Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 16, Bài 11: Phân bón hóa học

1. Mục tiêu

a. Kiến thức :

- HS biết phân bón hóa học là gì-?:

- Biết công thức của 1 số loại phân bón hóa học thường dùng và hiểu 1 số tính chất của các loại phân bón đó

b. Kỹ nĕng :

- Rèn luyện khả nĕng phân biệt các mẫu phân đạm, phân kali, phân lân dựa vào tính chất hóa học

- Tính được thành phần của một số loại muối.

c. Thái độ :

-HS có thái độ nghiêm túc

 

docx4 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 9 - Tiết 16, Bài 11: Phân bón hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: Hóa
9 A :
14/10/2011
Hóa
9 B :
14/10/2011
Hóa
9 C :
15/10/2011
Hóa
9 D :
14/10/2011
Hóa
9 E :
13/10/2011
Ngày soạn: 09/10/2011
Tiết 16: Bài 11: PHÂN BÓN HÓA HỌC
Mục tiêu
Kiến thức :
HS biết phân bón hóa học là gì-?:
Biết công thức của 1 số loại phân bón hóa học thường dùng và hiểu 1 số tính chất của các loại phân bón đó
Kỹ nĕng :
Rèn luyện khả nĕng phân biệt các mẫu phân đạm, phân kali, phân lân dựa vào tính chất hóa học
Tính được thành phần của một số loại muối.
Thái độ :
-HS có thái độ nghiêm túc
Chuẩn bị của GV & HS
Chuẩn bị của GV
-GV: Chuẩn bị mẫu phân hóa học
Chuẩn bị của HS
Nghiên cứu kƿ bài trước khi lên lớp
Tiến trình bài giảng:
Kiểm tra bài cǜ (6’)
Câu hỏi
Ěáp án
-?:Trạng thái tự nhiên cách khai thác của muối natriclorua?
Dạng hoà tan trong nước biển và dạng kết tinh trong mỏ muối
Làm bay hơi nước biến và đào đất để lấy muối lên
Dạy bài mới :
* Ěặt vấn đề vào bài mới: Như chúng ta đã biết phân bón hoá học có nhiều loại (phân chuồng, phân xanh, phân bón hoá học). Phân bón hoá học là gì? Phân bón hoá học được phân loại ntn?. Tiết học ngày hôm nay sẽ giúp các em trả lời được các câu hỏi trên.
Hoạt động của -GV:
Hoạt động của -HS
Nội dung
Hoạt động 1(17’)
-HS tìm hiểu những phân bón hóa học thường dùng
I. Những phân bón hóa học thường dùng
-?: Em hiểu phân bón hoá học là gì?
-?: Hãy nhắc lại tên và tác dụng của các nguyên tố dinh dưỡng sau (N,K,P)?
-?: Phân bón hoá học được chia làm mấy loại?
-?: Cĕn cứ vào đâu mà người ta có thể phân loại các loại phân bón như vậy?
-?: Phân bón đơn là gì?
-?: Hãy kể tên và CTHH của một số loại phân bón đơn mà em biết ?
-?: Phân bón kép là gì ?
-?: Hãy kể tên một số phân bón kép ?
-HS: TLŌ
-HS: dựa vào kiến thức học ở môn công nghệ để trả lời
+ N (phân đạm) kích thích phát triển có quan sinh dưỡng
+ K(phân kali) kích thích phát triển ra hoa tạo quả
+ P(Phân lân) kích thích phát triển ra hoa tạo quả.
-HS: 3 loại (đơn, kép, vi
lượng)
-HS: Dựa vào số lượng các nguyên tố dinh dưỡng và các loại nguyên tố hoá học trong phân
-HS: TLŌ
-HS: TLŌ
-HS: TLŌ
-HS: TLŌ
1. Ěịnh nghƿa.
- Phân bón hoá học là các phân bón được sản xuất từ các chất hoá học mang các nguyên tố dinh dưỡng
1/ Phân bón đơn
Phân bón đơn chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N),kali(K)
a/ Phân đạm
-Ure : Co(NH2)2 tan trong
nước
-Amoninitrat: NH4NO3 tan
trong nước
-Amonisunfat: (NH4)2SO4
tan trong nước
b/ Phân lân
-Phôt phat tự nhiên thành phần chính:Ca3(PO4)2
-Super phôt phat thành phần chính là Ca (H2PO4)2 c/ Phân bón kép
Phân bón kép là loại phân bón có chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng.
KNO3, K2HPO4, NPK
-?: Phân bón vi lượng là gì ?
-HS: TLŌ
3/ Phân vi lượng
Có chứa 1 lượng rất ít các nguyên tố hóa học dưới dạng hợp chất cần thiết cho sự phát triển của cây như kẽm, sắt,mangan
Hoạt động: 2 (15’)
Tính thành phần của một số phân bón hoá học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
-GV: Cho HS cả lớp nghiên cứu nội dung bài tập
-?: Hãy nêu cách giả bài toán tính thành phần phần trĕm của các nguyên tố trong hợp chất?
-GV: Yêu cầu HS tự làm vào vở
-?: Dựa vào kết quả em rút ra kết luận gì về câub?
-HS: Cả lớp nguyên cứu nội dung bài tập
-HS: Tinh M Ō Xác định khối lượng của các nguyên tố Ō Tính % của nguyên tố trong phân tử
-HS: Một HS lên bảng làm câu a các HS khác tự làm ra vở ŌNhận xét bổ sung hoàn thiện
-HS: TLŌ
II. Vận dụng.
Bài tập : Cho các phân bón HH sau KNO3,
NH4NO3
Tính thành phần phần trĕm của các nguyên tố dinh dưỡng trong các hợp chất trên.
Phân nào có thành phần
đạm cao nhất
Giải
a.
- Khối lượng M của KNO3 39+14+16*3=101 (g)
%K=(39*100)/101=38,7%
%N=(14*100)101=13,8%
-Khối lượng M(NH4NO3) 2*14+4+3*16=80(g)
%N= (28*100)/80=35%
b. Phân NH4NO3 c ó thành phần đ ạm cao hơn KNO3
Củng cố - luyện tập : (7’)
-HS nhắc lại 1 số phân bón hóa học quan trọng trong nông nghiệp
-HS làm bài tập 1,2 trang 39
Dặn dò : (2’)
-HS ôn lại a. Kiến thức của các hợp chất vô cơ để chuẩn bị cho bài sau

File đính kèm:

  • docxt16.docx