Bài giảng Tiết 36: Tính chất hoá học chung của kim loại

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : Học sinh hiểu tính chất hoá học chung của kim loại

2. Kĩ năng : + Tiến hành, thao tác các thí nghiệm

+ Giải thích các hiệntượng qua sát được qua thực tế

II. Chuẩn bị : Hoá chất : Các dung dịch H2SO4 đặc và loãng, CuSO4, Fe, Cu

Dụng cụ : ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, đèn cồn

III. Phương pháp chủ đạo : Thí nghiệm học sinh

IV. Hệ thống các hoạt động :

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 21/01/2016 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 36: Tính chất hoá học chung của kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 36 	Tính chất hoá học chung của kim loại 
Soạn ngày : 07/01/2008
Mục tiêu :
Kiến thức :	Học sinh hiểu tính chất hoá học chung của kim loại 
Kĩ năng :	+ Tiến hành, thao tác các thí nghiệm
+ Giải thích các hiệntượng qua sát được qua thực tế
Chuẩn bị :	Hoá chất :	Các dung dịch H2SO4 đặc và loãng, CuSO4, Fe, Cu
Dụng cụ :	ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, đèn cồn
Phương pháp chủ đạo :	Thí nghiệm học sinh 
Hệ thống các hoạt động :
Hoạt động 1 :	Kiểm tra bài cũ 
Giáo viên
Hãy tình bày đặc điểm về cấu tạo của nguyên tử kim loại ?
Chứng tỏ điều gì ?
Học sinh
Các nguyên tử kim loại có những đặc điểm chung về cấu tạo sau :
Bán kính nguyên tử tương đối lớn
Có ít electron hoá trị
Độ âm điện bé
Chứng tỏ năng lượng cần dùng để tách các electron ra khỏi nguyên tử tương đối nhỏ
Hoạt động 2 :	Tính chất hoá học chung của kim loại 
Giáo viên
Từ đặc điểm cấu tạo như vậy, em hãy cho biết xu hướng của các nguyên tử kim loại ?
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết vai trò của kim loại trong các phản ứng đó
1. Al + O2 đ
2. Cu + Cl2 đ
3. Zn + H2SO4 đ
4. Fe + CuSO4 đ
5. Cu + H2SO4 đặc đ
Giáo viên cho học sinh tiến hành thí nghiệm 3, 4, 5
Kết quả thí nghiệm chứng tỏ điều gì ?
Học sinh
Dễ tách electron tức là thể hiện tính khử
 M – ne đ Mn+
4Al + 3O2 đ 2Al2O3
Cu + Cl2 đ CuCl2
Zn + H2SO4 đ ZnSO4 + H2
Fe + CuSO4 đ FeSO4 + Cu
Cu + 2H2SO4 đ CuSO4 + SO2 + 2H2O
Trong các phản ứng này, các kim loại đều thể hiện tính khử
Chứng tỏ những gì lí thuyết về kim loại là hoàn toàn đúng với thực nghiệm, đó là kim loại có tính khử
Hoạt động 3 :	Củng cố :	Bài số 1 và 2 trang 89 SGK
Hoạt động 4 :	Bài tập về nhà :	Bài số 3 á 5 trang 89 và 90 SGK

File đính kèm:

  • docTinh chat hoa hoc chung cua kim loai.doc
Giáo án liên quan