Giáo án Sinh học 8 - Tiết 1: Bài mở đầu - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.

- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên, dựa vào cấu tạo cơ thể cũng như các hoạt động tư duy của con người.

- Nắm được phương pháp học tập đặc thù của môn học cơ thể và vệ sinh.

2. Kỹ năng.

Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.

3. Thái độ.

Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC

 - Trực quan.

 - Tranh luận tích cực.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY- HỌC

- GV: Giới thiệu tài liệu liên quan đến bộ môn.

- HS: Sách, vở học bài

IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài giảng.

GV: Giới thiệu sơ qua về bộ môn cơ thể và vệ sinh trong chương trình sinh học lớp 8 để HS có cách nhìn tổng quát về kiến thức sắp học gây hứng thú.

Hoạt động 1:

VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN

Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo cơ thể hoàn thành và các hoạt động có mục đích.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 8 - Tiết 1: Bài mở đầu - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 01- Tiết: 01 .
Ngày soạn: ./8/2010
Ngày dạy: . /8/2010
Bài : 1
Bài mở đầu
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên, dựa vào cấu tạo cơ thể cũng như các hoạt động tư duy của con người.
- Nắm được phương pháp học tập đặc thù của môn học cơ thể và vệ sinh.
2. Kỹ năng.
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.
3. Thái độ.
Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
II. phương pháp dạy- học
 - Trực quan.
 - Tranh luận tích cực.
III. phương tiện dạy- học
- GV: Giới thiệu tài liệu liên quan đến bộ môn.
- HS: Sách, vở học bài
Iv. TiếN trình dạy – học
ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra bài cũ.
Bài giảng.
GV: Giới thiệu sơ qua về bộ môn cơ thể và vệ sinh trong chương trình sinh học lớp 8 à để HS có cách nhìn tổng quát về kiến thức sắp học à gây hứng thú. 
Hoạt động 1:
Vị trí của con người trong tự nhiên
Mục tiêu: HS thấy được con người có vị trí cao nhất trong thế giới sinh vật do cấu tạo cơ thể hoàn thành và các hoạt động có mục đích.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung
- Em hãy kể tên các ngành động vật đã học?
- HS trao đổi nhóm, vận dụng kiến thức lớp dưới trả lời câu hỏi.
- Ngành động vật nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất:
- Cho ví dụ cụ thể.
+ Yêu cầu:
- Kể đủ sắp xếp các ngành theo sự tiến hoá.
- Lớp thú là lớp động vật tiến hoá nhất, đặc biệt bộ khỉ.
- Con người có những đặc điểm nào khác biệt so với động vật.
- HS tự nghiên cứu thông tin trong SGK à trao đổi nhóm, hoàn thành bài tập mục 6. 
- Yêu cầu: ô đúng 1, 2, 3, 5, 7, 8 đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
- GV nên ghi lại ý kiến của nhiều nhóm để đánh giá được kiến thức của HS.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về vị trí phân loại của con người.
à Các nhóm trình bày và bổ sung.
+ Kết luận: 
- Loài người thuộc lớp thú.
- Con người có tiếng nói, chữ viết , tư duy trìu tượng, hoạt động có mục đích à làm chủ thiên nhiên
Hoạt động 2
Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh.
Mục tiêu:
- HS chỉ ra được nhiệm vụ cơ bản của môn học cơ thể người và vệ sinh.
- Biết đề ra các biện pháp bảo vệ cơ thể.
- Chỉ ra được mối liên quan giữa môn học với bộ môn khoa học khác.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung
- Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta hiểu biết điều gì?
- HS nghiên cứu thông tin SGK tr.5 à trao đổi nhóm à yêu cầu:
+ Nhiệm vụ bộ môn.
+ Biện pháp bảo vệ cơ thể.
- Một vài đại diện trình bày à nhóm khác bổ sung cho hoàn chỉnh.
* Nhiệm vụ của môn học:
- Cung cấp những kiến thức về cung cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể
-Mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường để đề ra biện pháp bảo vệ cơ thể.
- Cho ví dụ về mối liên quan giữa bộ môn cơ thể người và vệ sinh với các môn khoa học khác.
- HS chỉ ra mối liên quan giữa bộ môn với môn TDTT mà các em đang học.
- Thấy rõ mối liên quan giữa môn học với các môn khoa học như: y hoch, TDTT, điêu khắc, hội hoạ 
Hoạt động 3
Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh
Mục tiêu: Chỉ ra được phương pháp đặc thù của bộ môn, đó là học qua mô hình, tranh thí nghiệm.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung
- Nêu các phương pháp cơ bản để học tập bộ môn?
- GV lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho các phương pháp mà học sinh nêu ra.
- HS nghiên cứu SGK à trao đổi nhóm à thống nhất câu trả lời.
- Đại diện một vài nhóm khác bổ sung.
+ quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, mẫu sống để hiểu rõ hình thái, cấu tạo.
- Bằng thí nghiệm à tìm ra chức năng sinh lí các cơ quan, hệ cơ quan.
- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế, có biện pháp vệ sinh rèn luyện cơ thể.
V. Kiểm tra đánh giá.
- GV yêu cầu HS trả lời.
- Việc xác định vị trí của con người trong tự nhiên có ý nghĩa gì?
- Nhiệm vụ của bộ môn cơ thể người và vệ sinh là gì?
- Học bộ môn cơ thể người và vệ sinh có ý nghĩa như thế nào?
Vi. Dặn dò.
- Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
- Kẻ bảng 2 tr.9 SGK vào vở học bài.
- Ôn tập lại cơ quan ở động vật thuộc lớp thú.
Bổ sung kiến thức sau tiết dạy.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docBai 1 Bai mo dau(1).doc
Giáo án liên quan