Kế hoạch tháng 04 năm 2014

Thực hiện tuần chuyên môn thứ 31.

-Theo di thực hiện chuyên đề 1,2 ở các tổ .

-Khảo sát chất lượng giữa HKII môn L. sử K6,7; Toán K6,9.

-Họp tổ chuyên môn.

- Nộp đề thi HKII môn Văn, Toán, Lý, Anh về PGD.

-Nộp đề thi HKII các môn trường ra đề.

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch tháng 04 năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG
KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2014
THỜI GIAN
NỘI DUNG LÀM VIỆC
P.C THỰC HIỆN
GHI CHÚ
Tuần 31
31/3/2014
Đến
05/4/2014
-Thực hiện tuần chuyên môn thứ 31.
-Theo dõi thực hiện chuyên đề 1,2 ở các tổ .
-Khảo sát chất lượng giữa HKII môn L. sử K6,7; Toán K6,9.
-Họp tổ chuyên môn.
- Nộp đề thi HKII môn Văn, Toán, Lý, Anh về PGD.
-Nộp đề thi HKII các môn trường ra đề. 
- Dạy tăng tiết buổi chiều
- Phụ đạo Học sinh yếu- kém buổi chiều. 
-HĐSP
-TCM
-GVBM
-TCM
-Đ/C Ngờ nộp Phịng GD)
- GVBM
-GVBM +HS 6A1,2,7A1,2;8A1;
9A1,9A3
- GVBM Văn, Tốn, Anh+ HS yếu-kém. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
Tuần 32
07/4/2014
Đến 
12/4/2014
-Thực hiện chương trình tuần 32.
-Phụ đạo học sinh K9.
-Họp CM.
-Báo cáo kết quả KSCL giữa HKII.
-Thực hiện chuỵên đề 1,2
-Ôn tập thi HKII.
-KTHSSS GV.
-Duyệt đề, in ấn niêm phong đề thi
-HĐSP
-GVBM 9A2,4
- HĐSP
-GVBM-TT
-TCM- GVBM 
- GVBM 
-TT-BGH.
-TT-BGH.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………
Tuần 33
14/4/2014
Đến
19/4/2014
Thực hiện chương trình tuần 33.
-Phụ đạo học sinh K.9.
-Theo dõi thực hiện chuyên đề 1,2.
-Họp tổ CM.
- Dạy tăng tiết buổi chiều
- Phụ đạo Học sinh yếu- kém buổi chiều.
- Oân tập HKII cho HS từ 6-9 
-HĐSP.
-GV-HSK9.
-GVBM .
-TCM.
-GVBM +HS 6A1,2,7A1,2;8A1;
9A1,9A3
- GVBM Văn, Tốn, Anh+ HS yếu-kém. 
-GVBM 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Tuần 34
21/4/2014
Đến
26/4/2014
-Thực hiện chương trình tuần 34.
- Dạy tăng tiết buổi chiều
- Phụ đạo Học sinh yếu- kém buổi chiều.
-HĐSP
-GVBM +HS 6A1,2,7A1,2;8A1;
9A1,3
- GVBM Văn, Tốn, Anh+ HS yếu-kém. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Tuần 35 
28/4/2014
Đến 
03/4/2014 
- Thực hiện chương trình tuần 35.
- Thi HKII cho HS từ 6-9 
- Nghỉ lễ 30/4 và 01/05
-Thi HKII khối 9. 
-HĐSP
-HĐCT + Thí sinh
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
 * Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm : 
+ Ưu điểm : 
+Tồn tại : 
+ Biện pháp : 

File đính kèm:

  • docTHANG 04 ( 13-14).doc
Giáo án liên quan