Giáo án tăng buổi lớp 1 - Tuần 19

 I. Mục tiêu:

 - Củng cố về một chục, tia số.

 II. Đồ dùng:

 - GV: SGK Toán 1.

 - HS: SGK Toán 1, vở ô li.

 III. Các hoạt động dạy học:

 

doc13 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tăng buổi lớp 1 - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - HS tìm. 
 - HS phát âm lại những tiếng vừa tìm được.
 - HS đọc, nêu cấu tạo, độ cao và cách viết các chữ. 
 - HS viết bảng 
 - HS mở vở ô li và viết.
	Tuần 19
Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2013
Tiếng Việt
Ôn đọc - viết tiếng có vần ăc – âc
 I. Mục tiêu:
 	- HS đọc viết thành thạo tiếng, từ, câu có vần ăc, âc.
 	- Rèn đọc và viết cho HS.
 	II. Đồ dùng:
 	 - HS: SGK Tiếng Việt 1, bảng con, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Đọc SGK .
 - Viết: mắc ỏo, quả gấc, 
 - GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
	* Luyện đọc:
	- GV ghi bảng: 
tấc đất sặc sỡ sâu sắc
bậc thang bắc cầu lắc đầu
bấc đèn nhắc nhở dao sắc
chắc chắn xúc sắc đánh giặc
Tổ tiên ta từ ngàn xưa đã anh dũng đánh giặc để giữ từng tấc đất.
Cô gáI lắc vòng.
Cấy lúa trên ruộng bậc thang.
Cái xắc mới của mẹ.
	- GV yêu cầu HS thi tìm tiếng có vần ăc, âc.
 - GV động viên, khen thưởng cho HS tìm được nhiều tiếng có vần vừa ôn.
 * Luyện viết:
	- GV hướng dẫn HS viết chữ: tấc đất, sặc sỡ, sõu sắc, bậc thang, bắc cầu, lắc đầu, bấc đốn, nhắc nhở, dao sắc, chắc chắn, xỳc sắc, đỏnh giặc. Tổ tiờn ta từ ngày xưa đó anh dũng đỏnh giặc để giữ từng tấc đất. Cụ gỏi lắc vũng. Cấy lỳa trờn ruộng bậc thang. Cỏi xắc mới của mẹ, 
 - GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.
	- GV chấm bài.
	3. Củng cố- dặn dò:
	- GV nhận xét giờ học.
	- Về nhà đọc lại các bài đã học trong SGK.
5’
30’
2’
	- 3 HS đọc.
 - 3 tổ viết.
 - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, tập thể.
 - HS tìm. 
 - HS phát âm lại những tiếng vừa tìm được.
 - HS đọc, nêu cấu tạo, độ cao và cách viết các chữ. 
 - HS viết bảng 
 - HS mở vở ô li và viết.
Toán
Ôn tập mười một, mười hai
 I. Mục tiêu:
 	- Củng cố về số mười một, mười hai . 
 II. Đồ dùng:
 	- GV: SGK Toán 1.
 	- HS: SGK Toán 1, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
 - Bài 3 : SGK - trang 100.
 - GV nhận xét và ghi điểm.
	2. Bài mới:
 	GV hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Toán 1 - trang 101, 102.
 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống - trang 101.
 Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn - trang 102.
 Bài 3: Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông - trang 102. 
 Bài 4: Điền số vào mỗi vạch của tia số - trang 102. 
 3. Củng cố - dặn dò:
	- GV nhận xét tiết học.
	- Về nhà làm lại bài tập trong SGK.
5’
30’
2’
 - 2 HS.
. - HS làm bài và chữa bài.
 - HS làm bài.
 - 2 HS lên chữa bài. 
 - HS làm bài.
 - 3 HS lên chữa bài.	 
 - HS làm bài.
 - 4 HS lên chữa bài.	 
Hoạt động tập thể : Trũ chơi do GV chọn 
 GV cho HS chơi trũ chơi nhảy ụ tiếp sức 
 GV hướng dẫn hs chơi 	
 HS chơi 
 Nhạn xột 	 
Thứ tư ngày 9 tháng 1 năm 2013
Toán
Ôn tập mười ba, mười bốn, mười lăm
 I. Mục tiêu:
 	- Củng cố về số 13, 14, 15. 
 II. Đồ dùng:
 	- GV: SGK Toán 1.
 	- HS: SGK Toán 1, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
 - Đếm từ 0 – 12 và ngược lại.
 - GV nhận xét và ghi điểm.
	2. Bài mới:
 	GV hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Toán 1 - trang 103, 104.
 Bài 1: Viết số - trang 103.
 a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn.
 b) 10, ..., ..., ..., ..., 15 15, ..., ..., ..., ..., 10
 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống - trang 104.
 Bài 3: Nối tranh với số thích hợp - trang 104.
 Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. - trang 104.
 3. Củng cố - dặn dò:
	- GV nhận xét tiết học.
	- Về nhà làm lại bài tập trong SGK.
5’
30’
2’
 - 2 HS.
 - HS làm bài.
 - 3 HS lên chữa bài.	
 - HS làm bài.
 - 3 HS lên chữa bài. 
 - HS làm bài.
 - 4 HS lên chữa bài. 
 - HS làm bài và chữa bài. 
Rèn chữ
Bài 31 : op, ụp, ơp, ap, ăp, ăp, lớp một, bắp ngụ
 I. Mục tiêu:
 	- HS viết đúng, viết đẹp các chữ bài 31.
 	- Rèn chữ viết cho HS.
 	II. Đồ dùng:
 	- GV: các chữ mẫu của bài 31.
 	- HS: vở rèn chữ, bảng con.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
 - Viết: ụp, ơp, op, ap, ăp, õp. 
 - GV nhận xét, ghi điểm.
	2. Bài mới:
	* GV hướng dẫn viết:
	- GV hướng dẫn viết chữ op, ụp . 
 - GV hướng dẫn viết chữ ơp, ap
 - GV hướng dẫn viết chữ: ăp, õp.
 - GV hướng dẫn viết chữ lớp một 
 - GV hướng dẫn viết chữ bắp ngụ.
 	* Thực hành: 
	- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.
	- GV chấm bài.
 	3. Củng cố- dặn dò:
	- GV nhận xét giờ học.
	- Về nhà viết lại bài.
5’
30’
2’
 - 2 HS viết, ở dưới viết bảng con.
 - HS đọc, nêu cấu tạo, độ cao và cách viết.
 - HS viết bảng con.
 - Tương tự như trên
 - Tương tự như trên. 
 - Tương tự như trên.
 - Tương tự như trên.
 - HS mở vở rèn chữ và viết.
Tiếng Việt
Ôn đọc - viết tiếng có vần uc – ưc ,ục ,uục
 I. Mục tiêu:
 	- HS đọc viết thành thạo tiếng, từ, câu có vần uc, ưc.,ục ,uục
 	- Rèn đọc và viết cho HS.
 	II. Đồ dùng:
 	 - HS: SGK Tiếng Việt 1, bảng con, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Đọc SGK .
 - Viết: cần trục, lực sĩ, gốc cõy ,
 - GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
	* Luyện đọc:
	- GV ghi bảng: 
cực khổ chúc mừng thức dậy cỏi cốc 
cá nục nói tục tức giận gio lốc
hạnh phúc đạo đức bậc thềm
Chú gà trống đánh thức mọi người dậy sớm. Bố thúc trâu ra đồng cày ruộng.
Bố treo bức tranh lên tường.
	- GV yêu cầu HS thi tìm tiếng có vần uc, ưc.
 - GV động viên, khen thưởng cho HS tìm được nhiều tiếng có vần vừa ôn.
 * Luyện viết:
 	- GV hướng dẫn HS viết chữ: cực khổ, chỳc mừng, thức dậy, cỏ nục, núi tục, tức giận, hạnh phỳc, đạo đức, bậc thềm. Chỳ gà trống thức mọi người dậy sớm. Bố thỳc trõu ra đồng cày ruộng. Bố treo bức tranh lờn tường, 
 - GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.
	- GV chấm bài.
	3. Củng cố- dặn dò:
	- GV nhận xét giờ học.
	- Về nhà đọc lại các bài đã học trong SGK.
5’
30’
2’
	- 3 HS đọc.
 - 3 tổ viết.
 - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, tập thể.
 - HS tìm. 
 - HS phát âm lại những tiếng vừa tìm được.
 - HS đọc, nêu cấu tạo, độ cao và cách viết các chữ.
 - HS viết bảng 
 - HS mở vở ô li và viết.
Thứ saungày 11 tháng 1 năm 2013
Toán
Ôn tập mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 I. Mục tiêu:
 	- Củng cố về số 16, 17, 18, 19. 
 II. Đồ dùng:
 	- GV: SGK Toán 1.
 	- HS: SGK Toán 1, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bàicũ :
 - HS đếm từ 0 – 15 và ngược lại.
 - GV nhận xét và ghi điểm.
	2. Bài mới:
 - GV hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK – Trang 105, 106.
 Bài 1: Viết số.
 a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.
 b) 10, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., 19.
 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống.
 Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.
 Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số.
 3. Củng cố - dặn dò:
	- GV nhận xét tiết học.
	- Về nhà làm lại bài tập trong SGK.
5’
30’
2’
 - 3 HS đếm.
 - HS nêu yêu cầu.
 - HS làm bài.
 - HS đọc chữa bài. 
 - HS đếm số nấm và điền số vào ô trống.
 - 4 HS chữa bài. 
 - HS làm bài.
 - 4 HS chữa bài.
 - HS làm bài và chữa bài.
Toán
Ôn tập hai mươi - Hai chục
 I. Mục tiêu:
 	- Củng cố về hai mươi, hai chục. 
 II. Đồ dùng:
 	- GV: SGK Toán 1.
 	- HS: SGK Toán 1, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
 - Đếm từ 0 – 20 và ngược lại.
 - GV nhận xét và ghi điểm.
	2. Bài mới:
 	GV hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK Toán 1 - trang 107.
 Bài1: Viết các số từ 10 đến 20 và từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó - trang 107.
 Bài 2: Trả lời câu hỏi - trang 107. 
 - Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 - Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 - Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 - Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 - Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
 Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số - Trang 107.
 Bài 4: Trả lời câu hỏi.
 - Số liền sau của 15 là số nào?
 - Số liền sau của 10 là số nào?
 - Số liền sau của 19 là số nào?
 3. Củng cố – dặn dò:
	- GV nhận xét tiết học.
	- Về nhà làm lại bài tập trong SGK.
5’
30’
2’
 - 2 HS đếm.
 - HS làm bài và chữa bài. 
 - HS nêu yêu cầu. 
 - HS làm bài.
 - HS đổi vở kiểm tra. 
 - HS làm bài.
 - 2 HS chữa bài.
 - HS làm bài.
 - 3 HS chữa bài.
Tiếng Việt
Ôn đọc - viết tiếng có vần iêc – ươc
 I. Mục tiêu:
 	- HS đọc viết thành thạo tiếng, từ, câu có vần iêc, ươc.
 	- Rèn đọc và viết cho HS.
 	II. Đồ dùng:
 	 - HS: SGK Tiếng Việt 1, bảng con, vở ô li.
 	III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Thời gian
Hoạt động của học sinh
	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Đọc SGK .
 - Viết: xem xiếc, rước đốn, 
 - GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
	* Luyện đọc:
	- GV ghi bảng: 
cái thước dây thác nước bàn tiệc
ước mơ việc làm mắng nhiếc
bước chân nhược điểm rừng đước
liếc mắt đất nước trái ngược
Đêm trung thu, bố cho em đi xem xiếc và xem rước đèn.
Mẹ tặng bé cái lược.
Bà đi chợ mua cá diếc.
	- GV yêu cầu HS thi tìm tiếng có vần iêc, ươc.
 - GV động viên, khen thưởng cho HS tìm được nhiều tiếng có vần vừa ôn.
 * Luyện viết:
	- GV hướng dẫn HS viết chữ: cỏi thước dõy, thỏc nước, bàn tiệc, ước mơ, việc làm, mắng nhiếc, bước chõn, nhược điểm, rừng đước, liếc mắt, đất nước, trỏi ngược. Đờm trung thu, bố cho em đi xem xiếc và xem rước đốn. Mẹ taw3ngj bộ cỏi lược. Bà đi chợ mua cỏ diếc.
 - GV hướng dẫn tư thế ngồi viết.
	- GV chấm bài.
	3. Củng cố- dặn dò:
	- GV nhận xét giờ học.
	- Về nhà đọc lại các bài đã học trong SGK.
5’
30’
2’
	- 3 HS đọc.
 - 3 tổ viết.
 - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, tập thể.
 - HS tìm. 
 - HS phát âm lại những tiếng vừa tìm được.
 - HS đọc, nêu cấu tạo, độ cao và cách viết các chữ. 
 - HS viết bảng 
 - HS mở vở ô li và viết.
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp: Kiểm điểm trong tuần
I. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được ưu, nhược điểm của mình, của lớp trong tuần, có hướng phấn đầu trong tuần tới
- Nắm chắc phương hướng tuần tới.
II. Chuẩ

File đính kèm:

  • docgiao an lop 1(1).doc
Giáo án liên quan