Giáo án môn Đại số 11 tiết 43: Cấp số nhân

Tiết PPCT: 43

Tuần 16

CẤP SỐ NHÂN

I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm cấp số nhân, công thức tính số hạng tổng quát, tính chất của các số hạng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

2. Kĩ năng, kĩ xảo:

- Biết sử dụng các công thức và tính chất của cấp số nhân để giải các bài toán : tìm các yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, q, Sn.

3. Tư duy, thái độ: Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.

II. Phương pháp – phương tiện

1. Phương tiện:

Giáo viên: Giáo án, thước thẳng, bảng phụ, SGK, SBT Toán ĐS 11 .

Học sinh: Đọc bài trước, SGK, SBT Toán ĐS 11.

2. Phương pháp: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số 11 tiết 43: Cấp số nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20 -11-2010
Ngày dạy: 1/12/2010
Lớp dạy: 11E6
Tiết PPCT: 43
Tuần 16
CẤP SỐ NHÂN
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
- Biết khái niệm cấp số nhân, công thức tính số hạng tổng quát, tính chất của các số hạng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
2. Kĩ năng, kĩ xảo:
- Biết sử dụng các công thức và tính chất của cấp số nhân để giải các bài toán : tìm các yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, q, Sn.
3. Tư duy, thái độ: Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. Phương pháp – phương tiện
1. Phương tiện:
Giáo viên: Giáo án, thước thẳng, bảng phụ, SGK, SBT Toán ĐS 11 .
Học sinh: Đọc bài trước, SGK, SBT Toán ĐS 11.
2. Phương pháp: Vấn đáp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
III. Tiến trình
1. Ổn định lớp (2’): Kiểm tra sĩ số.
2. Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 (10’)
- Xét tính tăng, giảm của các dãy số: và 
Nhận xét các số hạng liên tiếp của các dãy số đó ?
- Từ đó hình thành khái niệm cấp số nhân.
Hoạt động 2 (10’)
- GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét bằng cách viết các số hạng liên tiếp.
- Xác định u7 ?
- Số là số hạng thứ mấy ?
Hoạt động 3 (20’)
- Nêu đk cần và đủ để 3 số a, b, c là 3 số hạng liên tiếp của một CSN ?
- GV hướng dẫn HS chứng minh công thức tính Sn.
- Xác định q ?
- Hoàn chỉnh bài làm của hs. 
- Tiến hành giải bài tập gv đưa ra.
+ (un) tăng, (vn) không tăng, không giảm.
+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với một số không đổi.
- Tiếp thu kiến thức.
- u2 = u1.q
	u3 = u2.q = u1.q2
	u4 = u3.q = u1.q3
.
- u7 = 3.
- un = 
Û n = 9.
- a, b, c là CSN Û 
- Sn = u1 + u1.q +  + u1qn–1
qSn = u1.q +  + u1qn
Þ (1 – q)Sn = u1(1 – qn)
- u3 = u1.q2 Þ q = ±3
· q = 3 Þ S10 = 59048
· q = –3 Þ S10 = –29524
3. Củng cố và dặn dò (3’)
- Nắm định nghĩa và tính chất của cấp số nhân.
- HD hs học ở nhà: + Giải bài tập 1, 2, 3 , SGK trang 103.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:

File đính kèm:

  • docT1 Cấp số nhân.doc
Giáo án liên quan