Kiểm tra : 15 phút (bài số 3) lớp : 9b môn : hóa học

Câu 1: (1đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ?

a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4

c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl

Câu 2 : (1đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2

c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra : 15 phút (bài số 3) lớp : 9b môn : hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : KIỂM TRA : 15 phút (Bài số 3)
Lớp : 9B Môn : Hóa học 
 Điểm .
 Lời nhận xét của giáo viên .
A) Đề thi :
I) Trắc nghiệm : ( 4đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau : 
Câu 1: (1đ) Trong các chất sau , đâu là hiđrocacbon ? 
a) C2H4;CH4;C2H5Cl	b) C3H6;C4H10;C2H4
c) C2H4;CH4;C3H7Cl	d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl 
Câu 2 : (1đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ? 
a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl	b) C3H6;C4H10; CH3NO2
c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl	d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl 
Câu 3 : (1đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?
a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .
Câu 4 : (1đ) Trong các công thức sau CH4 , C2H4 , C2H6 , C3H6 , những công thức nào trong phân tử có chứa nối đôi ? 
a) CH4 ; C2H4 b) C2H4; C2H6 . c) C2H6 ; C3H6 d) C2H4; C3H6 
II) Tự luận : ( 6đ) 
 Câu 1 : (2đ) Cân bằng phương trình sau . 
a) CH4 + ?O2 to CO2 + ? H2O . b) C2H2 + ? Br2 (dung dịch) C2H2Br4 .
Câu 2 : ( 2đ) Có 2 bình đựng 2 chất khí CH4 , C2H4 , chỉ dùng dung dịch Br2 , có thể nhận biết 2 dung dịch trên không ? nêu cách nhận biết .
Câu 3 : (2đ) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen , tạo ra sản phẩm CO2 và H2O . 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b) Tính thể tích khí oxi cần dùng ở phản ứng trên ,( Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ).
Bài làm:

File đính kèm:

  • docKIEM TRA 45PHUT TIET 53 HOA 9.doc