Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 19, Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

a . Kiến thức :

Biết được:

Mục đích, các bước tiến hành, kƿ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối.

- Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit.

b. Kƿ nĕng

- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công 5 thí nghiệm trên

- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.

- Viết tường trình thí nghiệm

 

docx4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 19, Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: Hóa
9 A :
18/10/2011
Hóa
9 B :
18/10/2011
Hóa
9 C :
18/10/2011
Hóa
9 D :
21/10/2011
Hóa
9 E :
20/10/2011
Ngày soạn: 14/10/2011
Tiết 19 Bài 14 Thực hành: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI
Mục tiêu
a . Kiến thức :
Biết được:
Mục đích, các bước tiến hành, kƿ thuật thực hiện các thí nghiệm:
Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối.
Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với
axit.
b. Kƿ nĕng
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công 5 thí nghiệm
trên

- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương
trình hoá học.
- Viết tường trình thí nghiệm
c . Thái độ :
-HS có thái độ tích cực học tập, có tính cẩn thận chính xác khi làm TN
Chuẩn bị của GV & HS
Chuẩn bị của GV: Chuẩn bị 6 bô đồ dùng mỗi bộ gồm
+Hóa chất: dd NaOH ,dd FeCl3,dd CuSO4,dd HCl,dd BaCl2 ,dd Na2SO4,dd H2SO4
đinh sắt
+ Dụng cụ: 2 Giá ống nghiệm mỗi gia có 6 ống nghiệm, ống hút 7 ống , 4 kẹp
gỗ
Chuẩn bị của HS
- Nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp
Tiến trình bài giảng:
Kiểm tra bài cǜ ( Không kiểm tra )
Dạy bài mới :
Hoạt dộng của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1
Kiểm tra dụng cụ hoá chất
-GV: Cho HS các nhóm tiến hành kiểm tra dụng cụ hoá chất theo danh mục
-HS: Các nhóm tiến hành kiểm tra dụng cụ hoá chất của nhóm mình. Nếu thiếu báo ngay cho GV để bổ sung.
- Mỗi nhóm gồm
+Hóa chất: dd NaOH ,dd FeCl3,dd CuSO4,dd HCl,dd BaCl2 ,dd Na2SO4,dd H2SO4
đinh sắt
+ Dụng cụ: 2 Giá ống nghiệm mỗi gia có 6 ống nghiệm, ống hút 7 ống , 4 kẹp gỗ
Hoạt động 2:
HS làm TN về tính chất hóa học của bazo (18’)
-GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm . Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd FeCl3 , lắc nhẹ ống nghiệm quan sát hiện tượng
-GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả giải thích hiện tượng xảy ra và viết PTPƯ xảy ra
-?: Qua TN em rút ra TCHH nào của bazơ?
-GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN. Cho 1 ít Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl lắc đều , Quan sát hiện tượng
-GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả giải thích hiện tượng xảy ra và viết PTPƯ
xảy ra
-?: Em hãy nêu kết luận về tính chất hóa học của bazo ?
-HS: Làm TN theo nhóm
-HS: Hiện tượng có kết tủa màu đỏ nâu
-PTPƯ FeCl3+3NaOH®Fe(OH)3
+3NaCl
-HS: TLŌ
-HS: Nghe làm thí nghiệm theo nhóm
-HS: Ěồng (II) hidroxit tan ra thành dung dịch màu xanh là dd CuCl2
-PTPƯ:
Cu(OH)2+2HCl®CuCl2+ 2H2O
-HS: TLŌ
Thí nghiệm 1: dd NaOH tác dụng với dd FeCl3
Kết luận: DD Bazơ tác dụng với dd muối tạo ra muối mới và bazơ mới
-Thí nghiệm 2: Ěồng (II) hidroxit tác dụng với axit:
Kết luận: Bazơ tác dụng với axit tạo ra muối và nước
Hoạt động 2: (22’)
HS làm TN về tính chất hóa học của muối
Thí nghiệm 3: Ěồng (II) sunfat tác dụng với kim
-GV: Hướng dẫn HS cách tiến hành TN. ngâm 1 đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm chứa 1ml dd CuSO4 quan sát hiện tượng
-GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả giải thích hiện tượng xảy ra và viết PTPƯ xảy ra
-?: Qua TN em rút ra tính chất HH nào của muối?
-GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN. Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd Na2SO4 quan sát hiện
tượng
-GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả giải thích hiện tượng xảy ra và viết PTPƯxảy ra
-?: Qua TN em rút ra tính chất HH nào của muối?
-GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN. Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng H2SO4 quan sát hiện tượng xảy ra
-GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả giải thích hiện tượng xảy ra và viết PTPƯ xảy ra
-?: Em rút ra kết luận gì
-HS: Nghe hướng dẫn rồi tiến hành TN theo nhóm
-HS: Có 1 kim loại màu
đỏ bám ngoài đinh sắt
-PTPƯ: Fe+CuSO4®FeSO4+Cu
-HS: TLŌ
-HS: Nghe hướng dẫn rồi tiến hành TN theo nhóm
-HS: Có kết tủa màu trắng sữa xuất hiện
-PTPƯ: BaCl2+Na2SO4®BaSO4+
2NaCl
-HS: TLŌ
-HS: Nghe hướng dẫn rồi tiến hành TN theo nhóm
-HS: Có kết tủa màu trắng sữa xuất hiện
-PTPƯ: H2SO4+BaCl2®BaSO4+ 2HCl
-HS: TLŌ
loại :
* Kết luận: DD muối tác dụng với kim loại tạo ra muối mới và kim loại mới
Thí nghiệm 4: Bariclorua tác dụng với dd Na2SO4
*Kết luận: DD muối tác dụng với dd muối tạo ra 2 muối mới
Thí nghiệm 5: Bariclorua tác dụng với axit
* Kết luận: Muối tác
về tính chất hoá học của muối ?
dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới
Hoạt động 3: (10’) HS viết bản tường trình
-GV: Yêu cầu -HS làm bản tường trình theo mẫu của bản tường trình thực hành hoá học (Ěã có mẫu quy định )
-GV: Nhận xét buổi thực hành, cho -HS rửa dụng cụ
-HS: Làm bản tường trìng theo nhóm
Củng cố - luyện tập :
-GV: thu bản tường trình , Dọn phòng
Dặn dò :
Các em về nhà học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết
* RÚT KINH NGHIỆM:
Thời gian giảng toàn bài:
..
Thời gian dành cho từng phần:
Nội dung kiến thức:
.
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................
- Phương pháp giảng dạy:
.
.

File đính kèm:

  • docxt19.docx