Giáo án Mỹ thuật 8- Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời lê

I/ MỤC TIÊU.

1.KT.

- Hiểu được quá trình phát triển mĩ thuật thời Lê là sự tiếp nối, kế thừa tinh hoa mĩ thuật dân tộc các thời đại trước.

- Nắm được một số điểm khái quát về bối cảnh lịch sử và sự phát triển của mĩ thuật thời Lê.

 + Một số nét về bối cảnh lịch sử.

 + Sơ lược về mĩ thuật.

2.KN.

- Trình bày được một số nét cơ bản, đơn giản về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và đồ gốm của mĩ thuật thời Lê.

- Nhớ được một số công trình kiến, điêu khắc tiêu biểu thời Lê.

3.TĐ.

- HS biết yêu quý giá trị nghệ thuật của cha ông để lại.

 

doc9 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mỹ thuật 8- Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời lê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
 Nhóm 2
? Về nghệ thuật có gì nổi bật?
? Gác chuông chua keo điển hình cho NT nào?
 Kết luận 
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
 Nhóm 3
 * Điêu khắc, chạm khắc trang trí
+ Tượng phật bà quan âm .
? Tượng phật bà quan âm ở chùa nào?
? Tượng được tạc và năm bao nhiêu?
? Pho tượng được diễn tả ntn?
 Kết luận 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................

File đính kèm:

  • docTUAN 3 TIET 3 MT8.doc