Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 30, Bài 25: Tính chất của phi kim

1. Mục tiêu

a . Kiến thức :

- Biết 1 số tính chất vật lý của phi kim, biết những tính chất hóa học của phi ki m

- Biết các phi kim có mức độ hoạt động khác nhau

b. Kỹ năng

- Biết sử dụng những kiến thức đã biết để rút ra các tính chất vật lý và tính chất hóa học của phi kim

 -Viết được các PTHH thể hiện tính chất hóa học của phi kim

c. Thái độ:

-HS có thái độ nghiêm túc và lòng yêu thích môn học

2. Chuẩn bị của GV và HS

a. Chuẩn bị của GV:

Dụng cụ: Điều chế hidro,clo (Bình kíp đơn giản, Ống nghiệm, giá ống nghiệm, diêm)

Hóa chất; Dùng điều chế hidro,clo , quỳ tím ( DD HCl, Zn, KmnO4 )

 

doc4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 30, Bài 25: Tính chất của phi kim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
02/12/2011
Ngày giảng:
Hóa
9
A
:
06/12/2011
Hóa
9
B
:
09/12/2011
Hóa
9
C
:
06/12/2011
Hóa
9
D
:
09/12/2011
Hóa
9
E
:
06/12/2011
Chương III: Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Tiết:30 Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
1. Mục tiêu 
a . Kiến thức :
- Biết 1 số tính chất vật lý của phi kim, biết những tính chất hóa học của phi ki m 
- Biết các phi kim có mức độ hoạt động khác nhau 
b. Kỹ năng 
- Biết sử dụng những kiến thức đã biết để rút ra các tính chất vật lý và tính chất hóa học của phi kim 
 -Viết được các PTHH thể hiện tính chất hóa học của phi kim
c. Thái độ:
-HS có thái độ nghiêm túc và lòng yêu thích môn học
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV:
Dụng cụ: Điều chế hidro,clo (Bình kíp đơn giản, Ống nghiệm, giá ống nghiệm, diêm)
Hóa chất; Dùng điều chế hidro,clo , quỳ tím ( DD HCl, Zn, KmnO4 )
3. Tiến trình bài giảng:
a. Kiểm tra bài cũ (10’)
Câu hỏi
Đáp án
-?: Hãy viết các PTPƯ của phi kim với các chất mà em đã được học?
- Phi kim tác dụng với oxi tạo ra oxit
C + O2 CO2
- Phi kim tác dụng với kim loại tạo ra muối hoặc oxit
S + Fe FeS
Fe + O2 FeO
- Phi kim tác dụng với Hiđro tạo ra hợp chất khí
S + H2 H2S
b. Dạy bài mới : 
 * Đặt vấn đề vào bài mới: Ở các bài học trước các em đã có những hiểu biết về phi kim. Để hiểu biết chính xác và đầy đủ về phi kim chúng ta đi nghiên cứu bài học hôm nay?
Hoạt động của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1: (8’)
HS tìm hiểu phi kim có tính chất vật lý nào
-GV: Yêu cầu -HS đọc Sgk và tóm tắt ghi vào vở 
-GV: chú ý cho HS một số phi kim rất độc khi tiếp xúc ta phải tuân thủ theo các nguyên tắc an toàn. 
-HS: Làm việc 
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ
I/ Phi kim có những tính chất vật lý nào 
-ở điều kiện thường phi kim tồm tại ở 3 trạng thái
-Trạng thái rắn: C,S,P 
-Trạng thái lỏng:Br2
-Trạng thái khí: O2,H2,Cl2
+Phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp 
-Một số phi kim độc: Br2,Cl2,I2 
Hoạt động 2: (22’)
HS tìm hiểu tính chất hóa học của phi kim
-GV: Từ lớp 8 đến nay các em đã được làm quen với nhiều phản ứng hóa họctrong đó có sự tham gia phản ứng với phi kim
-GV: Các em hãy thảo luận nhóm và viết các PTPƯ mà em biết trong đó có PK
-GV: Hướng dẫn các em sắp xếp phân loại các PTHH đó theo các tính chất của phi kim 
-GV: Ngoài ra phi kim có tác dụng với hidro không chúng ta cùng tiến hành TN để tìm hiểu?
-GV: Giới thiệu thí nghiệm và các dụng cụ hóa chất và tiến hành TN
+ Điều chế khí H2
+ Đốt khí H2 ở ngoài không khí
+ Đưa đầu ống dẫn khí clo đang cháy vào lọ đựng khi Cl2 và lọ đựng khí O2
-?: Hiện tượng xảy ra ntn?
-?: Qua TN trên em rút ra kết luận gì về tính chất của phi kim?
-?: các em hãy viết PTHH 
-GV: Thông báo Ngoài ra nhiều phi kim khác như C,S,Br2 tác dụng với hidro cũng tạo thành hợp chất khí 
-GV: Thông báo mức độ hoạt động hóa học của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim và hidro 
-
-HS: Thảo luận nhóm
-HS: Sắp xếp và phân loại các PTHH theo các tính chất của PK
-HS: Lắng nghe 
-HS: Theo dõi GV tiến hành TN
-HS:TL
+ H2 cháy ở ngoài không khí ngọn lửa màu xanh
+ H2 cháy trong khí Clo và khí Oxi mạnh hơn ở ngoài không khí
-HS:TL
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ
II/ Tính chất hóa học của phi kim 
1/ tác dụng với kim loại 
-Nhiều PK tác dụng với kim loại thành muối 
2Na+Cl2 ®2NaCl
2Al+3 S ®Al2S3 
-Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit 
3Fe+2 O2 ® Fe3O4
2/ Tác dụng với hidro 
-Oxi tác dụng với hidro 
2H2+ O2 ®2H2O
-Clo tác dụng với hidro
H2+Cl2®2HCl
+Phi kim phản ứng với hidro cũng tạo thành hợp chất khí 
3/ Tác dụng với oxi 
S + O2 ®SO2
r k k
4P + 5O2 ®2P2O5
r k r
4/ Mức độ hoạt động hóa học của phi kim : 
+ Phi kim hoạt động mạnh như F2 ,O2,Cl2 
+ Phi kim hoạt động yếu:S,P,C 
c. Củng cố - luyện tập : (4’)
-?: Nhắc lại tí`nh chất hóa học của phi kim 
-?: Nhắc lại mức độ hoạt động hóa học của phi kim 
d. Dặn dò : (1’)
-HS về nhà học bài làm bài tập 
* RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian giảng toàn bài: 
- Thời gian dành cho từng phần: 
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Phương pháp giảng dạy: .

File đính kèm:

  • doct30.doc