Bài giảng Tiết 18: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Mục tiêu bài học:

 1. Về kiến thức: HS biết :

 - So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo cũng như tính chất của amin, amino axit và protein.

 2.Về kĩ năng :

 - Làm bảng tổng kết về các hợp chất trong chương.

 - Viết các phương trình HH của phản ứng dưới dạng tổng quát cho các hợp chất amin, amino axit

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 08/01/2016 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 18: Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
16/10/2010
12D
12E
 Tiết 18: LUYỆN TẬP 
 CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN,
 AMINO AXIT VÀ PROTEIN 
I. Mục tiêu bài học:
 1. Về kiến thức: HS biết : 
 - So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo cũng như tính chất của amin, amino axit và protein.
 2.Về kĩ năng : 
 - Làm bảng tổng kết về các hợp chất trong chương.
 - Viết các phương trình HH của phản ứng dưới dạng tổng quát cho các hợp chất amin, amino axit
 - Giải các bài tập phần amin, aminoaxit và protein 
 3. Về thái độ: 
 HS nắm được tầm quan trọng của các hợp chất amin, aminoaxit và prtein được hiểu kĩ(cấu tạo, tính chất của các hợp chất) sẽ tạo hứng thú cho HS khi học bài.
II. Chuẩn bị :
 1. Chẩn bị của GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập
 2.Chẩn bị của HS: ôn tập lí thuyết và làm đầy đủ các bài tập
II. Tiến trình bài giảng : 
 1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Kiểm tra trong giờ luyện tập.
 2. Nội dung bài học:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: 
A. Kiến thức cần nhớ:
Kiến thức cần nhớ
GV: kẻ bảng câm cho HS sử dụng bảng tổng kết đã tổng kết sẵn ở nhà lần lượt lên điền vào bảng 
HS : điềm vào bảng
GV: Bổ sung và kết luận
 chất
vấn đề
Amin bậc I
aminoaxit
protein
CTC
R-NH2
C6H5-NH2 
H2N-CH2- 
 COOH
+HCl
tạo muối RNH3Cl
tạo muối C6H5-NH3Cl
H3NCH2-COOCl
tạo muối hoặc bị thuỷ phân khi đun nóng
+NaOH
tạo muối
thuỷ phân khi đun nóng
R,OH/
 HCl
tạo este
+Br2/
 H2O
tạo kết tủa
Trùng ngưng
Có pư trùng ngưng
Cu(OH)2 
tạo hợp chất màu tím
Hoạt động 2: Bài tập
GV: Cho HS làm bài tập 1,2 SGK
HS: Làm bài tập 1,2 giải thích
GV: Gọi một HS lên bảng làm bài tập số 3
HS: khác nhận xét bổ sung
GV: Cho HS làm bài tập số 4 
HS: Trình bày phương pháp nhận biết và viết các phương trình phản ứng minh hoạ
B. Bài tập :
Bài 1: Chọn C 
Vì A, B không làm xanh quỳ tím, D làm đỏ quỳ tím
Bài 2: Chọn C
Vì H2SO4 không phản ứng với C2H5 NH2 
Bài 3: Viết phương trình phản ứng:
Bài 4: 
a) Trích mẫu thử 
- Dùnh quỳ tím nhận ra glyxin vì quỳ tím không đổ mầu, hai chất còn lại là CH3NH2 và CH3COONa làm quỳ tím đổi màu xanh
- Dùng dd HCl với 2 chất còng lại nhận ra CH3NH2 vì tạo ra khói màu trắng
- Còn lại không phản ứng gì là CH3COONa 
3.Củng cố- luyện tập: GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 5 SGK
a) nHCl = 0,08 . 0,125 = 0,01 (mol)
Theo đầu bài ta có : 0,01 mol A tác dụng vừ đủ với 0,01 mol HCl → 1,815 gam muối
 1 mol A 1 mol HCl → 181,5 gam muối
→ Phân tử - amino axit chỉ chứa một nhóm NH2 ở vị trí 
Maminoaxit = 181,5 – 35,5 = 145 (g)
Khi trung hoà A bằng một lượng vừa đủ NaOH cho thấy nA = nNaOH = 1 : 1 → A có một nhóm COOH 
H2N- R- COOH → R = 145 – 61 = 84 → R là C6H12 
Vì A không phân nhánh nên CTCT của A là: CH3CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH
b) HS tự viết các CTCT và gọi tên
Bài 1: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam amin X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2 và 12,6 gam hơi nước, 69,44 lit nito. Giả thiết không khí chỉ gồm nito và oxi, Trong đó nitơ chiếm 80% thể tích, thể tích các khí được đo ở dktc . Công thức của X là:
 A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D. C4H9NH2 
4.Hướng dẫn HS tự học ở nhà : Học thuộc lí thuyết 
 Làm các bài tập phần luyện tập chương II
 Chuẩn bị bài đại cương về polime
Kiểm tra của tổ chuyên môn(BGH): 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 Tổ trưởng

File đính kèm:

  • docTiet 18- Luyen tap.doc