Giáo án Thể dục 1 trường Tiểu học An Thọ

I. Mục tiêu:

 - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu HS tập hợp đúng nhanh trật tự hơn trước.

 - Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.

- Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động.

 II. Chuẩn bị địa điểm, phương tiện:

- Sân bãi, còi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc18 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 1 trường Tiểu học An Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
 - Chạy nhẹ 1 vòng.
 - Đi và hít thở sâu.
 - Ôn trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
4 – 6’
1 – 2’
30- 40m
1 – 2’
2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải trái.
 - Trò chơi “Qua đường lội.
 - GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi. 
18 – 22’
10 – 12’
8 – 10’
- Lần 1 : GV khiển.
- Lần 2, 3 các sự khiển, GV theo dõi giúp đỡ.
- GV làm mẫu bước lên những hòn gạch đã đặt sẵn ở sân chơi.
- 2, 3 em chơi thử sau đó chơi chính thức.
3. Phần kết thúc
 - Đứng vỗ tay và hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét bài học.
4 – 6’
1 – 2’
1 – 2’
1’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
Tuần 6
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012
Thể dục (Lớp1)
Bài 6: Đội hình đội ngũ – Trò chơi 
I. Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN. Yêu cầu thực hiện nhanh, chính xác.
- Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu tham gia chơi một cách chủ động.
II. Địa điểm,phương tiện:
- Sân bãi, kẻ sân chơi, còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân 30 – 40m.
 - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
 - Ôn trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2 – 3’
1’
1 – 2’
1 – 2’
1’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải trái.
 - Dàn hàng, dồn hàng.
 - Ôn trò chơi “Qua đường lội”.
 - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi, HS nhớ lại cách chơi.
18 – 22’
8 – 10’
6 – 8’
- Sau mỗi lần tập cho HS giải tán sau đó HS lại tập hợp lại. Tập thi đua xem tổ nào thắng.
- GV vừa giải thích vừa làm mẫu sau đó cho HS tập hợp GV nhận xét, sửa.
- Chú ý không được xô đẩy nhau
- HS thực hành chơi.
- Chú ý chơi có kỷ luật an toàn.
3. Phần kết thúc
 - Đứng vỗ tay và hát.
 - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét bài học.
4 – 6’
1 – 2’
1 – 2’
1’
1’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
Tuần 7
Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2012
Thể dục ( Lớp 1)
Bài 7
Đội hình đội ngũ – Trò chơi 
I. Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối đúng nhanh, trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối đúng.
- Ôn trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm,phương tiện:
Sân bãi, kẻ sân chơi, còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân tập 30 – 40m.
 - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
1’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải trái, dàn hàng, dồn hàng.
 - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
- Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, dàn hàng, dồn hàng.
 - Ôn trò chơi “Qua đường lội”.
 - GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi.
18 – 22’
1 – 2l
4 – 6’
1 – 2l
3 – 4’
6 – 8’
3 – 4’
- Do GV khiển, sửa sai cho HS. Các em bước chân tráI trước rồi đI thường.
- GV hô nhịp 1-2, 1-2 để HS cố gắng bước đúng nhịp, tay vung tự do.
 - Tổ nào nhanh thẳng là thắng cuộc.
- Cho 2-3 HS chơi thử sau đó chơi chính thức, GV quan sát nhắc nhở chung.
3. Phần kết thúc
 - Đứng vỗ tay và hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét bài học.
VN: Chơi trò chơi mà em thích
4 – 6’
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
1’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
Tuần 8
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
Thể dục (Lớp 1)
Bài 8
Đội hình đội ngũ – Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I. Mục tiêu:
- Ôn 1 số kỹ năng rèn luyện tư thế ĐHĐN. Yêu cầu ở mức tương đối đúng.
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay về trước. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
II. Địa điểm,phương tiện:
Sân bãi, còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
2 – 3’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải quay trái.
 - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
 - Ôn dàn hàng, dồn hàng.
 - Tư thế đứng cơ bản.
 - Ôn trò chơi “Qua đường lội”.
18 – 22’
6 – 8’
4 – 6’
4 – 6’
2 – 3l
4 – 5’
- Mỗi tổ 1 lần do GV chỉ huy, GV chọn vị trí và hô từng tổ ra tập, HS nhận xét đánh giá.
- Cả 3 tổ cùng thi 1 lúc dưới sự điều khiển của GV.
- Lần 1 cho dàn hàng sau đó cho dồn hàng
Lần 2 dàn hàng xong tập các ĐT RL TT CB.
- GV nêu tên động tác, sau đó giải thích động tác. GV dùng khẩu lệnh để HS tập.
- HS nêu tên trò chơI, HS chơi, GV bao quát đ khen, chê.
3. Phần kết thúc
 - Đứng vỗ tay và hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét bài học.
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
...........................................................
Tuần 9
Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011
Thể dục (Lớp 1)
Bài 9
Đội hình đội ngũ – Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I. Mục tiêu:
- Ôn 1 số tư thế kỹ năng ĐHĐN. Yêu cầu thực hiện ĐT ở mức tương đối chính xác, nhanh và trật tự.
- Ôn tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước. Học động tác đưa 2 tay giang ngang, đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
II. Địa điểm,phương tiện:
Sân bãi, còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2.
 - Chạy theo 1 hàng dọc trên sân tập.
 - Đi thường theo VT hít thở sâu.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
6 – 8’
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
30- 40m
1’
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Ôn tư thế đứng cơ bản. 
 - Ôn đứng giơ 2 tay ra trước.
 - Học đứng đưa 2 tay giang ngang.
 - Tập phối hợp.
 - Đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
 - Tập phối hợp.
 - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
18 – 22’
2l
2l
2 – 3l
2 – 3l
2 – 3l
2l
-Theo ĐH vòng tròn GV chỉ đạo, GV quan sát cho ôn .
- GV cho HS tập luyện.
- GV cho HS tập.
- GV cho HS tập.
- Từ ĐH vòng tròn cho HS giảI tán sau đó dùng khẩu lệnh tập hợp 2 lần.
Lần 2 cán sự điều khiển, GV bao quát nhắc nhở chung.
3. Phần kết thúc
 - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét giờ học.
4 – 6’
1 – 2’
1 – 2’
1’
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
...........................................................
Tuần 10
Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011
Thể dục (Lớp 1)
Bài 10
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I. Mục tiêu:
- Ôn ĐT RL TT CB đã học. Yêu cầu thực hiện ĐT chính xác hơn giừo trước.
- Học đứng kiễng gót 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng.
II. Địa điểm,phương tiện:
Sân bãi, còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Chạy nhẹ hàng dọc ĐH TN.
 - Đi thường VT hít thở sâu.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
4 – 6’
2 – 3’
1 – 2’
30- 40m
1’
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Ôn phối hợp đứng đưa tay ra trước, dang ngang. 
 - Ôn phối hợp: Đứng đưa tay ra trước, đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V.
 - Đứng kiễng gót 2 tay dang ngang, 2 tay lên cao chếch hình chữ V.
 - Đứng kiễng gót 2 tay chống hông.
- Trò chơi : “ Qua đường lội ”.
18 – 22’
2l
2l
4 – 5l
4 – 5l
3 – 5’
- GV khiển.
- GV khiển.
- GV bao quát sửa cho HS.
- GV nêu tên ĐT sau đó làm mẫu KT.
- HS thực hành chơi
3. Phần kết thúc
 - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc và hát.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - GV nhận xét giờ học.
 VN ôn RLTTCB
4 – 6’
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
............................
Tuần 11
Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011
Thể dục (Lớp 1)
Bài 11
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – Trò chơi.
I. Mục tiêu:
- Ôn 1 số ĐT RL TT CB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác đứng đưa 1 chân ra trước 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Làm quen với trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách tham gia vào trò chơi.
II. Địa điểm,phương tiện:
Sân bãi, còi, bóng.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung 
Định Lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
 - Chạy nhẹ 1 hàng dọc.
 - Đi thường theo VT hít thở sâu.
 - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
2 – 3’
1 – 2’
30- 50m
1 – 2’
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 Ä
2. Phần cơ bản.
 - Ôn phối hợp đứng đưa tay ra trước, dang ngang. 
 - Ôn phối hợp: Đứng đưa tay ra trước, đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V.
 - Đứng đưa 1 chân ra trước 2 tay chống hông.
- Trò chơi : “ Chuyền bóng tiếp sức ”.
18 – 22’
1 – 2’
2l
10 – 12’
- GV điều khiển HS tập, GV theo dõi sửa cho HS.
- GV quan sát sửa cho HS.
- GV nêu tên ĐT sau đó làm mẫu, giảI thích HS tập.
Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước 2 tay chống hông.
Nhịp 2: Về tư thế chuẩn.
Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước 2 tay chống hông.
Nhịp 4: Về tư thế cơ bản.
S

File đính kèm:

  • docThe duc lop 1 tu tuan 3 den het.doc