Kế hoạch thực hiện chuyên môn năm học 2014 - 2015

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 - Điều lệ trường tiểu học;

 - Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

 - Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

 - Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Sở, Phòng GD-ĐT.

 - Kế hoạch năm học của trường;

 - Đặc điểm, tình hình cụ thể của tổ.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Kết quả năm học trước:

 

 

doc16 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch thực hiện chuyên môn năm học 2014 - 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 2-3 phấn đấu 98% học sinh đạt được kết quả học tập từ trung bình trở lên.
Chất lượng mũi nhọn:
+ Khối 2: 17h/s giỏi; 20h/s khá.
+ Khối 3: 19h/s giỏi; 20h/s khá.
Tổ: Tổ đăng ký: Tập thể lao động tiên tiến cấp trường.
Lớp đăng ký:
d1. Về văn hóa:
+ Lớp 2A: 06 h/s giỏi; 09h/s khá; 14h/s trung bình;
+ Lớp 2B: 07 h/s giỏi; 08h/s khá; 15h/s trung bình;
+ Lớp 2C: 04 h/s giỏi; 03h/s khá; 05h/s trung bình;
+ Lớp 3A: 07 h/s giỏi; 09h/s khá; 10h/s trung bình;
+ Lớp 3B: 08 h/s giỏi; 07h/s khá; 11h/s trung bình;
+ Lớp 3C: 04 h/s giỏi; 04h/s khá; 07h/s trung bình;
	d2. Về VSCĐ:
+ Lớp 2A: Loại A: 16 h/s; Loại B: 10h/s khá; Loại C: 03h/s;
+ Lớp 2B: Loại A: 17 h/s; Loại B: 10h/s khá; Loại C: 03h/s;
+ Lớp 2C: Loại A: 07 h/s; Loại B: 03h/s khá; Loại C: 02h/s;
+ Lớp 3A: Loại A: 14 h/s; Loại B: 08h/s khá; Loại C: 04h/s;
+ Lớp 3B: Loại A: 14 h/s; Loại B: 08h/s khá; Loại C: 04h/s;
+ Lớp 3C: Loại A: 08 h/s; Loại B: 05h/s khá; Loại C: 02h/s;
8. Các giải pháp thực hiện:
8.1. Biện pháp bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm 
	- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 06 - CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất và chăm lo sức khỏe cho học sinh, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển đảo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống bạo lực học đường. Quan tâm công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh.
	- Tiếp tục học tập và thực hiện chỉ thị số 40/2008 CT-BGD&ĐT ngày 22/7/ 2008 Của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động và triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực".
	- Nhà trường phối hợp cùng tổ khối, tổ chức cho giáo viên học nhiệm vụ năm học để các giáo viên hiểu và nắm được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm học:
+ Tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều có đủ dụng cụ học tập.
+ Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi.
+ Thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN và đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng học sinh.
+ Kết hợp với Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
8.2. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn (trong đó có cả công tác tự học, tự BDCM):
	- Thực hiện tốt, nghiêm túc các quy chế chuyên môn: soạn bài đầy đủ, đúng PPCT và TKB. Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học của Bộ. 
	- Thực hiện nghiêm túc ngày giờ công lao động.
	- Bài giảng đủ thời gian, truyền thụ đúng, đủ nội dung. Chú ý đến các đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu.
	- Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tạo hứng thú để học sinh chủ động tiếp thu kiến thức.
	- Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
	- Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: Bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông,...đặc biệt tích hợp dạy học cho học sinh vào tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục.
	- Các khối tham gia đăng ký với tổ trưởng dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo đúng chủ trương của ngành.
	- GV tham gia đầy đủ, nhiệt tình, có chất lượng các chuyên đề do nhà trường, PGD&ĐT tổ chức.
	- Mỗi tuần giáo viên phải có 1 bài luyện chữ. GV tự giải các bài tập khó, các bài tập nâng cao trong chương trình. 
	- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, thường xuyên thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp, có ghi chép, rút kinh nghiệm cụ thể. Ngoài ra còn thường xuyên nghiên cứu tài liệu, các tập san của ngành.
	- Tích cực mượn và làm đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả. Mỗi giáo viên trong năm học ít nhất làm được 1 đồ dùng dạy học.
	- Tích cực luyện viết chữ đẹp, tham gia nhiệt tình và đạt kết quả cao cuộc thi viết chữ đẹp các cấp.
	- Mỗi giáo viên trong năm học có một sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng, được áp dụng trong tổ, trong trường.
8.3. Công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, rèn giữ VS –VCĐ.
	- Giáo viên phải nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình Tiểu học kết hợp vận dụng linh hoạt nội dung GD bảo vệ môi trường trong dạy học tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh “Học được và được học"
	- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập của học sinh.
	- Xây dựng cho học sinh thói quen học bài, làm bài, chuẩn bị bài. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Có ý thức đoàn kết, thi đua học tập, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
	- Mỗi giáo viên chủ nhiệm cần phân loại được đối tượng học sinh trong lớp, lên được kế hoạch bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng học sinh theo các nội dung thực dạy hàng ngày, hàng tiết có thể hiện trong nội dung bài soạn. Sau mỗi tháng có tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh và đưa ra hướng khắc phục.
	- Học sinh đều có vở luyện chữ, có kế hoạch thực hiện cụ thể, có kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, khen thưởng, động viên kịp thời.
8.4. Công tác chủ nhiệm lớp.
	- Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, gây hứng thú học tập cho học sinh, học sinh yêu trường, quý cô, mong muốn được đi học, được đến trường.
	- Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp cần có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, nội dung chi tiết đầy đủ, rõ ràng theo các thông tin yêu cầu.
	- GV chủ nhiệm phải thường xuyên quan tâm đến từng đối tượng học sinh, động viên các em kịp thời nhất là lúc hoạn nạn, ốm đau.
	- Chú trọng giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. 
	- Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để duy trì số lượng, nâng cao chất lượng dạy học. Hàng tháng giáo viên ghi vào sổ liên lạc các thông tin cần trao đổi với gia đình các em.
	- Tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội và Sao nhi đồng.
	- Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục qua các buổi họp ban đại diện cha mẹ phụ huynh của trường, của lớp, các ngày lễ lớn trong năm.
8.5. Công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nhà trường.
	- Tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, gắn các hoạt động với công tác giáo dục.
	- Kết hợp với các lực lượng giáo dục, có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục.
8.6. Công tác thanh tra, kiểm tra.
	- Tổ chức tốt công tác kiểm tra của tổ khối chuyên môn đối với giáo viên, học sinh theo quy định.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kì kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, không để hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
8.7. Công tác thi đua, khen thưởng.
- Tổ chức cho toàn thể GV trong tổ, các lớp đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học. Trong năm có kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện qua từng đợt thi đua.
- Thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ năm học, đảm bảo công bằng, dân chủ.
9. Kết quả các kỳ kiểm tra:
* Khảo sát chất lượng đầu năm học
STT
Lớp
T/số HS
Kết quả khảo sát
Ghi chú
Tiếng Việt
Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
1
2A
29
8
7
14
11
8
1
9
2
2B
30
3
10
9
8
7
9
7
7
3
2C
12
3
3
3
3
1
5
6
Cộng
71
6
21
19
25
18
18
13
22
4
3A
26
3
7
7
9
3
4
11
8
5
3B
26
5
8
8
5
5
7
7
7
6
3C
15
4
4
6
1
5
7
3
Cộng
67
12
19
21
15
8
16
25
18
* Giữa học kỳ I:
STT
Lớp
T/số HS
Kết quả khảo sát
Ghi chú
Tiếng Việt
Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
1
2A
29
2
2B
30
3
2C
12
Cộng
71
4
3A
26
5
3B
26
6
3C
15
Cộng
67
* Cuối học kỳ I:
STT
Lớp
T/số HS
Kết quả khảo sát
Ghi chú
Tiếng Việt
Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
1
2A
29
2
2B
30
3
2C
12
Cộng
71
4
3A
26
5
3B
26
6
3C
15
Cộng
67
* Giữa học kỳ II:
STT
Lớp
T/số HS
Kết quả khảo sát
Ghi chú
Tiếng Việt
Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
1
2A
29
2
2B
30
3
2C
12
Cộng
71
4
3A
26
5
3B
26
6
3C
15
Cộng
67
* Cuối học kỳ II:
STT
Lớp
T/số HS
Kết quả khảo sát
Ghi chú
Tiếng Việt
Toán
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
1
2A
29
2
2B
30
3
2C
12
Cộng
71
4
3A
26
5
3B
26
6
3C
15
Cộng
67
IV. KẾ HOẠCH THÁNG: 
1. Kế hoạch tháng 8 năm 2014:
 Chủ đề: “Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám”
- Học bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục.
- Tựu trường ngày 25/8/2014.
- Dạy học chương trình chính khoá từ 08/9/2014.
- Tuyên truyền các hoạt động: “Toàn dân đưa trẻ đến trường", "An toàn giao thông".
- Huy động HS trong độ tuổi ra lớp. 
- Tu sửa cơ sở vật chất.
* Thực hiện chuyên đề: Hồ sơ - Nề nếp.
Chủ đề: Chào mừng kỉ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.
Tuần
Nội dung công việc
Phân công thực hiện
Đánh giá việc thực hiện và hướng điều chỉnh
1/
- Huy động học sinh tựu trường đạt 100% số lượng giao.
- Thông báo rộng rãi và kết hợp vận động
- Huy động đạt 100%
2/
- Lao động tu sửa CSVC trường lớp.
- T/c lao động kết hợp giữa GV, PH, HS
- Vệ sinh trường, lớp, thống kê bàn ghế, đồ dùng.
3/
- Tuyên truyền cổ động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Thông báo bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền cổ động
- Toàn dân và HS tham gia buổi lễ khai giảng.
4/
- Tập luyện văn nghệ, nghi thức cho ngày lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015.
- Thông qua HĐNGLL và GV chủ nhiệm HD.
- Các lớp hoàn thành kế hoạch giao.
2. Kế hoạch tháng 9 năm 2014:
Chủ đề: “Chào mừng Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
	* Thực hiện chuyên đề: Tiếp tục chuyên đề "Hồ sơ - Nề nếp". 
	Triển khai và thực hiện chuyên đề "Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột".
- Khai giảng năm học mới 5/9/2014
- Các tổ chuyên môn đi vào nền nếp hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, GVCN.
- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm.
- Th

File đính kèm:

  • docKE HOACH TO CM23.doc
Giáo án liên quan