu trúc hợp lý. Ngôn ngữ trình bày trong sáng, dễ hiểu, dấu hiệu phân biệt chương bài rõ ràng. Gía cả sách hợp lý.
Nhược điểm: 
Kênh hình, kênh chữ chưa phù hợp với thực tế thí nghiệm. 
Thứ tự gọi tên hình chưa khoa học 
Nội dung sách giáo khoa: 
Ưu điểm: 
Mức độ thể hiện đúng mục tiêu và yêu cầu của chương trình bộ môn. Đảm bảo tính chính xác, hiện đại và cập nhật kiến thức. 
Cân đối giữa lý thuyết và thực hành vận dụng kiến thức
Nhược điểm
	Nội dung chưa phù hợp với tình hình cơ sở vật chất dạy học của địa phương. Một số bài quá dài so với thời lượng dạy học. 
Cụ thể đóng góp chỉnh lý như sau: 
Bài – trang
Nội dung góp ý
Đề xuất chỉnh lý
2/7
Hình ảnh ống nghiệm dd Ca(OH)2 
Hình ảnh ống nghiệm dd Ca(OH)2 vẩn đục.
15/46
Và 16/49
Tính chất vật lý của kim loại
 Tính chất hóa học của kim loại
Nên dành bài 15 làm mục nhỏ trong bài “ tính chất của kim loại “ và chia bài này thành 2 tiết. vì t/c vật lý của kim loại đã học kĩ bên vật lý rồi. 
24/71
Trước tiết kiểm tra kì 1 là 5 tiết 
Nên chuyển sang sau bài 28/85
45/140
Sách giáo khoa ghi 2 tiết, phân phối chương trình ghi 1 tiết 
Giữ nguyên 2 tiết như sgk. 
PPCT/9
Tiết 48 kiểm tra 1 tiết 
Chuyển sang sau bài luyện tập chương 4.
PPCT/10
Tiết 57 kiểm tra 1 tiết
Chuyển sang sau bài luyện tập RƯỢU, AXITAXETIC..
D – ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH, SGK.
ƯU ĐIỂM 
	Nội dung chương trình phù hợp với tâm sinh lý của học sinh, sách giáo khoa đảm bảo hệ thống, trình bày đẹp. 
NHƯỢC ĐIỂM: 
- Sách giáo kho lớp 8 còn nhiều sai sót về kênh hình, chưa đúng màu sắc thực tế. nội dung chương trình còn quá nặng với học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 
KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
Thiếu hóa chất, dụng cụ. Nếu có thì không đảm bảo chất lượng, mau hỏng hoặc không sử dụng được. Không có thiết bị an toàn cho các thí nghiệm sinh ra chất độc hại. Phần lớn các đơn vị trường học chưa có phòng chức năng và cán bộ thiết bị. 
E- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 
	Cung cấp đủ hóa chất, dụng cụ dạy học đảm bảo chất lượng. Trên các lọ đựng hóa chất cần có niên hạn sử dụng. Các dụng cụ đo lường đảm bảo chính xác, đồng bộ. Mỗi đơn vị trường phải có phòng chức năng, đảm bảo khoa học và an toàn. 

File đính kèm:

  • docDanh gia chuong trinh sgk hoa hoc moi.doc
Giáo án liên quan