Bài giảng Tiết 27, 28: Thực hành

Về kiến thức:

 - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thụng tin từ 1 và nhiều bảng.

 - Học sinh tạo được cỏc mẫu hỏi để kết xuất thụng tin từ nhiều bảng.

2. Về kỹ năng:

- Rốn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi

 3. Về thái độ:

- Học sinh ứng dụng các kiến thức đã học sau này vào thực tiễn công việc của mình.

 

doc22 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết 27, 28: Thực hành, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: ở b3 Chọn trường To để nhóm theo tổ. Sau đó nháy Next.
HS: Quan sát, lắng nghe, ghi chép.
GV: ở b4 ta sẽ sắp xếp Ho Ten theo bảng chữ cái. Ngoài ra, trong Summary Options... đánh dấu vào Avg để tính trung bình theo tổ. Sau đó nháy Next.
HS: Quan sát, lắng nghe, ghi chép.
GV: ở b5 chọn cách bố trí các bản ghi và các trường trên báo cáo cũng như chọn kiểu trình bày cho báo cáo tương tự như biểu mẫu.
GV: Sau khi kết thúc tạo báo cáo bằng thuật sĩ ta có thể chỉnh sửa báo cáo do thuật sĩ tạo thành báo cáo theo ý muốn một cách nhanh chóng trong cửa sổ thiết kế.
GV: Yêu cầu một học sinh lên làm lại các bước tạo báo cáo bằng thuật sĩ trên máy tính.
HS: Tạo một báo cáo đơn giản sử dụng thuật sĩ để tạo báo cáo đó.
2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
b1: Trong trang Reports nháy đúp vào Create report using wizard.
b2: Trong hộp thoại Report wizard chọn thông tin đưa vào báo cáo:
- Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong mục Tables / Queries.
 - Chọn lần lượt các trường cần thiết từ ô Available Fields sang ô Selected Fields.
- Trong ví dụ trên, chọn bảng BANG_DIEM và chọn tất cả ba trường. Nháy Next để sang bước tiếp theo.
b3: Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo. 
b4: Chỉ ra các trường để sắp xếp thứ tự các bản ghi.
b5: Chỉ ra cách bố trí các bản ghi và các trường trên báo cáo cũng như chọn kiểu trình bày cho báo cáo. Nháy Next để tiếp tục.
b6: Bước cuối cùng. Gõ tiêu đề cho báo cáo trong ô What title do yoi want for your report rồi chọn 1 trong 2 tuỳ chọn sau:
- Xem báo cáo (Preview the report)
- Sửa đổi thiết kế báo cáo (Modify the report’s design).
b7: Sau cùng nháy Finish để kết thúc việc báo cáo.
4. Củng cố:
	- Nhắc lại khái niệm báo cáo.
	- Cách tạo báo cáo nhanh chóng sử dụng thuật sĩ.
5. Dặn dò:
	- Học bài cũ và trả lời các câu hỏi SGK.
	- Chuẩn bị bài thực hành giờ sau.
Tiết : 30
Ngày soạn: 04/12/2010
Ngày giảng:07/12/2010
THỰC HÀNH 
I. MỤC TIấU:	
1. Kiến thức: Tạo mẫu hỏi kết xuất thụng tin từ nhiều bảng.
2. Kĩ năng: Cũng cố và rốn luyện kỷ năng tạo mẫu hỏi..
3. Thỏi độ: Tự giỏc, tớch cực và chủ động trong thực hành.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giỏo viờn
	- Phũng mỏy vi tớnh, mỏy chiếu Projector để hướng dẫn.
2. Chuẩn bị của học sinh
	- Sỏch giỏo khoa, sỏch bài tập và bài tập đó viết ở nhà.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cỏc thiết bị.
2. Kiểm tra bài cũ: Khụng.
C. Bài mới:
Hoạt động : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yờu cầu HS đọc kỷ BTH 7 và hóy xỏc định dữ liệu nguồn của cỏc mẫu hỏi ở BT 1, 2 là bao nhiờu bảng ?
Bài 1: Sữ dụng hai bảng HOADON và MATHANG, dựng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kờ cỏc loại mặt hàng (theo tờn mặt hàng) cựng số lần được đặt.
- Cỏc trường cần đưa vào ở đõy là cỏc trường nào ?
- Yờu cầu HS xỏc định trường cần gộp nhúm là trường nào sau đú tạo mẫu hỏi cho BT 1.
Bài 2: Sữ dụng hai bảng HOADON và MATHANG, dựng cỏc hàm Avg, Max, Min để thống kờ số lượng trung bỡnh, cao nhất, thấp nhất trong cỏc đơn đặt hàng theo tờn mặt hàng.
- Tương tự ở Bài 1 yờu cầu HS xỏc định cỏc trường đưa vào mẫu hỏi và sữ dụng cỏc hàm thống kờ theo yờu cầu của bài?
- Kiểm tra kết quả làm bài thực hành của HS, giải thớch một số thắc mắc của học sinh như khi cỏc em tạo liờn kết giữa cỏc trường khụng cỳng kiểu dữ liệu.
- Nờu ra một số bài tập khỏc giỳp cỏc em luyện tập thờm:
BT1: Thống kờ theo tờn khỏch hàng cựng số lần được đặt hàng.
BT2: Tạo mẫu hỏi hiển thị số hoỏ đơn, tờn khỏch hàng, tờn mặt hàng và thành tiền của hoỏ đơn đú, với thành tiền = số lượng* đơn giỏ.
- Dừ mẫu hỏi đối với cỏc bài tập này cần phải lấy thụng ti từ 2 hoặc 3 bảng nờn dữ liệu nguồn là 2 hoặc 3 bảng.
- Cỏc trường cần đưa vào mẫu hỏi là: Ten_mat_hang ở bảng Mathang, trường Sodon của ở bảng Hoadon.
- Làm theo yờu cầu GV.
- HS tạo mẫu hỏi của Bài 2:
- Thực hiện cỏc bài tập theo yờu cầu GV.
4. Củng cố: 
- Chọn chớnh xỏc mẫu hỏi và bảng làm dữ liệu nguồn.
	- Chọn chớnh xỏc trường đưa vào mẫu hỏi.
Tiết : 31,32
Ngày soạn: 07/12/2010
Ngày giảng:10/12/2010
THỰC HÀNH 
I - MỤC TIấU:
1. Kiến thức: Cỏch tạo bỏo cỏo và thực hành tạo bỏo cỏo.
2. Kĩ năng: Biết thực hiện kỹ năng tạo bỏo cỏo đơn giản bằng thuật sĩ.
3. Thỏi độ: Tự giỏc, tớch cực và chủ động trong thực hành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giỏo viờn: Phũng mỏy vi tớnh, mỏy chiếu Projector để hướng dẫn.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sỏch giỏo khoa, sỏch bài tập.
III .Nội dung:
1. Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
Cõu hỏi: Trỡnh bày cỏc bước chớnh để tạo một bỏo cỏo?
3. Nội dung bài mới
Tiết 1:
Hoạt động : Làm bài tập 1
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
GV: Mụ tả đầy đủ về CSDL đó cú (cỏc bảng, mẫu hỏi, cỏc trường trong bảng và mẫu hỏi), nờu đầy đủ nội dung yờu cầu của từng bài tập để HS định hướng rừ cụng việc cần làm
GV: Chuẩn bị trước mẫu bỏo cỏo theo yờu cầu của từng bài và hướng dẫn HS thực hiện.
* Lưu ý: Tạo bỏo cỏo bằng thuật sĩ thường chưa đạt yờu cầu về hỡnh thức, thậm chớ khú nhỡn. GV cần lưu ý HS ngay từ khi khai bỏo cấu trỳc bảng sao cho cú dộ dài trường hợp lớ.
VD: Trường Ten khụng quỏ 15 kớ tự
Trường điểm nờn để chế độ ớt nhất (Single cho tớnh chất Field Size và 1 cho tớnh chất Decimal Place)
Hướng dẫn HS chỉnh lại bỏo cỏo trong chế độ thiết kế.
VD: 
Để độ rộng cỏc trường thớch hợp
Với trường kiểu số chọn t/c Format là Fixed và 1 hoặc 2 chữ số thập phõn
Chọn Font chữ tiếng Việt
SỦ DỤNG CSDL Quanli_HS TỪ CÁC BÀI THỰC HÀNH TRƯỚC.
Bài 1: Từ bảng HOC_SINH trong CSDL Quanli_HS, tạo một bỏo cỏo để in ra danh sỏch cỏc học sinh gồm họ tờn, ngày sinh, địa chỉ. Hóy nhúm theo giới tớnh và tớnh số học sinh nam, học sinh nữ.
B1: Mở CSDL “Quanli_HS”
B2: Nhỏy đỳp vào Create report by using wizard.
Chọn bảng HOC_SINH làm nguồn dữ liệu.
Chọn cỏc trường: Hoten, Ngsinh, Diachi, GT đưa vào bỏo cỏo
Chọn trường GT để gộp nhúm
Sắp xếp tờn theo bảng chữ cỏi
Chọn cỏch bố trớ và trỡnh bày
Đặt tờn và nhỏy vào Finish
Sử dụng hàm Count để đếm HS nam và nữ. Thờm ụ Text Box vào phàn chõn nhúm (GT Footer) và nhập: So nguoi: =(Count([GT])
Tiết 2:
Hoạt động 2: Làm bài tập 2
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Cú thể thực hiện 2 bước:
Tạo mẫu hỏi HocSinhKha
Tạo bỏo cỏo lấy nguồn là mẫu hỏi HocSinhKha
Bài 2: Tạo bỏo cỏo in danh sỏch HS khỏ ( cú điểm trung bỡnh mỗi mụn từ 6,5 trở lờn):
Tạo mẫu hỏi cho danh sỏch HS khỏ
Tạo bỏo cỏo dựa trờn mẫu hỏi này.
4. Củng cố:
- Hệ thống lại kiến thức.
- Cho bài tập về nhà
Tiết : 33
Ngày soạn: 14/12/2010
Ngày giảng:17/12/2010
BÀI TẬP 
I - MỤC TIấU
 Rốn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, vấn tin, biểu mẫu và bỏo cỏo bằng phương phỏp Wizard, lưu trữ. Qua đõy GV bộ mụn nắm lại trỡnh độ tiếp thu của hs, từ đú phõn loại hs, điều chỉnh bài tập cỏch dạy phự hợp, rà soỏt lại phương phỏp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rỳt kinh nghiệm cho bài thi HK1.
 II - đồ dùng dạy học:
	GV: Giáo án, SGK, phấn bảng, máy tính, máy chiếu (nếu có)...
	HS: SGK, vở ghi.
iii – nội dung:
1. Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung:
Cõu 1: 
Tạo tập tin CSDL cú tờn ONTAP.MDB nằm trong thư mục My Document
Thiết kế cỏc Tables sau: DIEM và SOBAODANH. Tạo mối quan hệ giữa hai Table này ? Sau đú nhập dữ liệu theo nội dung bờn dưới (T1) và (T2).
Cõu 2:
Lập danh sỏch chứa cỏc trường So_bao_danh, Ho_ten, Ngay_sinh, Toan,Van,Tinhoc, Phongthi và tạo thờm trường mới DiemTB theo cụng thức:
DiemTB=(2*Toan+2*Van+Tinhoc)/5. Sắp xếp trường SO_BAO_DANH theo chiều tăng dần, đặt tờn Query này là: Q_DIEMTB
Cõu 3:
 Lập danh sỏch đếm số lượng cỏc loại điểm thi mụn Toan lớn hơn 7
H dẫn: Chọn vào lưới QBE truờng điểm TOAN hai lần, 
Đổi tờn Field thành Điểm Túan
Đổi tờn Field thành Số lượng
Cõu 4:
 Tạo Form chứa 3 trường SO_BAO_DANH, HO_TEN, NGAY_SINH trong Form này cú chứa một Form khỏc chứa cỏc thụng tin như sau: SO_BAO_DANH, TOAN, VAN,TINHOC,DIEMTB
Cõu 5: 
Hóy sử dụng kiến thức đó học hóy lập bảng bỏo cỏo trong đú chứa cỏc thụng tin về Phũng thi, số bỏo danh, Túan, Văn, Tin học, Điểm TB. Thỏa món cỏc yờu cầu sau:
Phõn nhúm trờn trường Phũng thi
Trong nhúm sắp xếp tăng dần trờn trường Số bỏo danh
Trờn cột Điểm TB tớnh trị trung bỡnh, thấp nhất, cao nhất.
Kết quả: Bảng bỏo cỏo cú nội dung sau đõy
4) Dặn dũ:
	.Tiết : 34
Ngày soạn: 18/12/2010
Ngày giảng:21/12/2010
ôn tập
I - Mục tiêu:
	- Củng cố, ôn tập kiến thức của học sinh khi học xong kiến thức học kì I - về hệ quản trị CSDL MicroSoft Access.
II - đồ dùng dạy học:
	GV: Giáo án, SGK, phấn bảng, máy tính, máy chiếu (nếu có)...
	HS: SGK, vở ghi.
iii - nội dung:
1. Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết
hoạt động của gv và hS
nội dung 
GV Hướng dẫn HS ôn tập các bài học lý thuyết.
(?) Các bài lý thuyết cần nắm vững những đặc điểm nào?
(?) Trong Access có bao nhiêu đối tượng chính.
HS: trả lời.
(?) Có bao nhiêu chế độ làm việc với các đối tượng Access ?
HS: Trả lời.
? Cách tạo bảng trong Access?
(?) Cách chỉ định khóa chính?
(?) Cách liên kết giữa các bảng?
(?) Các thao tác cơ sở trong Access?
HS: trả lời
GV: yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về:
* Mẫu hỏi là gì?
- Có mấy cách tạo mẫu hỏi? áp dụng làm 1 số BT.
- Cách tạo mẫu hỏi?
* Báo cáo là gì?
- ưu điểm của báo cáo? Có bao nhiêu cách tạo báo cáo?
- Cách tạo báo cáo dùng thuật sĩ người ta làm như thế nào? Kế tên các bước cụ thể ?
- Làm BT về báo cáo đơn giản.
I - Lý thuyết
* Khái niệm CSDL:
* Hệ QTCSDL:
*Giới thiệu MS Access:
- Các đối tượng trong Access
- Chế độ làm việc với các đối tượng
1. Cấu trúc bảng: (Table)
- Tạo bảng
- Tạo và sửa cấu trúc bảng
- Cách chỉ định khóa chính
2. Các thao tác cơ bản trên bảng:
(Cập nhật CSDL; sắp xếp và lọc; Tìm kiếm đơn giản; In DL).
3. Biểu mẫu: (Form)
- Tạo và sử dụng biểu mẫu để nhập và chỉnh sửa dữ liệu.
4. Liên kết giữa các bảng:
- Tạo được liên kết giữa các bảng trong Access.
5. Truy vấn DL: (Query)
- Mẫu hỏi (Query)
- Cách tạo mẫu hỏi: có 2 cách (thiết kế hoặc tạo bằng thuật sĩ Wizard)
6. Báo cáo: (Report)
- Khái niệm báo cáo? ưu điểm của báo cáo?
- Cách tạo báo cáo: tự thiết kế hoặc dùng thuật sĩ, (làm bài tập v

File đính kèm:

  • docGIAO AN HOA HOC 12 CB TRON BO.doc
Giáo án liên quan