Phương pháp bảo toàn điện tích và bảo toàn electron

Nội dung :

• Đối với phản ứng oxi hóa –khử :

Tổng số mol electron kim loại nhường = điện tích của cation kim loại.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích :

Điện tích của cation kim loại = điện tích của anion tạo muối

Số mol anion tạo muối

pdf2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1913 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp bảo toàn điện tích và bảo toàn electron, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾT HỢP GIỮA PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH VÀ BẢO TOÀN 
ELECTRON 
 Nội dung : 
• Đối với phản ứng oxi hóa – khử : 
Tổng số mol electron kim loại nhường = điện tích của cation kim loại. 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích : 
Điện tích của cation kim loại = điện tích của anion tạo muối 
 Số mol anion tạo muối. 
• Áp dụng : bài toán hỗn hợp kim loại + axit có tính oxi hóa mạnh. 
Biết khối lượng kim loại  khối lượng muối. 
 Chú ý : số mol anion tạo muối được tính qua số mol electron nhận trong 
quá trình tạo sản phẩm khí. 
Để các bạn nắm rõ hơn thì sau đây mình xin trình bày một số ví dụ 
Ví dụ 1. Cho 12,6 gam hh A gồm Al và Mg phản ứng với HNO3 (đủ) , sau phản 
ứng thu được 0,4 mol NO (là sản phẩm khử duy nhất ), hỏi khối lượng muối thu 
được là bao nhiêu. 
Nhận xét : đây là một bài toán hoá rất dễ mà ai đọc cũng phải làm được ngay ,ai 
không nắm chắc định luật bảo toàn thì viết phương trình phản ứng rồi lập hệ 
phương trình là ra , còn ai biết bảo toàn e thì dùng , sau đây tôi xin giải theo 2 
phương pháp 
PP1 Bảo toàn e 
Đặt n al=a , nmg=b ta có hệ 27a+24b =12,6 và 3a+2b=0,4.3 
Al = 0,2 mol và Mg=0,3 mol 
Vậy khối lượng muối là 87 gam 
PP2 , Kết hợp bảo toàn điện tích và bảo toàn e 
Như lí thuyết đã trình bày ở trên ta có 
NNO3- = 1,2 ( mol) 
khối lượng muối là 12,6 + 1,2.62 =87 gam 
Rõ ràng là cách 2 nhanh hơn cách 1 rất nhiều 
Mở rộng các bạn thử thay AL và Mg thành các hh kim loại khác xem kết quả có 
thay đổi hay không 
LG : kết quả sẽ vẫn là 87 gam kể cả cho hh trên thêm thành 3 kim loại hay 4 kim 
loại đi chăng nữa , thật vậy , xét ví dụ số 2 
Cho 12,6 gam hh A gồm Al , Mg , Zn và Cr phản ứng vừa đủ với HNO3 ,sau pứ 
thu được 0,4 mol NO ( sản phẩm khử duy nhất ) , hỏi khối lượng muối thu được 
là bao nhiêu 
Đề này giống ví dụ 1 , chỉ thêm vào hh A một số kim loại khác nhưng mình đoán 
kết quả thu được vẫn thế , 
Nếu dùng PP 1 như ở vd1 thì không giải được vì có 4 ẩn mà chỉ có 2 phương 
trình 
PP2 , vì số mol e nhường = số mol e nhận = số mol cation kl=số mol anion tạo 
muối nên nNO3- = 1,2 mol 
Khối lượng muối là 12,6 + 1,2 . 62 = 87 gam 
ĐÓ LÀ SỰ THÚ VỊ CỦA HÓA HỌC 
Ví dụ 3 ( khó hơn) 
Hỗn hợp X gồm hai kim loại Cu và Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X 
trong dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 thu được dung dịch Y chứa 7,06 gam 
muối và hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Giá trị của m là 
LG 
Nhận thấy nno3-= 0,05 và nso4 2-= 0,01 nên m=7,06-0,05.62-0,01.96= 3 gam 
Còn nữa , nhưng do thời gian có hạn nên để lần khác mình post tiếp 
Chi tiết xin liên hệ Email : duongquangduy@yahoo.com 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
- website ang xây dựng, cập nhật phần mềm, tài liệu cá nhân có 
trong quá trình làm việc, sử dụng máy tính và hỗ trợ cộng đồng: 
+ Quản lý giáo dục, các hoạt động giáo dục; 
+ Tin học, công nghệ thông tin; 
+ Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; 
Và các nội dung khác. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

File đính kèm:

  • pdfPP-bao-toan-dien-tich&bao-toan-electron.NLS.pdf
Giáo án liên quan