Kiểm tra trắc nghiệm môn hóa 12

1.Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế Ca

A. dùng H2 khử CaO ở nhiệt độ cao

B. đpnc CaCl2

C. đpdd CaCl2

D. A,B,C đúng

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra trắc nghiệm môn hóa 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT
1.Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế Ca
dùng H2 khử CaO ở nhiệt độ cao
đpnc CaCl2
đpdd CaCl2
A,B,C đúng
2.phản ứng nào sau đây là sai:
Fe + Cl2à FeCl3
Fe + O2 à Fe3O4
Fe + O2 + H2O à Fe(OH)2
FeOH)2 + HNO3 loãngà Fe(NO3)2 + H2O
3.Dãy các kim loại nào sau được xếp theo chiều tăng dần tính khử
Ca, K, Mg, Al
Mg, Al, K, Na
Al, Ca, Mg, K
Al, Mg, Ca, K
4.Cho 28 g Fe vào 100 ml dd A chứa AgNO32M , Cu(NO3)2 1M, Zn(NO3)2 1M .Hỏi sau khi phản ứng kết thúc dd chứa muối nào
Fe(NO3)2, AgNO3, Zn(NO3)2
Fe(NO3)2, Zn(NO3)2
Fe(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2
Fe(NO3)2
5.Hòa tan 5,4 g Al vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd X và V lit khí thoát ra đkc. Xác định giá trị của V:
 A.2,24 lit	B.3,36 lit	C.4,48 lit	D.6,72 lit
6.Để bảo vệ vỏ tàu đi biển làm bằng thép người ta 

File đính kèm:

  • dockt-1tiet-43-12.doc