Giáo án tổng hợp lớp 3 - Tuần 15

I. Mục tiêu

* Tập đọc

Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : hai bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4)

* Kể chuyện

+Sắp xếp lại các tranh SGK theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh hoạ .

II.Kỹ năng – Phương pháp

1.Kỹ năng :Tự nhận thức cá nhân,xác định giá trị, lắng nghe tích cực

2.Phương pháp:Trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi ,thảo luận nhóm.

III. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ.

 

doc44 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Tuần 15, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thương của 12 : 4
- Từ số 4 ở cột 1, theo chiều mũi tên sang phải đến số 12.
- Từ số 12 theo chiều mũi tên lên hàng trên cùng để gặp số 3.
- Ta có 12 : 4 = 3
- Tương tự HD HS tìm thương của các phép chia khác.
3: Luyện tập
* Bài 1: - Đọc đề?
- Yêu cầu HS dựa vào bảng chia để tìm thương.
* Bài 2: 
- Yêu cầu HS sử dụng bảng chia để tìm thương, số chia và SBC.
- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 3:- Đọc đề?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán thuộc dạng toán nào?
- Chấm bài ,nhận xét.
C. Tổng kết
- Đánh giá bài làm của HS
* Dặn dò: Ôn lại bài.
Đọc lại các bảng nhân.
Nhận xét
- HS đếm-11 haứng,11 coọt
-ẹoùc caực soỏ:1,2,3,,10
- HS đọc
-HS đọc 2,4,6,8,10,20
- Bảng chia 2
Baỷng chia duứng ủeồ tra keỏt quaỷ caực pheựp chia
- HS thực hành tìm thương của phép chia dựa vào bảng chia.
- HS đọc
 9
 4
 7
- HS thực hành tìm và điền vào ô trống.
6 42 7 28 8 72 
Số bị chia
16
45
24
72
Số chia
4
5
4
9
Thương
4
9
6
8
- HS nêu
- Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài giải
Số trang truyện mà Minh đã đọc là:
132 : 4 = 33( trang)
Số trang truyện Minh phải đọc nữa là:
132 - 33 = 99( trang)
 Đáp số: 99 trang.
 Nhận xét bạn
**------------------------**------------------------**
Chính tả ( Nghe - viết )
 Tiết 30: Nhà rông ở Tây Nguyên.
I. Mục tiêu.
 - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn trong bài Nhà rông ở Tây Nguyên.
 - Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống cặp vần dễ lẫn ưi/ươi. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : s/x ( hoặc ât/âc )
II. Đồ dùng. GV : Băng giấy viết BT2, BT3
	 HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
5
25
5
A.Mở đầu
1. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc : mũi dao, con muỗi, tủi thân, bỏ sót, đồ xôi.
2.Giới thiệu bài: nêu MĐ, YC của tiết học
B. Bài giảng
1. HD nghe - viết.
a. HD HS chuẩn bị
- GV đọc lại đoạn chính tả
- Đoạn văn gồm mấy câu ?
- Những chữ nào trong đoạn văn dễ viết sai chính tả ?
b. GV đọc cho HS viết
- GV đọc bài
c. Chấm, chữa bài
- GV chấm bài
- Nhận xét 
3. HD HS làm BT chính tả
* Bài tập 2: Điền vào chỗ trống
 ưi / ươi
- Nêu yếu cầu BT
- GV dán băng giấy lên bảng
- GV nhận xét
* Bài tập 3 : Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng: xâu, sâu, sa, xa.
- Nêu yêu cầu BT
- GV nhận xét
C.Tổng kết
-Thi đặt câu với từ trong bài tập 3
- HS viết bảng con, 2 em lên bảng
- Nhận xét
- 2 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK
- 3 câu
- HS phát biểu ý kiến
- HS luyện viết những chữ dễ viết sai chính tả bảng con: rông, Tây Nguyên,gụ, sến, táu, giáo,
- HS theo dõi nghe, viết bài
- 3 nhóm lên bảng làm
- Đọc kết quả
- Nhận xét
- Lời giải : khung cửi, mát rượi, cưỡi ngựa, gửi thư, sưởi ấm, tưới cây.
- HS làm bài vào vở
- 4 em lên bảng làm
- Đọc bài làm của mình
- Nhận xét
- Lời giải : 
- sâu : sâu bọ, chim sâu, sâu xa, sâu sắc, nông sâu, sâu rộng, ...
- xâu : xâu kim, xâu chuỗi, xâu cá, xâu bánh, xâu xé, .....
- xẻ : xẻ gỗ, mổ xẻ, xẻ rãnh, ....
- sẻ : chim sẻ, chia sẻ, san sẻ, nhường cơm sẻ áo, .....
-Thi đặt câu hay trong các từ cá nhân
**------------------------**------------------------**
Tập viết 
Baứi: OÂN CHệế HOA: L
I/ Muùc tieõu:
- Vieỏt ủuựng chửừ hoa L (2doứng);Vieỏt ủuựng teõn rieõng Leõ Lụùi (1doứng)vaứ vieỏt ủuựng caõu ửựng duùng:Lụứi noựi chaỳng maỏt tieàn mua. Lửùa lụứi maứ noựi cho vửứa loứng nhau.(1 lần)bằng cỡ chữ nhỏ
II/Chuẩn bị:
- Maóu chửừ viết hoa L.Teõn rieõng vaứ caõu ửựng duùng.
- Vụỷ taọp vieỏt, bảng con.
III/Các hoạt động dạy học:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
30’
5’
A/ Mở bài :
-KTBC:Thu chaỏm 1 soỏ vụỷ cuỷa HS.
- HS vieỏt baỷng tửứ: Yeỏt Kieõu, Khi.
- Nhaọn xeựt – ghi ủieồm.
-GTB: Ghi tửùa.
B/Bài giảng:
1/ HD vieỏt chửừ hoa:
* QS vaứ neõu quy trỡnh vieỏt chửừ hoa L.
- Trong teõn rieõng vaứ caõu ửựng duùng coự nhửừng chửừ hoa naứo?
- HS nhaộc laùi qui trỡnh vieỏt chửừ L.
-Viết mẫu
- HS vieỏt vaứo baỷng con chửừ L.
-Nhận xét chỉnh sửa
2/ HD vieỏt tửứ ửựng duùng:
-HS ủoùc tửứ ửựng duùng.
-Em bieỏt gỡ veà Leõ Lụùi?
- Giaỷi thớch: Leõ Lụùi laứ moọt vũ anh huứng daõn toọc coự coõng lụựn ủaựnh ủuoồi giaởc Minh, giaứnh ủoọc laọp cho daõn toọc, laọp ra trieàu ủỡnh nhaứ Leõ.
- QS vaứ nhaọn xeựt tửứ ửựng duùng:
-Nhaọn xeựt chieàu cao caực chửừ, khoaỷng caựch ntn?
-Vieỏt baỷng con, GV chổnh sửỷa.
3/ HD vieỏt caõu ửựng duùng:
- HS ủoùc caõu ửựng duùng:
- Giaỷi thớch: Caõu tuùc ngửừ khuyeõn chuựng ta khi noựi naờng vụựi moùi ngửụứi phaỷi bieỏt lửùa choùn lụứi noựi, laứm cho ngửụứi noựi chuyeọn vụựi mỡnh thaỏy deó chũu vaứ haứi loứng.
-Nhaọn xeựt cụừ chửừ.
- HS vieỏt baỷng con.
4/ HD vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt:
- HS vieỏt vaứo vụỷ – GV chổnh sửỷa.
- Thu chaỏm 5- 7 baứi. Nhaọn xeựt .
C/Tổng kết:
-Yêu cầu hs nhắc lại chữ hoa , tên riêng và câu úng dụng vừa viết .
-Veà nhaứ luyeọn vieỏt
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS noọp vụỷ.
- 2 HS leõn baỷng vieỏt, lụựp vieỏt b/con.
-HS laộng nghe.
- Coự caực chửừ hoa L.	
- 2 HS nhaộc laùi.
-HS lụựp vieỏt baỷng con: L.
-2 HS ủoùc Leõ Lụùi.
-HS noựi theo hieồu bieỏt cuỷa mỡnh.
- HS laộng nghe.
-Chửừ L cao 2 li rửụừi, caực chửừ coứn laùi cao moọt li. Khoaỷng caựch baống 1 con chửừ o.
- Lụựp vieỏt baỷng con: Leõ Lụùi
-3 HS ủoùc.
 Lụứi noựi chaỳng maỏt tieàn mua
Lửùa lụứi maứ noựi cho vửứa loứng nhau.
-L, h, l , g cao 2,5 ly. Chữ t cao 1,5 ly, các chữ còn lại cao 1 ly
- Vieỏt baỷng con Lụứi noựi, Lửùa lụứi.
- HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt theo HD cuỷa GV.
-HS nhắc : L, Lê Lợi.
Luyện tiếng việt 
Luyện từ và cõu
 Ôn về từ chỉ đặc điểm. Câu Ai thế nào ?
I. Mục tiêu
	- Tiếp tục ôn kiểu câu Ai thế nào ? Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi Ai ( cái gì ? con gì ) ? và thế nào ?
	- Vận dụng làm bài tập
II. Đồ dùng
	GV : Nội dung
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
30’
5’
A.Mở đầu 
1. Khởi động
- Kết hợp trong bài mới
2. Giới thiệu bài
B.Bài giảng
 Bài tập 1
- Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ai ( con gì, cái gì ) ?
- Mẹ em là cô giáo dạy rất giỏi.
- Con chim này hót rất hay.
- Cái bàn này đẹp quá.
- GV nhận xét
* Bài tập 2
+ Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào?
- Mẹ em là cô giáo dạy rất giỏi.
- Con chim này hót rất hay.
- Cái bàn này đẹp quá.
- GV nhận xét
C.Tổng kết
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà ôn bài.
- 1, 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm
- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn 
- Ai là cô giáo dạy rất giỏi ?
- Con gì hót rất hay ?
- Cái gì đẹp quá ?
+ HS làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng làm
- Nhận xét bài làm của bạn
- Lời giải
- Mẹ em thế nào ?
- Con chim này thế nào ?
- Cái bàn này thế nào ?
 HS thực hành VBT
Ngày soạn: 28/ 11/ 2013
Ngày giảng: 29/ 11/ 2013 
Toán
Tiết 75 : Luyện tập
I- Mục tiêu
- Biết làm tính nhân , tính chia số có ba chữ số với số có một chữ số ( bước đầu làm quen với cách viết gọn ) và giải toán có 2 phép tính .
II- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- Phiếu HT
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu
5
25
5
A.Mở đầu
1.Kiểm tra bài cũ:
-Cho đọc lại các bảng nhân, chia
2.Giới thiệu bài
B.Luyện tập:
* Bài 1:Đặt tính rồi tính
- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện tính?
- Chữa bài, cho điểm.
b) laứ pheựp tớnh coự nhụự 1 laàn
 c) laứ pheựp tớnh coự nhụự 1 laàn vaứ coự nhaõn vụựi 0
Bài 2: Đặt tính rồi tính
-Thực hiện mẫu như sgk
* Bài 3: 
- Vẽ sơ đồ. ?m
 A B C 
 1 1 1 1 1 1 
 172m
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Tìm đoạn đường BC dài ? tlntn?
- Gọi 1 HS chữa bài
- Chấm bài, nhận xét.
* Bài 4: 
 - Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Thuộc dạng toán gì?
- Chấm, chữa bài.
* Bài 5:
- Đọc đề?
- Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?
- Chấm chữa bài.
C. Tổng kết
- Nêu các dạng toán đã học? Cách giải?
* Dặn dò: Ôn lại bài.
Ôn lại các bảng nhân, chia
 Nhận xét
 HS nêu
3 HS làm trên bảng
- Lớp làm nháp
 213 +3 nhaõn 3 baống 9,vieỏt 9
 X 3 +3 nhaõn 1 baống 3,vieỏt 3
 639 +3 nhaõn 2 baống 6,vieỏt 6
 a) 374 b) 208
 X 2 X 4
 748 832
Bảng con:
 396 3 630 7 457 4 
 3 63 4
 09 00 05
 9 0 4
 06 0 17
 6 16 
 0 1
- HS đọc đề: 
Đây là dạng toán gấp một số lên nhiều lần.
 Bài giải
Quãng đường BC dài là:
172 x 4 = 688( m)
Quãng dường AC dài là:
172 + 688 = 860( m)
 Đáp số: 860 ( m)
- HS nêu
- HS nêu
- Tìm một phần mấy của một số.
Bài giải
Số áo len đã dệt được là:
450 : 5 = 90( chiếc)
Số áo len còn phải dệt là:
450 - 90 = 360( chiếc)
 Đáp số : 360 chiếc.
- Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.
Bài giải
Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:
3 + 4 + 3 + 4 = 14( cm)
Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là:
3 x 4 = 12( cm)
 Đáp số: 14cm; 12cm.
- HS nêu
**------------------------**------------------------**
Tập làm văn
 Giới thiệu tổ em.
I. Mục tiêu
- Viết đươc 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ mình ( khoảng 5 câu ( BT2). 
II. Đồ dùng 
 GV : Tranh minh hoạ truyện cười, bảng lớp viết gợi ý, bảng phụ viết BT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
5
25
5
A. Mở đầu 
1.Kiểm tra bài cũ
-Giới thiệu hoạt động của tổ em
2.Giới thiệu bài: Giờ học hôm nay cô hướng dẫn các em Giới thiệu tổ em.
B. Bài giảng
1. HD làm BT
* Bài tập 2: Dựa vào bài tập làm văn tuần trước, hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.
+Tổ em gồm mấy bạn ?
+các bạn có tính nết ntn?
+Bạn nào học giỏi nhất?
+Bạn ấy có điểm gì nổi bật
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu, phát hiện những bài tốt
GV nhận xét
C. Tổng kết
 - GV khen những HS làm bài tốt.
 - GV nhận xét tiết học.
1 HS giới thiệu lại hoạt động tổ em
- Nhận xét bạn
-Cá nhân nêu miệng vài em
+ Dựa vào bài tập làm văn tuần trước, hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.
- Cả lớp viết bài
Tổ em có 6 bạn . đó là các bạn Huyền, Cát, Hoa, Linh.4 người trong tổ em là người tày, chỉ riêng em là dân tộc kinh. Mỗi bạn trong tổ em đều có những điểm đáng quý. Bạn Hoa học giỏi và hay giúp đỡ các bạn học yếu. Trong tháng vừa qua bạn Hoa được 12 điểm rồi đấy. Cả tổ chúng em còn thi vẽ tranh , làm báo tường để chuẩn

File đính kèm:

  • docgiao an lop 3.doc