Giáo án môn Tin học Lớp 7 - Chương trình học kỳ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Bước đầu làm quen với chương trình bảng tính.

- Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính.

- Nhập cho được dữ liệu vào bảng tính.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Tích cực tham gia xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Nội dung:

- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.

- Nhập dữ liệu vào trang tính.

2. Đồ dùng:

- Giáo viên: Giáo án, SGK.

- Học sinh: Sách vở, bút thước.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

2. Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện.

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: (1)

 Ta mới tìm hiểu sơ qua về chương trình bảng tính. Tuy nhiên giao diện chúng ra sao, làm thế nào để ta thực hiện được chúng, tiết học này sẽ giúp các em làm được điều đó.

* Tiến trình bài dạy :

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết khởi động và kết thúc Excel.

- Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính

- Nhận biết được các ô, hàng, cột.

- Biết cách lưu bảng tính vào trong máy

2. Kĩ năng:

- Thực hành thành thạo các thao tác mở, lưu, thoát khỏi Excel.

3. Thái độ:

- Tập trung, nghiêm túc trong giờ học, hình thành thái độ họat động theo nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên:

- Nghiên cứu tài liệu, soạn bài.

- Chuẩn bị phòng máy.

2. Học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà

- Sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

Câu 1: Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính? (5đ)

Câu 2: Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với các ô tính khác? (5đ)

TL: Câu 1:

 Đặc trưng của màn hình chương trình bảng tính là thanh công thức và bảng chọn Data

Câu 2:

- Ô tính đang được kích hoạt có có một số điểm khácbiệt so với các ô tính khác:

+ Ô tính có đường viền đen bao quanh.

+ Các nút tiêu đề cột và tiêu đề hàng được hiển thị với màu khác biệt.

+ Địa chỉ của ô tính được hiển thị trong hộp tên.

3. Bi mới :

 

docx82 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Tin học Lớp 7 - Chương trình học kỳ I, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính.
- Rút kinh nghiệm
4. Dặn dò: (1’)
- Học bài và làm bài tập trong SGK.
- Xem trước bài mới, chuẩn bị tết thực hành hôm sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 9	Tiết: 17	Ngày dạy:
Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Biết được một số hàm trong chương trình bảng tính và biết cách sử dụng nó.
	2 Kỹ năng: 
	Rèn luyện kỹ năng sử dụng được các hàm trên chương trình bảng tính Excel.
3 Thái độ:
 	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.- Ổn định tổ chức. (1’)
- Kiểm tra sĩ số:
Lớp
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
Sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi:Hãy cho biết khi nào thì màn hình xuất hiện kí hiệu ### trong ô. Khi đó ta cần phải làm gì để khắc phục?
* Đáp án: Khi màn hình xuất hiện kí hiệu ### trong ô là vì: Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. Khi đó cần tăng độ rộng của ô để hiển thị hết các số.
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	(1’)
	Ở bài trước ta tìm hiểu về chương trình bảng tính, cách tính toán trên trang tính, thì hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu hàm trong chương trình bảng tính (10’)
*phương pháp: diễn giải, đàm thoại
Trong bài trước em đã biết cách tính toán, với công thức trên trang tính.
- Hãy nêu cách nhập công thức vào trang tính?
Nhận xét
Sử dụng công thức tính toán trong chương trình bảng tính rất thuận lợi, tuy nhiên có những công thức rất đơn giản, nhưng cũng có những công thức rất phức tạp. Việc lập các công thức phức tạp và nhập vào ô tính không phải là công việc dễ dàng
- Hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba số 3,10, 2?
- Trong chương trình bảng tính những công thức đã được định nghĩa và sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị cụ thể được gọi là Hàm.
- Trong chương trình bảng tính có rất nhiều hàm có sẵn, ta sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán đễ dàng và nhanh chóng hơn.
- Ta có thể sử dụng địa chỉ Hàm của chương trình bảng tính được không?
- Giống như trong công thức, ta có thể sử dụng địa chỉ của ô tính trong Hàm, khi đó địa chỉ của ô tính đóng vai trò là biến trong hàm.
Lắng nghe
- Phát biểu:
+ Chọn ô cần nhập
+ Nhập dấu “=”
+ Nhập công thức.
+ Nhấn Enter kết thúc.
- Lắng nghe.
- Phát biểu: =(3+10+2)/3
- Ghi nhớ nội dung chính
- Chú ý lắng nghe
- Phát biểu
Ta có thể sử dụng địa chỉ ô tính trong Hàm.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
1.Hàm trong chương trình bảng tính.
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Ví dụ 1: Hàm tính trung bình cộng của ba số 3,10,2 là:
=AVERAGE(3.10.2)
Ví dụ 2: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
=AVERAGE(A1,B1)
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng hàm (15’)
*Phương pháp: đàm thoại, thực hành
- Để sử dụng hàm em cần nhập hàm đó vào một ô tính theo cách tương tự như nhập công thức.
- Để cần nhập hàm vào một ô ta làm thế nào? Gồm các bước gì?
- Nhận xét
- Khi nhập hàm vào ô tính ta cần chọn ô tính cần nhập, gõ dấu “=”, nhập hàm theo đúng cú pháp của nó, nhấn Enter kết thúc.
- Khi nhập hàm cũng như nhập công thức vào ô tính em cần chú ý điều gì?
- Các em chú ý, dấu “=” là ký tự bắt đầu công thức hoặc hàm trong chương trình bảng tính, đó là ký tự bắt buộc
- Phát biểu
+ Chọn ô cần nhập.
+Gõ dấu =
+Sau đó gõ hàm 
+ Nhấn enter kết thúc.
Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
-Phát biểu
 Gõ dấu “=” ở đầu là ký tự bắt buộc
- Ghi nhớ nội dung chính
2.Cách sử dụng hàm
- Để nhập hàm vào một ô thì ta chọn ô cần nhập, gõ dấu =, sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp rồi nhấn enter.
Khi nhập hàm vào ô tính, giống như nhập công thức, dấu “=” ở đầu là ký tự bắt buộc.
Ví dụ: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
Hoạt động 3: Củng cố (7’)
Hệ thống lại kiến thức tiết học
- Trình bày cách nhập Hàm vào ô tính.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời
4. Dặn dò : 	(1’)
	- Học kĩ kiến thức về cách sử dụng hàm.
	- Tìm hiểu phần bài tiếp theo.	
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 9	Tiết: 18	Ngày dạy:
Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Biết được cách sử dụng một số hàm trong chương trình bảng tính. 
	- HiĨu ®ỵc t¸c dơng cđa hµm trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n.
	2. Kỹ năng: 
	- Rèn luyện kỹ năng nhận biết các hàm trên chương trình Excel.
	- HS biÕt sư dơng mét sè hµm ®¬n gi¶n (AVERAGE, SUM, MIN, MAX) ®Ĩ tÝnh to¸n trªn trang tÝnh.
3. Thái độ:
	- Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.
	- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xác.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
- Tranh, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.- Ổn định tổ chức. (1’)
- Kiểm tra sĩ số:
Lớp
7a1
7a2
7a3
7a4
7a5
Sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi: 
1. Hàm trong chương trình bảng tính là gì?
2. Trình bày cách nhập hàm vào ô tính?
* Đáp án: 
1. Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. 
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
2. Nhập Hàm vào ô tính
- Chọn ô tính cần nhập
- Gõ dấu “=”
- Nhập hàm đúng cú pháp của nó
- Nhấn Enter kết thúc
3. Giảng bài mới:
	* Giới thiệu bài mới:	
Ở tiết học trước ta tìm hiểu về hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. Tiết học này ta tìm hiểu về cú pháp và mục đích sử dụng của một số hàm thông dụng trong chương trình bảng tính Excel.
	* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số hàm trong chương trình bảng (30’)
*phương pháp: đàm thoại, thực hành
- Giới thiệu một số hàm trong chướng trình bảng tính : Sum, Average, Max, Min.
GV: Võa thuyÕt tr×nh, võa híng dÉn häc sinh vỊ tªn vµ cĩ ph¸p cđa hµm tÝnh tỉng.
-Cho biết a, b, c,... là gì ?
-Cho biết hàm Sum có công dụng gì?
-Nhận xét.
GV: Lu ý cho HS: Cã thĨ tÝnh tỉng cđa c¸c sè hoỈc tÝnh theo ®Þa chØ « hoỈc cã thĨ kÕt hỵp c¶ sè vµ ®Þa chØ «.
- §Ỉc biƯt: Cã thĨ sư dơng c¸c khèi « trong c«ng thøc.
(C¸c khèi « viÕt ng¨n c¸ch nhau bëi dÊu “:”).
? Yªu cÇu HS lÊy VD tÝnh tỉng theo c¸ch cđa 3 trªn.
- Nhận xét.
- Giíi thiƯu tªn hµm vµ c¸ch thøc nhËp hµm tÝnh trung b×nh.
- Tr×nh bµy cĩ ph¸p cđa hµm tÝnh trung b×nh.
- NhËn xÐt
- Giíi thiƯu vỊ c¸c biÕn a,b,c 
- Yªu cÇu HS tù lÊy VD ®Ĩ thùc
hµnh.
- NhËn xÐt
GV Giíi thiƯu tªn hµm, mơc ®Ých vµ c¸ch thøc nhËp hµm
- Giíi thiƯu vỊ c¸c biÕn a,b,c trong c¸c trêng hỵp.
- LÊy VD minh ho¹ 
VD: 
= Max (7,5,6) --> KÕt qu¶: 7
= Min (7,6,5) --> KÕt qu¶: 5
=Max(A1,B1,7) --> KÕt qu¶: 20
=Min(A1,B1,7) --> KÕt qu¶: 7
- Yªu cÇu HS tù lÊy VD 
- NhËn xÐt
Chú ý lăng nghe
- Chú ý phát biểu ý kiến
- Phát biểu: a, b, c là các biến là các số hay địa chỉ của ô tính.
- Phát biểu: Hàm Sum dùng tính tổng.
- Chú ý, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Ghi nhớ nội dung chính.
- Phát biểu:
+ Sum (5,10,5)
+Sum(A1,B1,5)
+Sum(A1:C1)
- Chĩ ý l¾ng nghe.
- Ph¸t biĨu:
Cĩ ph¸p:
AVERAGE (a,b,c,..)
- L¾ng nghe, ghi nhí néi dung chÝnh.
- LÊy vÝ dơ
+ =AVERAGE(A1,B1,7)
+ = AVERAGE (7,5,6)
- Ghi nhí c¸c vÝ dơ
- L¾ng nghe, ghi nhí néi dung chÝnh
- Chĩ ý l¾ng nghe
- Ghi nhí vÝ dơ
- LÊy vÝ dơ
= Max (7,5,6) --> KÕt qu¶: 7
= Min (7,6,5) --> KÕt qu¶: 5
=Max(A1,B1,7)-->KÕt qu¶ 20
=Min(A1,B1,7)--> KÕt qu¶: 7
1. Một số Hàm trong chương trình bảng tính.
a) Hàm tính tổng:
Tên hàm: SUM
Cú pháp: 
 SUM (a,b,c,..)
- Trong đó các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. (Số lượng các biến là không hạn chế).
Công dụng: 
Cho kết quả là tổng của các dữ liệu số trong các biến.
VD1: = Sum(2,3,5)
--> Cho kết quả 10
VD2:
= Sum (A1,B1,5)
--> Cho kết quả 40
b) Hàm tính trung bình cộng:
Tªn hµm:AVERAGE
Cĩ ph¸p:
AVERAGE (a,b,c,..)
- Trong ®ã a,b,c,.. lµ c¸c biÕn cã thĨ lµ c¸c sè, cã thĨ lµ ®Þa chØ « tÝnh. (sè lỵng c¸c biÕn kh«ng h¹n chÕ ).
VD:
= AVERAGE (7,5,6)
--> KÕt qu¶: 6
=AVERAGE(A1,B1,7)
--> KÕt qu¶: 14
c) Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt.
 Mơc ®Ých: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt trong mét d·y sè.
Tªn hµm: MAX
Cĩ ph¸p:=MAX(a,b,c,)
d. Hµm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt:
Mơc ®Ých:T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt trong mét d·y sè.
Tªn hµm: MIN
Cĩ ph¸p:MIN(a,b,c,)
Hoạt động 2: Củng cố (7’)
- Hệ thống lại kiến thức tiết học
- Trình bày cách nhập Hàm vào ô tính.
- Sù kh¸c nhau cđa hµm Max vµ hµm Min.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức
4. Dặn dò : 	(1’)
	- Học kĩ kiến thức về cách sử dụng của các hàm trong chương trình bảng tính.
	- Tìm hiểu các 

File đính kèm:

  • docxTin 7 tong hop.docx