Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2011 – 2012 môn thi: hóa học

Câu 1: (2điểm)

 Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4, khuấy kĩ để phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. Viết các phương trình phản ứng, cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những chất nào?

Câu 2: (3điểm)

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2011 – 2012 môn thi: hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT 
 HẠ HOÀ
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN THI: HểA HỌC
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 1 tháng 2 năm 2012
Câu 1: (2điểm)
 	Khi cho hỗn hợp Al và Fe dạng bột tác dụng với dung dịch CuSO4, khuấy kĩ để phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch của 3 muối tan và chất kết tủa. Viết các phương trình phản ứng, cho biết thành phần dung dịch và kết tủa gồm những chất nào?
Câu 2: (3điểm)
Viết các phương trình phản ứng với bởi chuỗi biến hoá sau:
 (2) (3) 
 	FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3
 (1)
Fe 
 (4) (5) (6)
	FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4
Câu 3: (3điểm)
	Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xẩy ra những phản ứng hoá học gì? Giải thích?
Câu 4: (4điểm)
Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau:
H2S (k)	+	 O2(k)	A(r)	+	B(h)
A	+	 O2(k)	C(k)	
MnO2	+ 	 HCl	D(k)	+	E	+	B
B	+	C	+	D	F	+	G
	G	+	Ba	H	+	I
	D	+	I	G
Câu 5: (4điểm)
Hoà tan hoàn toàn a gam kim loại R có hoá trị không đổi n vào b gam dung dịch HCl được dung dịch D. Thêm 240 gam NaHCO3 7% vào D thì vừa đủ tác dụng hết với HCl dư thu được dung dịch E trong đó nồng độ phần trăm của NaCl là 2,5% và của muối RCln là 8,12%. Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau đó lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì được 16 gam chất rắn.
a/ Viết phương trình hoá học xẩy ra?
b/ Hỏi R là kim loại gì?
c/ Tính C% của dung dịch HCl đã dùng?
Câu 6: (4điểm)
Trộn 100 ml dung dịch Fe2(SO4)3 1,5M với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Thêm BaCl2 (dư) vào dung dịch B thì tách ra kết tủa E.
	a.- Tính khối lượng chất rắn D và khối lượng kết tủa E.
	b.- Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch B (coi thể tích thay đổi không đáng kể khi xảy ra phản ứng).
Họ và tên thí sinh: ..SBD:..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

File đính kèm:

  • docDe thi chon HSG vong 2 huyen Ha Hoa nam hoc 20112012.doc