Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 16: Bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp tin - Năm học 2014-2015

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).

 - Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.

 2. Kỹ năng:

 - hiện được các thao tác với tệp tin

 - Mở và xem nội dung các tệp tin

 3. Thái độ:

 - Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực.

 - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành, một số hình ảnh về biểu tượng và hệ điều hành trong máy tính.

 2. Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở, viết.

III. Các Hoạt động dạy-học

 1. Ổn định: 6A5 / ;(1’)

 2. Kiểm tra bài cũ:

 - Xen vào lúc thực hành.

 3. Bài mới:

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tuần 16: Bài thực hành số 4: Các thao tác với tệp tin - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16	 Ngày soạn: 28 – 11 – 2014
Tiết 31	 	Ngày dạy: 01 – 12 – 2014
Bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).
	- Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.
	2. Kỹ năng:
	- hiện được các thao tác với tệp tin
	- Mở và xem nội dung các tệp tin
 	3. Thái độ:
	- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
	- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên: 
- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành, một số hình ảnh về biểu tượng và hệ điều hành trong máy tính.
	2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở, viết.
III. Các Hoạt động dạy-học
	1. Ổn định: 6A5/;(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ:
	- Xen vào lúc thực hành.
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu về nội dung thực hành (40’)
1. Nội dung thực hành:
- Để thực hiện các thao tác thư mục, thì trước hết chúng ta cần thực hiện thao tác nào trước các em?
- Nhận xét – Phân tích 
- Thao tác với tệp tin cũng giống như vậy.
- Lắng nghe, phát biểu
- Lắng nghe, quan sát
- Để khởi động My Computer, chúng ta có mấy cách để khởi động?
- Nhận xét.
- Ở tiết trước các em học thư mục, tiết hôm nay học tệp tin, như vậy em nhắc lại thế nào là tệp tin và thế nào là thư mục?
- Nhận xét - Phân tích diễn giải
- Phát biểu và trình bày cách khời động
- Trả lời
- Lắng nghe
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
a) Sử dụng cửa sổ My Computer:
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình
- Như vậy các em tìm hiểu cách sử dụng cữa sổ My Comphuter.
- Trình bày cách đổi tên thư mục?
- Nhận xét, giới thiệu, thao tác mẫu cách đổi tên tệp tin.
- Yêu cầu học sinh lên trình bày cách xóa thư mục
- Nhận xét, giới thiệu, thao tác mẫu cách xóa tệp tin.
- Những tệp bị xóa sẽ nằm ở đâu.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện thao tác, và trình bày
- Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
- Trình bày và thao tác trên máy.
- Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
- Phát biểu: Thùng rác
- Chú ý lắng nghe
b) Đổi tên, xóa tệp tin:
* Đổi tên 
- Nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên -> Rename-> Nhập tên mới ->Enter
* Xóa 
- Nháy chuột chọn thư mục cần xóa.
- Nhấn Delete trên bàn phím --> OK
Lưu ý: Tệp bị xóa sẽ được đưa vào thùng rác.
- Giả sử ở có một tệp tin trò chơi Mario.exe nằm ở thư mục Game, ta muốn thư mục Trò chơi cũng có tệp tin Mario.exe, vậy phải làm cách nào nay, để thực hiện được điều này, chúng ta qua nội dung tiếp theo.
- Giới thiệu thao tác sao chép
- VD, yêu cầu HS lên thực hiện thao tác
- Chú ý lắng nghe
- Quan sát và ghi nhớ nội dung chính
- Thực hiện thao tác trên máy
d) Sao chép tệp tin vào thư mục khác:
- Chọn tệp tin cần sao chép.
- Nháy chuột vào Edit 
- Nh áy chọn Copy 
- Chọn thư mục mới.
- Nháy chuột vào Edit 
-Nháy chọn Paste 
- Các em hiểu thế nào là di chuyển ?
- Nhận xét - Phân tích diễn giải.
- Yêu cầu học sinh lên thực hiện thao tác di chuyển?
- Nhận xét
- Di chuyển có giống hay khác với sao chép?
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Phát biểu
- Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ nội dung chính.
- Thực hiện thao tác
- Lắng nghe
- Phát biểu
e) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác:
- Chọn tệp tin cần di chuyển
- Nháy chuột vào Edit 
- Nh áy chọn Cut 
- Chọn thư mục mới.
- Nháy chuột vào Edit 
-Nháy chọn Paste 
g) Xem nội dung tệp và chạy chương trình:
2. Một số sai phạm:
4. Củng cố: (2’)
	- Nhận xét sau tiết thực hành 
	- Nêu những lỗi thường gặp và cách khắc phục
	5. Hướng dẫn về nhà: (2’)
	- Về nhà xem lại bài thực hành số 4.
	IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Tuần 16	 Ngày soạn: 28 – 11 – 2014
Tiết 32	 	Ngày dạy: 01 – 12 – 2014
Bài thực hành số 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tt)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).
	- Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP.
	2. Kỹ năng:
	- hiện được các thao tác với tệp tin
	- Mở và xem nội dung các tệp tin
 	3. Thái độ:
	- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
	- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên: 
- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành, một số hình ảnh về biểu tượng và hệ điều hành trong máy tính.
	2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở, viết.
III. Các Hoạt động dạy-học
	1. Ổn định: 6A5/;(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ:
	- Xen vào lúc thực hành.
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn thường xuyên (3’)
1. Hướng dẫn thường xuyên:
- Tổ chức học sinh ngồi vào máy.
- Nêu yêu cầu thực hành.
- Phát bài mẫu về nội dung thực hành.
- Sắp xếp 3 HS ngồi vào một máy.
- Khởi động máy tính
- Yêu cầu HS xem kỹ nội dung thực hành
- Ngồi theo sắp xếp
- Thực hành theo yêu cầu
- Xem nội dung thực hành
Hoạt động 2: Hướng thực hành (36’)
2. Tiến trình thực hành:
Tiến hành các bước thực hành theo nội dung thực hành tổng hợp
Tắt máy:
StartàTurn off Computerà Turn off
- Yêu cầu HS thực hành theo mẫu của nội dung thực hành.
- Quan sát, theo dõi các hoạt động của HS tránh tình trạng làm việc riêng trong giờ thực hành.
- Nhắc HS Khá, Giỏi hướng dẫn các HS yếu.
- Yêu cầu tất cả HS trong nhóm phải thực hành xong một lược yêu cầu đề ra.
- Hướng dẫn thêm các cách thực hiện khác đối với các nhóm HS đã làm xong thao tác đưa ra.
- Gần hết thời gian quy định, HS nào làm chưa xong thì hướng dẫn cho các HS đó để hoàn thành kịp thời gian.
- Nhắc nhở HS trong quá trình thực hành, kịp thời hướng dẫn những nhóm HS thực hiện sai.
- Yêu cầu HS tắt máy tính, sắp xếp ghế đúng vị trí
- Thực hành
-Thực hành từng thao tác một.
- Trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hành
- Lần lượt HS trong nhóm thực hành.
- Thực hành theo hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Sửa lỗi theo hướng dẫn
- Tắt máy tính
4. Củng cố: (3’)
	- Nhận xét sau tiết thực hành 
	- Nêu những lỗi thường gặp và cách khắc phục
	5. Hướng dẫn về nhà: (2’)
- Về nhà học bài cũ. Xem trước bài mới chuẩn bị bài thực hành số 4.xem lại nội dung bài thực hành số 3 và 4. Tiết dsau kiểm tra 1 tiết thực hành.
	IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctin 6 tuan 16.doc
Giáo án liên quan