Giáo án Sinh học 8 - Tiết 61, 62

I – MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

 - Trình bày được chức năng của tinh hoàn và trứng.

 - Kể tên các hoóc môn sinh dục nam và hoóc môn sinh dục nữ.

 - Hiểu rõ ảnh hưởng của hoóc môn sinh dục nam và sinh dục nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.

2- Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3- Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể.

II – CHUẨN BỊ

 GV - Tranh phóng to hình 58.1, 58.2, 58.3.

- Phô tô bảng 58.1, 58.2.

- HS: chuẩn bị bài

III – CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1466 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 8 - Tiết 61, 62, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 31	 Ngày soạn: 05/4/2013
Tiết: 61	
 BÀI 58 : TUYẾN SINH DỤC
I – MỤC TIÊU
1- Kiến thức:
 - Trình bày được chức năng của tinh hoàn và trứng.
 - Kể tên các hoóc môn sinh dục nam và hoóc môn sinh dục nữ.
 - Hiểu rõ ảnh hưởng của hoóc môn sinh dục nam và sinh dục nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.
2- Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
3- Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể.
II – CHUẨN BỊ
 GV - Tranh phóng to hình 58.1, 58.2, 58.3.
Phô tô bảng 58.1, 58.2.
HS: chuẩn bị bài 
III – CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1- Ổn định lớp:1phút
2- Kiểm tra bài cũ:5phút
 - Trình bày cấu tạo và chức năng của tuyến tụy?
 - Trình bày cấu tạo và chức năng của tuyến trên thận?
3- Bài mới:
 Khi phát triển đến độ tuổi nhất định cơ thể các em bắt đầu có những biến đổi. Những biên đổi đó do đâu mà có.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1:Tinh hoàn và hoóc môn sinh dục nam
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 58.1, 58.2 -> làm bài tập điền từ.
- GV nhận xét, công bố đáp án đúng:
1- LH, FSH
2- Tế bào kẽ
3- Testostero.
-> Nêu chức năng của tinh hoàn?
- GV phát phiếu bài tập bảng 58.1 cho các HS nam -> yêu cầu các em đánh dấu vào những dấu hiệu có ở bản thân.
- GV nêu những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì như bảng 58.1 
- Nhấn mạnh xuất tinh lần đầu là giai đoạn dậy thì chính thức.
- GV lưu ý giáo dục ý thức giữ vệ sinh
- HS nghiên cứu cá nhân với SGK, quan sát kỹ hình đọc chú thích -> tự thu nhận kiến thức.
- Thảo luận nhóm thống nhất từ cần điền.
- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.
- HS dựa vào bài tập đã hoàn chỉnh tự rút ra kết luận
- HS nam đọc kỹ nội dung bảng 58.1, đánh dấu vào các ô lựa chọn.
- Thu bài nộp cho GV.
I.Tinh hoàn và hoóc môn sinh dục nam
- Tinh hoàn:
+ Sản sinh tinh trùng.
+ Tiêt hoóc môn sinh dục nam Testosteron.
- Hoóc môn sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy hì của nam.
- Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam (Bảng 58.1).
Hoạt động 2:Buồng trứng và hoóc môn sinh dục nữ
- GV yêu cầu HS quan sát hình 58.3 -> làm bài tập điền từ.
- GV nhận xét, công bố đáp án đúng:
1- Tuyến yên
2- Nang trứng
3- Ơstrogen
4- Progesteron
-> Nêu chức năng của buồng trứng?
- GV phát bài tập bảng 58.2 cho các em nữ -> yêu cầu các em đánh dấu vào ô trống các dấu hiệu của bản hân.
- GV tổng kết lại những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì như bảng 58.2.
- Nhấn mạnh: Kinh nguyệt lần đầu là dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính thức.
- GV giáo dục ý thức giữ vệ sinh kinh nguyệt.
- Cá nhân HS quan sát kỹ hình tìm hiểu quá trình phát triển của trứng ( từ các nang trứng gốc) và tiết hoóc môn buồng trứng.
-Trao đổi trong nhóm, lựa chọn từ cần điền.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS dựa vào bài tập đã hoàn chỉnh -> rút ra kết luận.
- HS nữ đọc kỹ nội dung bảng 58.2, đánh dấu vào các ô lựa chọn.
- Thu bài tập nộp cho GV.
II.Buồng trứng và hoóc môn sinh dục nữ
- Buồng trứng:
+ Sản sinh trứng.
+ Tiết hoóc môn sinh dục nữ Ơstrogen.
+ Ơstrogen gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ.
- Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nữ ( Bảng 58.2)
4- Củng cố :3phút
 a) Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng?
 b) Nêu chức năng của tuyến sinh dục? Vì sao nói tuyến sinh dục vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết?
 c) Nguyên nhân dẫn tới biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ?
5- Dặn dò:2phút
 - Học bài theo nội dung SGK và đọc mục “ Em có biết”.
 - Ôn lại toàn bộ chương nội tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Tuần 31 Ngày soạn: 05/04/2013 
Tiết 62 
BÀI 59 : SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP
 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
I – MỤC TIÊU
1- Kiến thức:
 - Nêu được các ví dụ để chứng minhcơ thể tự điều hoà trong hoạt động nội tiết.
 - Hiểu rõ được sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong.
2- Kỹ năng:
 - Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình
 - Kỹ năng hoạt động nhóm
3-Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ.
II- CHUẨN BỊ
 GV - Tranh phóng to hình 59.1;59.2;59.3.
III-CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1- Ổn định lớp:1phút
2-Kiểm tra bài cũ:.5phút
 Nêu chức năng của tinh hoàn và buồng trứng?
3-Bài mới:2phút
 Mở bài:Cũng như hệ thần kinh,trong hoạt động nội tiết cũng có cơ chế tự điềuhoà để đảm bảo lượng hooc môn tiiết ra vừa đủ nhờ ncác thông tin ngược.Thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn trong hoạt động nội tiết vầ cơ thể sẽ lâm vào tình trạng bệnh lý.Bài hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
Hoạt động gv
Hoạt động hs
Nội dung 
Hoạt động 1:Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
- GV yêu cầu học sinh:Kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoóc môn tuyến yên?
- GV tổng kết lại kiiến thức. Yêu cầu HS rút ra kết luận về vai trò tuyến yên với hoạt động của các tuyến nội tiết 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình 59.1 và 59.2 ; trình bày sự điều hoà hoạt động của :
+ Tuyến giáp
+ Tuyến trên _hen
- GV gọi HS lên trình bày trên tranh.
- GV hoàn thiện kiến thức
- HS liệt kê được các tuyến nội tiết: tuyến sinh dục,tuyến giáp,tuyến trên _hen.
- 1-2 HS phát biểu, lớp nhận xét bổ sung.
- HS tự rút ra kết luận.
HS nghiên cứu thông tin, quan sát kỹ hình 59.1, 59.2. Lưu ý:
. Tăng cường
. Kìm hãm
- Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến, ghi ra nháp sự đièu hoà hoạt động của trong tuyến nội tiết.
- Đại diện nhóm lần lượt lân trình bày trên hình 59.1 và 59.2, các nhóm khác bổ sung.
I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết
- Tuyến yên tiết hoóc môn điều khiển sư hoạt động của các tuyến nội tiết.
- Hoạt động của tuýen yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hooc môn do các tuyến nội tiết gây ra.Đó là cơ chế tự điều các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược
Hoạt động 2:Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Lượng đường trong máu tương đối ổn định do đâu?
- GV đưa thông tin: trong thực tế khi lượng đường trong máu giảm mạnh, nhiều tuyến nội tiết cùng phối hợp hoạt động, tăng đường huyết
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin quan sát hình59.3-> trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm?
Ngoài ra:
+ Ađrênalin 
+ Noađrênalin
- Phần tuỷ tuyến góp phần cùng Glucagôn lam tăng đường huyết.
- Sự phối hợp của các tuyến nội tiết thể hiện như thế nào?
HS có thể vận dụng kiến thức chức năng của hooc môn tuyến tuỵ để trình bày.
- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân HS làm việc đọc lập với SGK-> ghi nhớ thông tin.
- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến-> ghi ra nháp
- Yêu cầu nêu được sự phối hợp của:
+ Glucagôn
+ Coóctizôn
->Tăng đường huyết
- Đại diện nhóm lên trình bày trên tranh, các nhóm khác bổ sung.
- HS tự rút ra kết luận
II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
- Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động -> đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thể diễn ra bình thường.
 4- Củng cố:
 a) Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.
 b) Lấy ví dụ, nêu rõ được sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững được tính ổn định của môi trường trong.
5- Dặn dò:
 - Học bài theo nội dung SGK 
 - Tìm thêm các ví dụ minh họa cho kiến thức ở mục 1 và 2
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docTiết 61,62.doc