Kiểm tra viết 1 tiết môn : hóa 9 – tiết 20 (thời gian : 45 phút)

1.1/ Kiến thức: HS biết được:

 - Phương pháp nhận biết axit, baz ơ, muối.

 - Phản ứng trao đổi. Đk diễn ra phản ứng trao đổi.

 - Chuổi phản ứng.

 - Nồng độ mol.

 1.2/ Kỹ năng:

 - Viết PTHH.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra viết 1 tiết môn : hóa 9 – tiết 20 (thời gian : 45 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT MÔN : HÓA 9 – TIẾT 20
(Thời gian : 45 phút)
 Ngày soạn : 20/10/2010
 Ngày KT : .//2010 
 Tuần : 10
 Tiếtppct: 20 
 1. MỤC TIÊU :
 	1.1/ Kiến thức : HS biết được :
	- Phương pháp nhận biết axit, baz ơ, muối.
	- Phản ứng trao đổi. Đk diễn ra phản ứng trao đổi.
	- Chuổi phản ứng.
	- Nồng độ mol.
	1.2/ Kỹ năng :
	- Viết PTHH.
	- Tính theo PTHH.
1.3/ Thái độ : 
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học, tích cực và nghiêm túc trong kiểm tra. 
 2. MA TRẬN ĐỀ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Câu 1: Nhận biết NaOH
(0,5đ)
Câu 2: Nhận biết H2SO4
(0,5đ)
Câu 3: Nhận biết H2SO4
(0,5đ)
Câu 4: Nhận biết CuSO4
(0,5đ)
Câu 5: Khí CO2 làm đục nước vôi trong
(0,5đ)
Câu 6: Nhận biết dd bazơ
(0,5đ)
Câu 7: Phản ứng trao đổi, đk diễn ra PUTĐ
( 2đ )
Câu 8: Chuổi phản ứng
( 3đ )
Câu 9: Tính theo PTHH
( 2đ )
Tổng cộng
7 câu :50%
1 câu : 30%
1 câu: 20%
 3. ĐỀ KIỂM TRA – ĐÁP ÁN.
 3.1/ Đề kiểm tra.
A.TRẮC NGHIỆM (3 Đ)
 Hãy khoanh tròn trước một chữ cái A, B, C, hoặc D trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: Chất làm quỳ tím hóa xanh là:
A. NaOH B.NaCl C.Na2CO3 D. Na2SO4
Câu 2: Chất làm quỳ tím hóa đỏ Là:
A. H2SO4 B. BaSO4 C. Ca(OH)2 D.CaSO4
Câu 3: Chất phản ứng với dd H2SO4 tạo chất rắn màu trắng là:
A. HCl B.BaCl2 C.NaCl D. CaSO4
Câu 4:Chất phản ứng với dd NaOH tạo chất rắn màu xanh lơ là:
A. KOH B.NaCl C. CuSO4 D. HCl
Câu 5:Chất khí làm đục nước vôi trong là:
A.H2 B. O2 C.CO2 D.Cl2
Câu 6: Dung dịch bazơ làm cho phenolphthalein chuyển sang màu:
A.Xanh B.Đỏ C.Tím D. Vàng
B. TỰ LUẬN (7Đ)
Câu 7: ( 2 đ )Phản ứng trao đổi là gì ? Điều kiện diễn ra phản ứng trao đổi? Cho 2 ví dụ minh họa ? 
Câu 8 :( 3 đ) Viết các PTHH hoàn thành những chuyển đổi hóa học sau:
a/ CuO CuCl2 Cu(OH)2
b/ Fe2O3FeCl3Fe(OH)3
c/ AlAl2O3Al2(SO4)3
Câu 9: (2 đ) Cho bột sắt tác dụng với 50ml dd H2SO4 thu được 3,36 lít khí Hiđro ở đktc.
a/ Viết PTHH xảy ra?
b/ Tính nồng độ mol/lít của dd H2SO4 đã dùng?
Hết
3.2/ Đáp án và biểu điểm.
A.TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
A
B
C
C
B
Biểu điểm
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
 B.TỰ LUẬN ( 7Đ)
Đáp án
Biểu điểm
 Câu 7: (2 đ )
	- Phản ứng trao đổi
	- Điều kiện diễn ra phản ứng trao đổi.
	- 2VD
 Câu 8:(3 đ) a/ CuO + 2 HCL CuCl2 +H2O 
 CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl 
 b/ Fe2O3 + 6 HCl 2 FeCl3 + 3 H2O 
 FeCl3 + 3NaOH Fe(OH) 3 + 3 NaCl
 c/ 4Al + 3 O2 2Al2O3 
 Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3 H2O 
 Câu 8 : (2đ) = = 0,15( mol) 
 a/ PTHH: Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 
 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol
 ? ? ? 0,15 mol
 b/ = 0,15 (mol) = 3M 
0.5đ
0.5đ
1đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
1đ
4.KẾT QUẢ 
Lớp
Số HS
Giỏi
TL
Khá
TL
TB
TL
Yếu
TL
Kém
TL
TB trở lên
TL
4.1/ Đánh giá chất lượng bài làm của HS:
- Ưu điểm :
- Khuyết điểm : 
4.2/Đánh giá chất lượng đề kiểm tra :
- Ưu điểm :
- Khuyết điểm : 
5 . RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • doctiet 20 cu hoa 9 nh 20112012.doc