Giáo án môn Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 5

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Vật liệu dụng cụ cắt, may, thêu.

Yêu cầu HS nói về tác dụng của một số dụng cụ cắt, may, thêu.

 GV nhận xét - tuyên dương.

3. Bài mới:

.Giới thiệu bài:

Bài “Cắt vải theo đường vạch dấu”

*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét mẫu

-GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn hs quan sát.

-Vạch dấu trước khi cắt để có đường cắt chính xác.

*Hoạt động 2:GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật

-Yêu cầu HS quan sát hình 1a, 1b nêu cách thực hiện.

-Hướng dẫn những điểm cần lưu ý.

-Yêu cầu HS quan sát hình 2 a, 2b nêu cách cắt vải theo đường dấu.

-Lưu ý HS cần tì kéo lên mặt bàn, luồn lưỡi kéo nhỏ bên dưới, tay trái nâng nhẹ vải, đưa lưỡi theo đường cắt.

 

doc11 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øng cắt chính xác.
*Hoạt động 2:GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
-Yêu cầu HS quan sát hình 1a, 1b nêu cách thực hiện.
-Hướng dẫn những điểm cần lưu ý.
-Yêu cầu HS quan sát hình 2 a, 2b nêu cách cắt vải theo đường dấu.
-Lưu ý HS cần tì kéo lên mặt bàn, luồn lưỡi kéo nhỏ bên dưới, tay trái nâng nhẹ vải, đưa lưỡi theo đường cắt.
*Hoạt động 3:Thực hành 
 Yêu cầu HS thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu 
- GV quan sát uốn nắn.
*Hoạt động 4:Đánh giá kết quả học tập
-Nêu các tiêu chuẩn cho HS tự đánh giá.
4. Củng cố - Dặn dò:
Cho HS xem những sản phẩm đẹp.
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau
Hát 
 HS nêu 
 HS cả lớp theo dõi nhận xét.
-Quan sát.
-Thực hiện theo hướng dẫn GV vạch đường thẳng giữa hai điểm.
-Nêu cách cắt.
-Quan sát và làm mẫu theo hướng dẫn.
-Thực hành vạch dấu và cắt vải trên giấy, sau đó thực hành trên vải.
HS dựa vào tiêu chuẩn tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
KĨ THUẬT
TIẾT 4: KHÂU THƯỜNG(tiết 1)
MỤC TIÊU :
1 .Kiến thức:
 -HS biết cách cầm vải , cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu , 
đường khâu thường .
2. Kĩ năng:
 - Biết cách khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu . 
 3. Thái độ: 
 - Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay .
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
+ Giáo viên : 
 - Tranh quy trình khâu thường; Mẫu khâu thường ; Và 1 số sản phẩm khâu thường khác .
 - Vật liệu và dụng cụ như : mảnh vải trắng có kích thước 20 cm x 30 cm .Chỉ , kim, thước, 
 kéo, phấn vạch . 
 + Học sinh : 1 số mẫu vật liệu và dụng cụ như GV . 
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
5’
1’
10’
13’
5’
Khởi động:
Bài cũ:Nhận xét các sản phẩm HS nộp.
Bài mới
Giới thiệu bài:
Bài “Khâu thường”
*Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu
-Giới thiệu: khâu thường còn gọi là khâu tới, khâu luôn. Cho HS quan sát mẫu.
-Thế nào là khâu thường?
*Hoạt động 2:GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
1.Hướng dẫn thao tác cơ bản:
-Yêu cầu HS quan sát hình 1 nêu cách cầm vải và cầm kim.
-Yêu cầu HS quan sát hình 2a, 2b nêu cách lên, xuống kim.
-GV Làm mẫu và nêu các bước thực hiện.
2.Hướng dẫn thao tác kĩ thuật khâu thường
-Yêu cầu HS quan sát quy trình.
-Hướng dẫn HS vạch dấu khâu thường và khâu theo đường dấu
-Khâu đến cuối đường vạch ta cần làm gì?
-Hướng dẫn nút chỉ cuối đường khâu.
- GV nêu lại một số điểm cần lưu ý.
4. Củng cố - Dặn dò:
Nhận xét và nêu những thao tác sai nên tránh.
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
-Quan sát mẫu và nêu các đặc điểm của mũi khâu.
-Đọc SGK phần I.
- Khâu thường còn gọi là khâu tới, khâu luôn.
-Quan sát hình 1 nêu cách cầm vải và cầm kim.
-Quan sát hình 2a và 2b nêu cách lên, xuống kim.
- HS quan sát quy trình.
-Thắt nút chỉ.
- HS Thực hiện các thao tác khâu cơ bản trên giấy kẻ ô li.
HS nhận xét tiết học 
KĨ THUẬT
TIẾT 5:KHÂU THƯỜNG (tiết 2)
MỤC TIÊU :
1 .Kiến thức: 
 - HS biết cách cầm vải , cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi
 khâu , đường khâu thường . 
 2. Kĩ năng:
- Biết cách khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu . 
 3. Thái độ:
- Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay .
 B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên :
 - Tranh quy trình khâu thường; Mẫu khâu thường ; 1 số sản phẩm khâu thường khác ; 
- Vật liệu và dụng cụ như : mảnh vải trắng có kích thước 20 cm x 30 cm ; chỉ , kim, thước, 
kéo, phấn vạch . 
Học sinh : 1 số mẫu vật liệu và dụng cụ như GV . 
 C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
5’
1’
15’
8’
5’
Khởi động:
Bài cũ:
-Yêu cầu HS nêu lại các thao tác cơ bản khâu thường.
- GV nhận xét - tuyên dương.
 3. Bài mới:
.Giới thiệu bài:
Bài “Khâu thường” (tiết 2)
*Hoạt động 1:HS thực hành khâu thường 
- Yêu cầu HS nêu lại quy trình thực hiện.
 - Yêu cầu HS thực hành vạch dấu
-Yêu cầu HS lêân thực hiện vài mũi khâu trên bảng theo đường dấu.
-GV nhận xét thao tác, yêu cầu HS nêu lại quy trình thực hiện.
-Yêu cầu HS thực hiện với dụng cụ mang theo.
*Hoạt động 2:Đánh giá kết quả học tập của HS 
-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
-Nêu các chuẩn đánh giá cho HS nắm 
 + Đường vạch dấu thẳng và cách đều cạnh dài mảnh vải. 
 + Các mũi khâu tương đối đều bằng nhau, không bị dúm.
 + Hoàn thành đúng thời gian quy định.
 4. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét tuyên dương và nêu lên những sản phẩm đẹp.
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học 
 Hát 
HS nêu 
 HS cả lớp theo dõi nhận xét.
2HS nêu lại quy trình thực hiện.
 - HS thực hành vạch dấu
- HS thực hành khâu thường
-HS trưng bày sản phẩm và đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.
 - Trưng bày sản phẩm đẹp vào góc học tập.
HS nhận xét tiết học 
KĨ THUẬT
TIẾT 6: KHÂU GHÉP 2 MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG(tiết 1)
A. MỤC TIÊU :
 1 .Kiến thức: 
 - HS biết cách khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . 
 2. Kĩ năng:
 - HS có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống . 
 3. Thái độ
 - Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay .
 B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Giáo viên :
 - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn 1 số 
 sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải;
 - Vật liệu và dụng cụ như : 2 mảnh vải giống nhau, mỗi mảnh có kích thước 20 cm x 30 cm ;
 Chỉ; Kim, kéo, thước, phấn vạch .
 + Học sinh : 1 số mẫu vật liệu và dụng cụ như GV . 
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
5’
1’
10’
13’
4’
1’
1. Khởi động:
2. Bài cũ:
Yêu cầu HS nêu lại quy trình khâu thường.
3. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
Bài”Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường”
*Hoạt động 1:GV hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu 
-Giới thiệu mẫu khâu ghép hai mép vải.
+ Kẻ đường vạch dấu thế nào?
+ Đường khâu ghép hai mép vải là mũi khâu gì?
-Giới thiệu một số sản phẩm ứng dụng khâu hai mép vải.
-Kết luận về tác dụng và đặc điểm của khâu hai mép vải.
*Hoạt động 2:Hướng dẫn HS thao tác kĩ thuật 
+ Nêu cách vạch dấu đường khâu?
- Yêu cầu HS quan sát kĩ hình 2,3và nêu cách khâu lược, khâu ghép hai mép vải? 
-Hướng dẫn HS khâu lược trước và thực hiện như khâu thường.
Cần chú ý rút chỉ và làm thẳng vải sau mỗi lần rút chỉ.
-Yêu cầu vài HS thao tác trước lớp.
4. Củng cố:
 -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ cuối bài. 
 5. Dặn dò: 
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau. 
Hát
-Quan sát theo hướng dẫn của giáo viên.
-Nêu các sản phẩm có dùng mũi khâu.
- HS quan sát mẫu – nhận xét.
+ Kẻ đường vạch dấu như mũi khâu thường.
+ Đường khâu ghép hai mép vải là mũi khâu thường.
HS quan sát hình1,2,3và nêu các bước thực hiện.
 - Vạch dấu trên mặt trái của mảnh vải.
 1HS lên bảng thực hành.
 - Uùp hai mặt phải của vải vào nhau và xếp cho hai mép vải bằng nhau rồi mới khâu lược. Khi khâu lược xong mới thực hiện khâu thường. 
-Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
2 HS nêu ghi nhớ.
HS nhận xét tiết học 
KĨ THUẬT 
TIẾT 7: KHÂU GHÉP 2 MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG(tiết 2)
MỤC TIÊU :
 1 .Kiến thức: 
- HS biết cách khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . 
 2. Kĩ năng:
 - HS có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống . 
Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo của đôi tay .
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 + Giáo viên :
 Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn 1 số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải; 
Vật liệu và dụng cụ như : 2 mảnh vải giống nhau, mỗi mảnh có kích thước 20 cm x 30 cm ;
Chỉ; Kim, kéo, thước, phấn vạch .
 + Học sinh :
1 số mẫu vật liệu và dụng cụ như GV . 
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
5’
1’
15’
8’
4’
1’
Khởi động:
Bài cũ:
Yêu cầu hs nêu quy trình khâu ghép vải bằng khâu thường.
Bài mới
1.Giới thiệu bài:
Bài “Khâu ghép hai mép vải bằng khâu thường”(tiết 2)
*Hoạt động 1:HS thực hành khâu ghép hai mép vải bằng khâu thường 
-GV nêu lại các bước:Vạch dấu đường khâu; Khâu lược; Khâu hai mép vải bằng mũi khâu thường.
-Yêu cầu HS lấy vật liệu ra thực hành.
*Hoạt động 2:Đánh giá kết quả học tập của HS. 
GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
-Nêu các tiêu chuẩn đánh giá cho HS nhận xét bài mình và bài bạn.
+ Khâu ghép được hai mép vải theo cạnh dài của mảnh vải. Đường khâu cách đều mép vải.
+ Đường khâu ở mặt trái của hai mảnh vải tương đối thẳng.
+ Các mũi khâu tương đối đều và bằng nhau.
+ Hoàn thành sản phẩm dúng thời gian quy định.
Củng cố:
- GV nhận xét - tuyên dương những sản phẩm đẹp.
Dặn dò:
Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
+ HS nêu lại các bước:Vạch dấu đường khâu; khâu lược; khâu hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- HS thực hành khâu hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- HS trưng bày sản phẩm,dựa va

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_ki_thuat_lop_4_tuan_5.doc
Giáo án liên quan